Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:
Billeder fremsendes gerne


2. verdenskrig/besættelsen

Pris

Porto

2 stk

Den 2. Verdenskrig. 1939-1945. 2005. 1-3, ill. i et bind. 1: Henning Poulsen: Hitlers krig 1939-41. – 2: Hans Kirchhoff: Hitlers Europa. – 3: Aage Trommer: Den store alliance 1941-45 - Et historisk tilbageblik over 2. verdenskrig med analyse af hvad der skete og hvorfor fra udviklingen af den europæiske krig, med Hitlers første store militære triumfer og forløbet fra de knusende nederlag i 1941/42 til den endelige sejr i 1945

80

P5

Den 2. verdenskrig 1941-1945. bind 1-2, ill, ib. – 1: Hitlers krig 1939-41. Af Henning Poulsen. 338 sider. – 2: Den store alliance 1941-45. Af Aage Trommer. 344 sider

600

D

Den 2. verdenskrig 1939-1945. 2006. 668 sider, ill, ib. - Et historisk tilbageblik over 2. verdenskrig med analyse af hvad der skete og hvorfor fra udviklingen af den europæiske krig, med Hitlers første store militære triumfer og forløbet fra de knusende nederlag i 1941/42 til den endelige sejr i 1945. – Indhold: Henning Poulsen: Hitlers krig 1939-41. Hans Kirchhoff: Hitlers Europa. Aage Trommer: Den store alliance 1941-45

70

D

2 stk

2. verdenskrig i billeder. Af David Boyle. 2005. 600 sider, ill, ib. - I 900 udvalgte s/h fotos med ledsagende tekst beskrives optakten til krigen og dens forløb frem til Japans kapitulation i efteråret 1945

100

P5

2. verdenskrigs hvornår skete det. Af Ole Helmer Jensen. 1985. 349 sider, ill, ib. – en del tuschfremhævn. - Kronologisk dag-for-dag skildring af 2. verdenskrig med vægt på militære begivenheder

60

C

2 stk

2. verdenskrigs hvornår skete det. Af Ole Helmer Jensen. 1985. 349 sider, ill, ib. – brugsspor. - Kronologisk dag-for-dag skildring af 2. verdenskrig med vægt på militære begivenheder

65

C

Den 4. våbenart. Hovedtræk af de europæiske modstandsbevægelsers historie 1939-45. Af Jørgen Hæstrup. 1976. 535 sider, hft

80

*C

5. maj. Historien om befrielsen. Af Andreas Skov og Flemming Sørensen. 2011. 231 sider, ill, ib. – som ny - Bygger på beretninger, artikler, breve og øjenvidneskildringer fra befrielsessommeren og skildrer stemningen i Danmark

45

B

9. April 1940: Danmark på slagtebænken? Af Helge Wiingaard. 1990.23 sider, ill, hft. - Om de begivenheder, der førte til invasionen af Danmark 9. april 1940

35

A

9 april. Av Ole Sundell. Stockholm 1948. 246 sider, ill, hft. – ”9 april är den första svenska sammenställningen i bokform av händelsesutvecklingen…”

50

B

Den 9. april 1940 – en sand myte. Af Jon Galster. 1990. 294 sider, ill, hft-. - Forræderi-beskyldninger fremsat efter retsopgørets afslutning imod navngivne danske politikere vedrørende begivenheder før, under og efter den tyske besættelse af Danmark

60

C

2 stk

9. april. Da Danmark blev besat. Af Flemming Søeborg. 2005. 187, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog – Om optakten til besættelsen, de højspændte begivenheder på selve dagen og danskernes hverdag i tiden efter den tyske indmarch. Bygger på beretninger, artikler, [...] breve og øjenvidneskildringer

45

C

9. april. Historien om besættelsen. Af Flemminbg Søborg. 2012. 221 sider, ib. - Om optakten til besættelsen, de højspændte begivenheder på selve dagen og danskernes hverdag i tiden efter den tyske indmarch. Bygger på beretninger, artikler, breve og øjenvidneskildringer

45

B

9. april skildret i breve fra danske soldater. Samlet og udgivet af Arne Stevns. 1940. 180 sider, hft.

40

B

9. april skildret i breve fra danske soldater. Samlet og udgivet af Arne Stevns. 2.opl. 1940. 180 sider, ib.

40

C

2 stk

9. april skildret i breve fra danske soldater. Samlet og udgivet af Arne Stevns. 1965. 180 sider, pb.

35

A

Den 9. April og sikkerhedspolitikken. 50 år 9. April. 1990. 64 sider, ill, hft. - Indhold: Michael H. Clemmesen: Dansk forsvarspolitik i Mellemkrigstiden ; Niende april - med "finsk regering". Bjarne B. Lindhardt: Den storpolitiske baggrund for Danmarks niende april 1940. Niels Ørvik: Nøytralitet - før og nå. P. Roslyng-Jensen: Den 9. april og det danske forsvar. Morten Kelstrup: Europas opbrud og nye europæiske perspektiver. Eva Kjer Hansen: Det gælder friheden og freden

40

A

19. september. 12 politimænds beretning om opholdet i de tyske koncentrationslejre. Af Carl Aage Redlich. 1945. 312 sider, ill, hft. Let slidt omslag - Indhold: Carl Aage Redlich: Overfaldet og Deportationen ; Da vi endelig gik "under Jorden" ; Tilbage til Livet. Børge Anthony: I Leipzigs Ruindynger ; Axel Munk-Andersen: I Fangelejrens Atelier. Svend Julsgaard Larsen: Paa Flyvemaskinefabrik i Wittenberg. Erik Müller: Paa Kanonfabrik i Lauchhammer. Svend Jensen: Lidt om Dansk Røde Kors' Arbejde i Tyskland. Henning Schlanbush: Fra Politifuldmægtig til Grubearbejder. Fernando Jørgensen: De der blev tilbage. John Brandt: Frøslevlejren. A. Wass-Møller: Arbejdet som Hovedtillidsmand. Per Vestergaard Christensen: "Reichsbahn Jessen"

75

C

19. september. 12 politimænds beretning om opholdet i de tyske koncentrationslejre. Af Carl Aage Redlich. 1945. 312 sider, ill, ib. - Indhold: Carl Aage Redlich: Overfaldet og Deportationen ; Da vi endelig gik "under Jorden" ; Tilbage til Livet. Børge Anthony: I Leipzigs Ruindynger ; Axel Munk-Andersen: I Fangelejrens Atelier. Svend Julsgaard Larsen: Paa Flyvemaskinefabrik i Wittenberg. Erik Müller: Paa Kanonfabrik i Lauchhammer. Svend Jensen: Lidt om Dansk Røde Kors' Arbejde i Tyskland. Henning Schlanbush: Fra Politifuldmægtig til Grubearbejder. Fernando Jørgensen: De der blev tilbage. John Brandt: Frøslevlejren. A. Wass-Møller: Arbejdet som Hovedtillidsmand. Per Vestergaard Christensen: "Reichsbahn Jessen"

50

C

19. september 1944-1984 – et temanummer. 1984. 100 sider, ill, hft. (Tidsskrift for dansk politi, 19. september 1984)

45

B

20 år efter – hvad blev der af os. Af Erik Lindstrøm. 1984. 243 sider, hft. – let vandskade forneden - Skildring af forfatterens liv efter befrielsen og efter et ophold i en KZ-lejr samt, hvad der blev af hans venner og kampfæller fra besættelsen

35

B

29. august. Vendepunktet. Af J. Lindegaard Christensen. 1961. 256 sider, ill, hft. - Skildring af optakten til begivenhederne den 29. august 1943, suppleret med cirkulærer, erklæringer og referater

35

B

40 år efter. En englænders spredte erindringer om krig og fred. Af Reginalæd Spink. 1983. 132 sider, ill, hft. - Om forfatterens forbindelser med Danmark før og under 2. verdenskrig – Reginald Spink, den næstkommanderende i SOE's danske sektion”

35

A

45 myter og halve sandheder om 2. verdenskrig. Af Thomas Oldrup og Jakob Sørensen. 2013. 171 sider, pb. - Forfatterne forklarer, afkræfter eller bekræfter, nogle hårdnakkede myter og halve sandhedder om 2. verdenskrig. F.eks.: 2. verdenskrig begyndte 1. september 1939, alle SS'ere havde blodtypen tatoveret i armhulen, Simon Spies var nazist, Danmark lod sig frivilligt invadere af   Tyskland, 2. verdenskrig sluttede maj 1945, og 40 flere

50

A

139 breve om 9. april 1940. Skrevet af Kristeligt Dagblads læsere 1980. 60 sider, ill, hft.

45

B

900 dage. Beretning om Leningrads belejring. Af Harrison E. Salisbury. 1970. 2 bind, ill, hft. - Beskrivelse af den langvarige tyske belejring af Leningrad under den 2. verdenskrig

65

C

1940. Det historiske år. Af Laurence Thompson. 1967. 268 sider, ib.

35

C

1945. Kampen for Europas og Danmarks befrielse. Af Ole Steen Hansen. 2005. 257 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbpog. - Om Europas og Danmarks situation under afslutningen af den 2. Verdenskrig i 1945. Med fokus på Danmark, det nordlige Tyskland og det sydøstlige Holland

80

D

Abortlege i Auschwitz og fødselslege i Jerusalem. Af Gisella Perl. 1988. 139 sider, hft. – brugsspor - norsk tekst

50

B

Adolf Hitler. By John Toland. 1976. 1035 sider, ill, ib. – brugsspor – ” Pulitzer Prize-winning historian John Toland’s classic, definitive biography of Adolf Hitler remains the most thorough, readable, accessible, and, as much as possible, objective account of the life of a man whose evil effect on the world in the twentieth century will always be felt.”

110

D

Adolf Hitler. Familieperspektiver. Af Helm Stierlin. 1977. 155 sider, hft.  – ”.. et forsøg på at forklare og forstå, hvordan fænomenet Hitler hunne opstå og vinde det gehør og den tilslutning, som tilfældet var”

    35

A

Af militær nødvendighed. Af Gwyn Griffin. 1969. 373 sider, ib. – Roman. Om tyske u-bådsangreb

35

C

Afdeling KK. Af Jørgen Jespersen. 1993. 79 sider, ill, pb. (Årsskrift 1993, Frihedsmuseets Venner) – På omslaget skrevet med Tusch: Sabotage - Erindringer fra forfatterens tid som sabotør i BOPA 1943-45

35

A

Alene med døden. Af David Howarth. 1955. 234 sider, ill, hft. - Jan Baalsrud i modstandskampen under tyskernes besættelse af Norge

45

C

Alt det mine øjne har set. Af Magda Eggens & Rose Lagercrantz. 1993. 84 sider, hft. – NB: tidligere biblioteksbog - Magda Eggens (f. 1924) beretning om de frygtelige forhold i kz-lejren Auschwitz, hvortil hun som 19-årig ungarsk jøde bliver deporteret, og hvor hendes forældre og yngste søster ender i gaskamrene. Til sidst om hvordan hun og hendes søster Eva bliver reddet af Folke Bernadotte-aktionen

65

A

Alt vel her. Breve mellem København og Esbjerg fra krigsårene 1939-1945. 1995. 125 sider, ill, ib. – ” historien om den unge ingeniør Otto Bache, der kom til Esbjerg i februar 1939 og slog sig ned i byen.  I breve til hans familie i København og hans hustru, Else Bache, spejles store og små begivenheder fra krigsårene. Heri er Esbjerg Havn ofte omdrejningspunktet, idet Otto Bache var ansat ved Vandbygningsvæsenet, hvor ingeniørkontoret lå i havneadministrationsbygningen. 

65

B

Amatør agenter. En autentisk beretning om sort propaganda under den anden verdenskrig. Af Evan Butler. 1964. 285 sider, ill, pb. – brugsspor – Forfatteren var tilknyttet SOE og fik hermed kontant til bl.a. Den Danske Brigade i Sverige og modstandsbevægelsen i Danmark

40

A

Anden verdenskrig. Af Antony Beevor. 2012. 898 sider, ill, ib. - Om 2. verdenkrigs historie fra begyndelsen i august 1939 ved grænsen til Manchuriet til den sluttede seks år senere med den sovjetiske invasion af det nordlige Kina. [...] En fortælling, der strækker sig fra der nordlige Atlanterhav til det sydlige Stillehav, fra de snedækkede stepper i øst til den nordafrikanske ørken, fra den burmesiske jungle og til de uhyrlige grusomheder i den kinesisk-japanske krig

110

*D

Anden verdenskrig. Den 9. april. Danmark og Norge.  Af Eddy Bauer. 1990. 142 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Aksemagterne i offensiven. .  Af Eddy Bauer. 1990. 144 sider, ill, ib

40

C

Anden Verdenskrig. Ardenneroffensiven. Af Eddy Bauer 1992. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden Verdenskrig. Arnhem – soldater fra luften. Af Eddy Bauer 1992. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Barbarossa. Historiens største angreb. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Finlands krig.  Af Eddy Bauer. 1992. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Forræderi og modstand. Af Eddy Bauer. 1993. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Den hemmelige krig. Af Eddy Bauer. 1993. 142 sider, ill, ib

40

C

Anden verdenskrig. Japans nederlag. Af Eddy Bauer. 1992. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Krigen i luften.  Af Eddy Bauer. 1990. 142 sider, ill, ib

40

C

Anden verdenskrig. Krigen i Stillehavet. Af Eddy Bauer. 1992. 142 sider, ill, ib

40

C

Anden verdenskrig. Krigens pris. Af Eddy Bauer. 1993. 142 sider, ill, ib

40

C

2 stk

Anden Verdenskrig. Landgang i Normandiet. Af Eddy Bauer 1992. 144 sider, ill, ib.

45

C

Anden verdenskrig. Lynkrig i Vest.  Af Eddy Bauer. 1990. 136 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Mussolini og kampen i Sydeuropa. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Oversigts- og registerbind. Af Eddy Bauer. 1993. 86 sider, ill, ib.

40

C

2 stk

Anden Verdenskrig. Pearl Harbor. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

40

C

2 stk

Anden verdenskrig. Slaget om Afrika. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

45

C

Anden verdenskrig. Slaget om Atlanten. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Soldaten og hans våben. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Spillet ved konferencebordet. Af Eddy Bauer. 1993. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Stalingrad og den røde hærs modoffensiv. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

40

C

Anden verdenskrig. Det tredje Rige. Af Eddy Bauer. 1990. 144 sider, ill, ib

40

C

Anden verdenskrig. Vejen til Mandalay. Af Eddy Bauer. 1992. 144 sider, ill, ib

40

C

2 stk

Anden verdenskrig. Ørkenkrig. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

45

C

Den anden verdenskrig. Af Winston Churchill. 1048-54. 6 bind, ill, indbundet I velholdte halvlæderbind. – Bind 1: Uvejret trækker op. Bind 2: Deres stolteste stund. Bind 3:Den store alliance. Bind 4: Vendepunktet. Bind 5: Ringen sluttes. Bind 6: Triumf og tragedie

225

P10

Anden verdenskrig 1939-42. Af Aage Trommer. 1982. 46 sider, ill, hft

35

A

Anden verdenskrig 1942-45. Af Aage Trommer. 1982. 41 sider, ill, hft

35

A

Anden verdenskrig. Barbarossa. Historiens største angreb. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

45

C

Anden verdenskrig. Mussolini og kampen i Sydeuropa. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib.

45

C

Den anden verdenskrig – fra begyndelsen til enden. Af Ole Helmer Jensen. 1981. 112 sider, ill, hft. (Den anden verdenskrig, 3) - Bl.a. om: optakten til verdenskrigen, styrkeforholdet ved krigens start, Tysklands felttog i Europa og Nordafrika, krigen i Asien, vendepunktet i 1942/1943, de allieredes planer og sejre frem til 1945 på vest- og østfronten

35

B

2 stk

Anden verdenskrig. Hvornår-skete-det. Af Ole Helmer Jensen. 1968. 448 sider, ill, ib

35

B

Anden verdenskrig. Leksikon. 2004. 494 sider, ib. - Leksikon om 2. verdenskrig med oplysninger om krigens optakt, dens politiske og ideologiske aspekter samt om militære operationer og våben. Med biografier over krigens centrale aktører og beskrivelser af vigtige strategiske steder

125

D

Anden verdenskrig. Ørkenkrig. Af Eddy Bauer. 1991. 144 sider, ill, ib

50

C

Anden verdenskrig i billeder. Af Svend Cedergreen Bech. 1985. 189 sider, ill, hft. - Af indholdet:I 300 udvalgte s/h fotos og kortskitser med ledsagende tekst beskrives optakten til krigen og dens forløb frem til Japans kapitulation i efteråret 1945

70

D

 

Anders Lassen. Sømand og soldat. Beretninger samlet af hans Moder. 1965. 271 sider, ill, ib. - Om Anders Lassens (1920-1945) skæbne, fra barndommen i Sydsjælland til han døde, kun 24 år gammel, som en af 2. verdenskrigs mest berømte kommandosoldater

65

C

Angreb på Pearl Harbor. Japanernes lynangreb der trak USA ind i 2. verdenskrig. Tekst af Shelley Tanaka. Illustrationer af David Craig. 2001. 64 sider, ill, ib. - Gennem øjenvidneskildringer og mange illustrationer fortælles om den decemberdag på Hawaii i 1941, hvor Japan med et massivt overraskelsesangreb trak USA ind i 2. [...] verdenskrig

60

C

Angstmagerne. Af Wilfriued Schilling. 1961. 259 sider, hft. – brugsspor. – Roman - En vesttysk journalist bliver i 1956 anklaget for sin forbindelse med en fransk modstandsgruppe under den anden verdenskrig

35

C

Anne Franks dagbog. 1966. 237 sider, ib. - Den unge jødiske pige Anne Franks (1929-1945) dagbog om sine sidste år fra juni 1942 til august 1944, da hun, sammen med sin familie og en anden jødisk familie, skjulte sig i en bagbygning i Amsterdam under den tyske besættelse

40

B

Anne Franks dagbog. 1960. 237 sider, hft. – rigt i smudsomslag - Den unge jødiske pige Anne Franks (1929-1945) dagbog om sine sidste år fra juni 1942 til august 1944, da hun, sammen med sin familie og en anden jødisk familie, skjulte sig i en bagbygning i Amsterdam under den tyske besættelse

35

B

April 40. Da krigen kom til Danmark. Af Aage Deleuran. 1965. 107 sider, ill, hft.

40

A

 

2 stk

April i Danmark. En bog på vers. 1945. 65 sider, hft. - Digte fra Besættelsestiden – ” alvorlig og pessimistisk lyrik i bogform … i 1942 en digtsamling med titlen April i Danmark, som de danske myndigheder forbød og beslaglagde”

40

A

Artikler i: Hardsyssels årbog. 2002. 160 sider, ill, hft. – indhold bl.a.: Sigurd Sønderkær: Besættelsestiden og tiden efter, som jeg oplevede den – Asger Gynther Nielsen: Besættelsen set fra Brejninggaard. Om at bo sammen med tyske soldater og flygtninge september 1944 – juni 1945. – Else Marie Clemmensen: Nogle oplevelser fra besættelsestiden

35

B

7 stk:

Artikler om besættelsestiden i: Ølgod Museum, 28. årg, 1994: Gunnar Pallesen: Tilbageblik på besættelsen og befrielsen – Poul Skriver Svendsen: Da syv bønderkarle befriede Skovlund – Ruth Jensen: 4. og 5. maj i Ansager – Knud Knudsen m.fl.: Da freden kom til Ølgod – Nich. Riis: Her er London … Vi bringer en særmelding.

40

A

Babi Jar. En dokumentarisk roman. Af Anatolij Kuznetsov. 298 sider, ib. - Dokumentarisk roman fra Rusland under 2. verdenskrig  

35

B

Bag fjendens linjer. Af Mark Ryan. Thomas Sneum – dansk mesterspion under anden verdenskrig. Af Mark Ryan. 2009. 365 sider, ill, ib. –Thomas Sneum (f. 1917) var dansk flyveofficer og spion for englænderne under Anden Verdenskrig. Englands efterretningstjeneste anså ham for at være blandt de vigtigste spioner under krigen, alligevel mødte han stærk mistro fra det hjemlige politi og i efterretningskredse

70

C

Bag fronterne 1939-45. Befrielseskamp. Af Aage Trommer. 1986. 84 sider, ill, hft.

40

A

Bag fronterne 1939-45. Besættelsesvilkår. Af Aage Trommer. 1985. 78 sider, ill, hft.

40

A

Bag fronterne 1939-45. Ideologi og dagligliv. Af Aage Trommer. 1984. 72 sider, ill, hft.

35

A

Baskerhuen. Af Hans Blickensdörfer. Uå. 310 sider, ib. – ”Fortællingen om en eventyrlig flugt over tre landes grænser, gennem fængselsophold og fangelejre, hvor snedighed og livsvilje overvinder vanskelighederne”

35

B

Befrielsen. Den 5. maj 1945. Af Andreas Skov og Glemming Søeborg. 2008. 204 sider, ill, pb. – som ny - Bygger på beretninger, artikler, breve og øjenvidneskildringer fra befrielsessommeren og skildrer stemningen i Danmark

45

A

Befrielsesdage i Sønderjylland. 1946. Hefte 5. Side 129-160, ill, hft.

20

A

Beretninger fra modstandskampen. Af Christian Algreen-Petersen. 1985. 295 sider, ill, hft. - En 22 årig frihedskæmpers erindringer, nedskrevet i efteråret 1945. Af indholdet: 29. august 1943, Illegale transporter, Folkestrejken, Vestre fængsel, Frøslev-lejren, De sidste dage

45

B

Berlin. Af Theodor Plievier. Uå. 354 sider, pb. – brugsspor – Roman om Berlins sidste dage i 2. verdenskrig og Hitlerregimets fald

40

*A

Berlin 1945. En dansk frivilligs øjenvidneberetning. Af Helge Fjelde. 2003. 176 sider, ill, hft. - Helge Fjelde, der under krigen var i Waffen SS, beretter om krigens sidste dage i Berlin

65

B

Berlins undergang. Af Jacob Kronika. 2014. 316 sider, ib. - Den danske journalist Jacob Kronikas (1897-1982) dagbogsoptegnelser fra de sidste måneder i det sønderbombede Berlin i 1945 og om, hvorledes han ved krigens afslutning bliver sendt til en interneringslejr i Moskva

110

C

Berømte flugtberetninger. Genfortalt af J. Lindegaard Christensen. 1968. 295 sider, ill, hft  (Politikens dokumentarserie, 9)  

45

B

Besat og befriet. En samling dokumentariske billeder fra Danmark under besættelsen og ved befrielsen. 1946. er, ill, hft. – smudsomslag med brugsspor

45

B

Besættelsen 1940-45. Af Erik Kjersgaard. 2 bind, 1980-81, ill, ib. - Begivenheder i hverdagen for danskerne under besættelsen. – 1: Lysene slukkes. – 2: Freden forberedes

125

*d

Besættelsen 1940-45. Lysene slukkes. Af Erik Kjersgaard. 1980. 345 sider, ill, ib. – smudsomslag med brugsspor

50

C

Besættelsens fem onde aar. Politiske strejflys over udviklingen fra 9. april 1940 til 5. maj 1945. Af H. Hansen. 1945. 242 sider, hft. - Brugsspor

35

B

4 stk

Besættelsestiden: artikler i: Opdatering. Årbog for Museet for Varde By og omegn &

Ringkøbing-Skjern Museum 2012: Anden verdenskrig i Vestjylland, 13 sider – Flyvere i natten, glimt fra luftkrigen over Vestjylland, 12 sider – Nu er alle farer overstået, om angrebet på flygtningetoget ved Sdr. Vognsbjerg, 23 sider – Kaffen galt i halsen, eller…? Hvordan vores holdning til bunkers og besættelsesmagt har forandret sig fra 1995 til i dag, 18 sider – Med Gerhard Saalfeld til Vestjylland, en bunkerssoldats oplevelser, 11 sider – Fra marinen til kystartilleriet, 5 sider – Krigen er forbi – det går mod Tyskland, 5 sider

50

C

Besættelsestiden 9. april 1940 – 5. maj 1945. En bevidsthedsantologi. 1980. 245 sider, ill, ib.

45

B

Besættelsestidens historie. Af Hans Kirchhoff m.fl. 1964. 238 sider, ill, hft

35

B

Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. 78 sider, ill, ib.

50

B

Besættelsesårene 1940-1945. Af Henning Poulsen. 2005. 181 sider, ill, ib. – som ny - Forfatteren beskriver de grundlæggende træk af udviklingen under den tyske besættelse, og lægger vægt på at skabe forståelse for, hvad der fik tyske og danske myndigheder, modstandsgrupper, forretningsfolk og befolkningen i almindelighed til at handle som de gjorde

65

C

Betænkning til Folketinget : I. Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende over for ministre eller andre særlig ansvarlige i forbindelse med Danmarks besættelse af Tyske tropper den   9. april 1940. 1945. 97 sider, hft + Bilag I . 1945. 715 sider, hft

270

C

Birkedal. En torturbøddel og hans kvinder. Af Peter Øvig Knudsen. 2004. 555 sider, ill, hft. - Beretningen om den højestplacerede dansker i Gestapo under besættelsen, Ib Birkedal Hansen (1909-1950), herunder om forholdet mellem Birkedal og hans kvinder, psykiateren Max Schmidts rolle og om de dramatiske begivenheder, [...] der førte til at den frygtede stikkerchef og torturbøddel blev henrettet i 1950 som den sidste efter retsopgøret

65

C

Birkedal. En torturbøddel og hans kvinder. Af Peter Øvig Knudsen. 2009. 555 sider, ill, pb. - Beretningen om den højestplacerede dansker i Gestapo under besættelsen, Ib Birkedal Hansen (1909-1950), herunder om forholdet mellem Birkedal og hans kvinder, psykiateren Max Schmidts rolle og om de dramatiske begivenheder, [...] der førte til at den frygtede stikkerchef og torturbøddel blev henrettet i 1950 som den sidste efter retsopgøret

65

B

Blandt fjender og venner. Et stykke nutidshistorie – set nedefra, fra ofrenes side. Af Axel B. Jeppesen. 1987. 139 sider, ill, hft. - Forfatterens (f. 1915) erindringer fra hans præstetid i Berlin i årene under og efter 2. Verdenskrig

60

B

Blitzkrig. Fra Hitlers magtovertagelse til Dunkerques fald. Af Len Deighton. 1980. 286 sider, ill, hft. - brugsspor

90

C

Blitzkrig 1939-40. 2015. 126 sider, ill, ib. (En verden i krig, 2) - Indhold: Tyske tropper overfalder Polen ; Ubåd sniger sig ind i britisk flådebase ; Benzin og sukker bliver guld værd ; Frosten knuser Stalins planer ; Graf Spee taber sit sidste slag ; To mænd dyster om Norge ; Lynkrig tager Danmark på sengen ; Norge falder ; Elitesoldater erobrer   belgisk fort ; Hitlers blitzkrig tvinger Europa i knæ ; Miraklet ved Dunkerque ; Britiske piloter holder stand mod Luftwaffe ; Mild, hård eller grusom

60

C

Blodig maskerade. Af A.J. Noël de Gaulle. 1956. 236 sider, ib. – smudsomslag med brugsspor – roman – forfatteren, der er tidligere intelligence-officer, fortæller her om det farlige arbejde med at organisere undergrundsarbejdet … Holland, Belgien og Frankrig

40

 

Blodig maskerade. Af A.J. Noël de Gaulle. 1956. 236 sider, hft.  – roman – forfatteren, der er tidligere intelligence-officer, fortæller her om det farlige arbejde med at organisere undergrundsarbejdet … Holland, Belgien og Frankrig

35

B

Den blodrøde streg. Af James Jones. 1963. 339 sider, hft.  -  brugsspor - Roman om Om kampene på Guadalcanal i Stillehavet under 2. verdenskrig

55

C

Blum. Af R.A. Stemmle. 1959. 221 sider, ib. - Roman fra det nazistiske Tyskland før den anden verdenskrig

35

*B

Bogen om Churchill-klubben. Churchill-klubben. Breve fra fængslegt. Sidste krigsår. Sagen om Churchill-klubben. Af Knud Pedersen. 2005. 626 sider, ill, ib. – NB: tidkligere biblioteksbog - Frihedskæmperen Knud Pedersen, der var medlem af Churchill-klubben, fortæller historien om en gruppe drenge og unge, der i Aalborg i foråret 1942 dannede besættelsestidens første sabotagegruppe. Med det oprindelige kildemateriale i ucensureret form

70

D

The bomber offensive. Af Anthony Verrier. 1974. 392 sider, ill, pb. (Grand strategy) – ” Interesting,detailed, and critical account of the strategic bombing campaigns by RAF Bomber Command and by the US 8th and 15th Air Forces in Europe

45

 

Bomber over København. Det engelske flyverangreb paa København den 27. Januar 1943 skildret i tekst og billeder. 1943. 136 sider, ill, hft. – brugsspor

100

*B

Boris. Af Jaap Ter Haar. 1968. 121 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog – Børnebog: Fortælling fra Leningrad under den anden verdenskrig

35

B

Breve fra Anders. En fortælling om danske sømænd i krig 1939-45. Af Anders Bjørn Hansen2012. 333 sider, ill, hft. – som ny - Forfatteren fortæller med udgangspunkt i sin bedstefader Anders Hansens (1910-1945) efterladte breve om hans og de øvrige danske sømænds vilkår og historie under 2. verdenskrig. Om skibenes og søfolkenes situation med analyse og sammenligning af kilder, politiske aftaler og   baggrundsbegivenheder

95

C

Breve til Freya 1939-1945. Af Helmuth James v. Moltke. 1995. 229 sider, hft. - Breve til hustruen fra Helmuth von Moltke (1907-1945), ansat i den tyske hærs efterretningsvæsen under 2. verdenskrig og aktiv i modstandsgruppen Kreisau-kredsen der ledede oppositionen mod Hitler. Brevene beskæftiger sig især med modstandsgruppens arbejde og forholdet mellem   loyalitet og moral

60

B

3 stk:

Broen. Af Manfred Gregor. 1962. 159 sider, pb. – roman - 7 nylig indkaldte tyske gymnasiaster forsøger i 2. verdenskrigs sidste dage at forsvare en bro mod amerikanske troppers angreb

40

A

Broholm-mødet – og andre erindringer fra besættelsestiden oplevet og fortalt af Jørgen Sehested. 1973. 252 sider, ill, hft. – ” Allerede i løbet af de første måneder af den tyske besættelse søgte han på det såkaldte Broholm-møde at få fjernet den danske samlingsregering og arbejdede for at indsætte en nazistisk regering med LS-lederen, Knud Bach, som ny statsminister. Forsøget mislykkedes dog, og resten af besættelsestiden blev Sehested betragtet med mistro fra den danske regering.

75

*B

Brænder Paris? - Adolf Hitler 25. august 1944. Af Larry Collins og Dominique 1965. 283 sider, ill, hft. - Skildring af Paris' befrielse 25. august 1944

40

*B

Brændglasset. Af Otto Rosenberg. Fortalt til Ulrich Enzensberger. 1999. 159 sider, ill, hft. – NB: tidligere biblioteksbog - Otto Rosenberg (f. 1927) fortæller om sin barndom og ungdom i Berlin op til 2. verdenskrig og om opholdene i koncentrationslejrene Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Ellrich og Bergen-Belsen

35

B

Buchenwald i ny belysning. Af Victor Gollancz. 1945. 47 sider, hft. (Ringens Informationsskrifter. – ”… en lille bog, hvori han forsvarer os tyskere imod den anklage, at vi alle har samme skyld i Hitlerpartiets forbrydelser”

35

A

2 stk

Bushido ridderne. Beretningen om japanske krigsforbrydelser. Af Lord Russell of Liverpool. 1984. 303 sider, pb.

35

B

Byen der ikke ville dø. Bombardementet af London 10.-11. Maj 1941. Af Richard Collier. 1960. 274 sider, ill, hft. - Om luftbombardementet af London 10.-11. maj 1941 og om englændernes evne til at gennemleve rædslerne

35

C

Byen der ikke ville dø. Bombardementet af London 10.-11. Maj 1941. Af Richard Collier. 1966. 304 sider, ill, pb. - brugsspor. - Om luftbombardementet af London 10.-11. maj 1941 og om englændernes evne til at gennemleve rædslerne

40

*B

Børn i koncentrationslejre. Af Inger Deutschkron. 1967. 115 sider, ill, hft.

45

B

Canaris. Hitlers spionchef. Af Richard Bassett. 2010. 288 sider, ill, ib.  - Wilhelm Franz Canaris var en tysk søofficer, admiral, chef for den tyske kontraspionage og en fremtrædende organisator af modstanden mod Hitler. Chef for Brandenburg-divisionen – de tyske kommandosoldater.

60

B

Chr. U. Historien om en usædvanlig ung modstandsmand og hans vej ind i kampen og døden. Af Bob Ramsing.1985. 196 sider, ill, hft, - Om den unge, dybt religiøse student, der deltog i modstandsgruppen Holger Danske under den anden verdenskrig og blev henrettet af tyskerne i 1944

50

B

Christian Ulrik Hansen: En ung dansk frihedskæmpers sidste breve fra fængslet før henrettelsen den 23. Juni 1944. 1945. 58 sider, hft. – brugsspor

40

*A

Christian Ulrik Hansen: En ung dansk frihedskæmpers sidste breve fra fængslet før henrettelsen den 23. Juni 1944. 1945. 58 sider, ib.

45

B

Churchill i krig. Af Gerald Pawle. På grundlag af erindringer fortalt af C.R. Thompson, Winston Churchills personlige assistent ; forord af W. Averell Harrima 1964. 453 sider, ill, ib.

60

D

Churchill-klubben. Af Knud Pedersen. 1965. 128 sider, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog - Frihedskæmperen Knud Pedersen, der var medlem af Churchillklubben, fortæller historien om en gruppe drenge og unge, der i Aalborg i foråret 1942 dannede besættelsestidens første sabotagegruppe. [...] Beretningen er nedskrevet i 1945

35

B

Churchills hemmelige taler. Udgivet af Charles Eade. 1946. 103 sider, hft. – en række tsler i Underhuset for lukkede døre … Talerne omhandler følgende store begivenheder: Frnkrigs fald – Parlamentet under luftangrebene – Slaget om Atrlanterhavet – Singapores fald – Admiral Darlan og landgangen i Nord-Afrika

35

B

Claras krig. En piges dramatiske kamp for at overleve. Af Clara Kramer fortalt til Stephen Glantz. 2010. 367 sider, ib. - Den polske jøde Clara Kramers (f. 1927) personlige beretning om kampen for at overleve holocaust i et beskyttelsesrum, der var gravet ud i familien Becks kælder i det daværende Polen. Den 15-årige Clara førte dagbog under samtlige tyve rædselsvækkende måneder, hun tilbragte i dette ... skjulested sammen med 17 andre polske jøder

50

C

Da Danmark kaldte. Bogen om modstandsbevægelsen skrevet af aktivister. 1946. 303 sider, ill, ib. Bogen her er "skrevet af aktivister" og udkom allerede i 1946, den er redigeret af Poul Jung-Jensen (dæknavn: Tykke), nærmeste medarbejdere Kaj Christiansen (dæknavn: Nick) og Jørgen Drachmann (dæknavn: Dragsted), med lyrisk optakt af Sigfred Pedersen, og indledning af Christmas Møller. Den er rigt illustreret med samtidige fotos (sort/hvide).Bogen består af en række artikler om forskellige emner: Baggrunden for Modstandskampen. Den afgørende "gnist" kom fra luften, et helhedssyn over den aktive danske Undergrunds start, opbygning og udvikling til regulær modstandshær. Et kapløb på liv og død med Gestapo, om "modtagelse", transport og opbevaring af våben og sprængstoffer, og hvad indsatsen på dette område virkelig betød. Vi erobrede europamesterskabet i sabotage. Betydningsfuldt kapitel uden navne. Faldskærmsfolkene - ikke agenter men hjælpere. Sabotage på grammofonplade. Den illegale presse. Hovedvejen til den frie verden, fem års illegal trafik over Øresund. Den Danske Brigade (i Sverige). Hovedstadens undergrundskrig md herrefolket. Det 20. århundredes gønger, træk fra den sjællandske frihedskamp under besættelsen. Den jyske modstandsbevægelse. Hele Fyn irriterede fjenden efter bedste evne, glimt fra en usædvanlig kamptid på frihedsfrontens særdeles livlige fynske afsnit.

50

D

Da fornuften sejrede. Det britiske udenrigsministeriums politik over for Danmark under 2. Verdenskrig. Af Frank Esmann Jensen. 1972. 240 sider, hft.

40

B

Da freden brød ud. 1946. 151 sider, hft. – brugsspor – ”… beretter om begivenheder ude og hjemme … telegrammer fra verdenspressen, opråb, erklæringer og moderklæringer, dementier, kort sagt kendsgerninger …”

35

 

Da Hitlers Tyskland blev knust. Dagbog over sammenbruddet. Af Hans Riehl. 1976. 159 sider, hft.

35

B

Da politiet blev taget. Interneringen af 2.000 danske politifolkl. Af Frank Bøgh, Palle Bruus Jensen. 2004. 192 sider, ill, hft. - Beretningen om det mest dramatiske døgn i dansk politis historie, 19. september 1944, hvor den tyske besættelsesmagt slog ned på alle landets politistationer og arresterede de tilstedeværende politifolk. Baseret på skriftlige kilder og interviews

60

B

En dag i marts. Shellhusbombardementet. Af Peder Hove. 1989. 159 sider, ib. - Dokumentarisk roman om Royal Air Force-angrebet på Gestapos hovedkvarter i København den 21. marts 1945, kendt som "Operation Karthago

40

B

Dagbog fra ghettoen i Warszawa. Af Mary Berg. 2007. 269 sider, ill, ib. - Mary Berg (f. 1924) skrev dagbog, da hun under Anden Verdenskrig blev spærret inde i Warszawas ghetto. Familien tilhørte de mere priviligerede, fordi moderen havde amerikansk statsborgerskab, men Mary beskriver tvangsarbejdet, deportationerne og heltemodet i kampen mod tyskerne

60

C

Dagbog til og breve med en fange februar-maj 1945. Af Lise Kramer Petersen. 1994. 121 sider, hft. - En ung piges breve til sin forlovede under besættelsestiden, mens han sad i Frøslevlejren, samt en del af hans breve

40

A

3 stk

Dage i oktober 43. Vidnesbyrd. Fem farvetræsnit Peter Brandes. 1993. 241 sider, ill, ib. – Udgivet i halvtredsåret for de danske jøders flugt over Øresund. – erindringsstykker

65

D

Dambusters. Historien om operation Chastise 1943. Af Michael Tamelander. 2010. 305 sider, ib. – ny, ubrugt - Roman om englændernes bomberaid mod den tyske industri i maj 1943 under oberstløjtnant Guy Gibsons ledelse

100

*C

Danke schön. En antihelts prøvelser. Af Gunnar Jespersen. 1978. 148 sider, hft. - Erindringer fra modstandsbevægelse og KZ-ophold under 2. verdenskrig

45

*B

Danmark 1940-1945. Dette skete under Danmarks frihedskamp. 1984. 79 sider, ill, hft – Dansk, engelsk, tysk og fransk tekst

40

B

Danmark besat. Af Gunhild Christiansen. 1960. 124 sider, ill, hft. (Gyldendals lette læseserie). – Autentiske beretninger fra besættelsestiden

40

A

Danmark besat. Af Gunhild Christiansen. 1981. 155 sider, ill, hft. (Gyldendals lette læseserie) – NB: tidligere biblioteksbog – ungdomsbog - Autentiske beretninger fra besættelsestiden

35

A

2 stk

Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45. Af Claus Bundgård Christensen m.fl.2006. 844 sider, ill, ib. - Indhold: Danmark og Europa i 1930'erne ; Krigsudbruddet ; Besat ; Mod en fælles forståelse ; Krigen udvides ; Fra telegramkrise til jødeaktion ; Departementchefstyret ; Opløsning og befrielse ; Fred ; Magten og æren

130

D

Danmark besat og befriet. Under redaktion af Hartvig Frisch m. fl. 1. halvbind. 1945. 208 sider, ill, hft.

35

B

Danmark besat og befriet. Af Hartvig Frisch. 1955-58. 3 bind, ill, i halvnigerbind

125

D

Danmark blev atter frit. Fortælling for ungdommen fra besættelsestiden 1940-1945. Af H.K. Sandkoldt. Lohse 1958. 128 sider, hft. - brugsspor

35

A

Danmark i besættelsestiden. Af Frede Nielsen. 1945. 164 sider, hft. (Danmark i besættelsestiden. Af Frede Nielsen. 1945. 164 sider, hft. – (Grundbøger til Brug for Oplysning om Danmark,  Danmarks folkelige Kulturindsats) - omslag med brugsspor

40

B

Danmark under besættelsen. Redigeret af  Vilhelm la Cour. Bind 1-3. 1946. ill, indbundet i fine, lidt slidte halvlæderbind.

125

P10

2 stk

Danmark under besættelsen. Af Kristian Hvidt. 1981. 90 sider, ill, hft. (Den anden verdenskrig, 4) - Bl. a. om: Danmark før 1940, Danmark 9. april 1940, Danmarks forhold til Tyskland frem til 1942, modstand og hverdag i 1942-43, folkestrejken 1944 og den voksende modstand, opgøret og dets virkninger35A

 

 

Danmark under den anden verdenskrig. Opgøret, bd. 1-2. Af Børge Outze. 1962-68. 2 bind, ill, ib,

65

P5

Danmark under jorden. Af Niels Ebbesen (Aage Heinberg). Stockholm 1944. 160 sider, hft. – svensk tekst

60

B

Danmarks besættelse. Redigeret af Hans Røpke. 220 sider, ib. - Indhold: Oprop! ; En sergent fra Livgarden fortæller ; En rask soldat. Steen Nordbjørn: Den 9. april. Børge Brandt: Aktion i sabotagens barndom. Knud Pedersen: Våben. Hans Edvard Teglers: Stormen på flyvepladsen. Jørgen Røjel: Sabotagen mod Langå-broerne. Axel Holm: Hvidsten-gruppen. Ole Juul: Illegal virksomhed. Jens Lillelund: Da "John" blev taget. S.N. Holck: Kampen mod Havtyren ; Njals efterkommer. Jens Nyskov-Sørensen: Humlebæk-episoder. Alf E. Olstrup: Jul, nytår og det daglige liv i Shellhus-fængslet. C. Lyst Hansen: Da bomberne regnede over "Gidseletagen". MacHetherington: Shellhus-pilotens logbog. Vilhelm Bergstrøm: 26. juni. Jørgen Røjel: Flugten fra Frøslevlejren. Carl Aage Redlich: Overfaldet og deporationen. Poul Overgaard Nielsen: Krigsforlis. N.A. Eigenbroth: I sidste øjeblik. Martin A. Hansen: Kai Ole - een af de mange. Christian Ulrik Hansen, en dansk patriot

35

B

Danmarks besættelse. Redigeret af Hans Røpke. 220 sider, hft. - Indhold: Oprop! ; En sergent fra Livgarden fortæller ; En rask soldat. Steen Nordbjørn: Den 9. april. Børge Brandt: Aktion i sabotagens barndom. Knud Pedersen: Våben. Hans Edvard Teglers: Stormen på flyvepladsen. Jørgen Røjel: Sabotagen mod Langå-broerne. Axel Holm: Hvidsten-gruppen. Ole Juul: Illegal virksomhed. Jens Lillelund: Da "John" blev taget. S.N. Holck: Kampen mod Havtyren ; Njals efterkommer. Jens Nyskov-Sørensen: Humlebæk-episoder. Alf E. Olstrup: Jul, nytår og det daglige liv i Shellhus-fængslet. C. Lyst Hansen: Da bomberne regnede over "Gidseletagen". MacHetherington: Shellhus-pilotens logbog. Vilhelm Bergstrøm: 26. juni. Jørgen Røjel: Flugten fra Frøslevlejren. Carl Aage Redlich: Overfaldet og deporationen. Poul Overgaard Nielsen: Krigsforlis. N.A. Eigenbroth: I sidste øjeblik. Martin A. Hansen: Kai Ole - een af de mange. Christian Ulrik Hansen, en dansk patriot

 

 

3 stk

Danmarks frihedskamp. Skrevet af danske journalister. Under redaktion af Ebbe Munck og Børge Outze. 1949. 2 bind (846 sider), ill, indbundet i halvlæder - Modstandsbevægelsen i landets forskellige regioner - brugsspor

150

P5

2 stk

Danmarks militære besættelse. Af Niels Petersen. 1942. 71 sider, hft. (Tidsdokumenter, II)

 

A

Danmarks ufredsaar. 1947. 161 sider, hft. - Skildringer fra Danmark under besættelsen. - Indhold: G. Sparring-Petersen: Een Dag ad Gangen. Jens Rosenkjær: Radiofonien og Censuren. Einer Mellerup: Fange nr. 76.605. Gerda Helms: Kvinder i Danmarks Frihedskamp. Ernst Christiansen: Da Hitler tog danske Gidsler. Kai Hammerich: En fri Fange. Børge Thing: Lille Sven (Søren Lauritsen, Modstandsmand). Jørgen Zahle: Frontkæmperen i Hjemmet. P. Ilsøe: Gestapo ringer paa. Th. Glahn: Træk fra Besættelsestiden. H.P. Sørensen: En mærkelig Fredag. Karen Johnsen: Tilskuer til den 19. September 1944. Børge Outze: Et Mandfolk (Peter de Hemmer Gudme). Paul Holt: Den store Forenkling. E. Blytgen-Petersen: Lidt fra London

50

A

Dansetimen. En tysk romance. Af Pavel Kohout. 1990.232 sider, hft. – roman - Theresienstadt 1944. Den tyske kommandant beordrer en jødisk balletdanserinde til at give hans datter danseundervisning på hendes 18-års fødselsdag

35

 

Dansk krigskorrespondent. Fra invasionen i Normandiet til København. Af E. Blytgen-Petersen. 1945. 161 sider, ill, hft.

60

B

Dansk politi bag pigtraad. Af Poul Bennit. 1945. 188 sider, ib. Om det danske politis fangenskab i de tyske koncentrationslejre

45

C

2 stk

Dansk politi bag pigtraad. Af Poul Bennit. 1945. 188 sider, hft. Om det danske politis fangenskab i de tyske koncentrationslejre

45

B

2 stk

En dansk soldat. Ved Jørgen Halck. 1947. 46 sider, hft – om major Anders Lassen – plet på forside

35

A

Danske forfattere om besættelsen. 1966. 191 sider, ib. - NB: tidligere biblioteksbog - Indhold: Knud Sønderby: 9. april. Julius Bomholt: Den ufattelige morgen. Jacob Paludan: Niende april og derefter. Jens Eisenhardt: Krigen er et album. Knud Holst: Min sabel, mit land og mit armbind. Hans Jørgen Lembourn: Fange. Poul Sørensen: Modstandskamp i lyrikken. Tage Voss: "Alt det   fra dengang...". Hans Lyngby Jepsen: Blommefald. Jørgen-Bent Kistorp: Stærk mand død. Kelvin Lindemann: Hvem får agurkesalaten? Ole Juul: Stævnemøde på bakken. Finn Gerdes: Rugbrød og clearingmord. Finn Søeborg: Stikkerens begravelse. Ove Abildgaard: Molok og angsten. Tage Skou-Hansen: Den poetiske besættelse. Ole Sarvig: Krigen. Aksel Heltoft: In memoriam. Ole Wivel: Det drejer sig om min søn. Henning Ipsen: De utrolige dage. Niels E. Nielsen: Tavs morgen

40

C

Den danske kamp i billeder og ord. Redigeret af C. Næsh Hendriksen. 1945. 2 bind, ill, ib.

125

P5

Den danske partisan. Historien om Paolo il Danese. Af Thomas Harder. 2009.391 sider, ill, ib. - Dansker Paolo eller Arndt Paul Lauritzen (1915-1978) var katolsk munk, dansk soldat 9. april, præst og senere partisan i Italien, og efter krigen spion for danske og italienske efterretningsvæsner

65

C

Danske tilstande. Norske tilstande. Forskelle og ligheder under tysk besættelse 1940-45, 2010. 405 sider, hft. – som ny - En række norske og danske forskere afdækker nye perspektiver og ny viden om de to landes forhold under den 2. verdenskrig og sammenligner de vigtigste begivenheder, problemstillinger og udviklingslinjer. - Indhold: Besættelse - dansk og norsk / Hans Fredrik Dahl og Hans Kirchhoff. 1940: Suverænitet og demokrati under angreb (Iselin Theien: Det politiske system og den tyske besættelse i året 1940. Niels Wium Olesen: 1940 i dansk politik). Politik og forvaltning under fremmed herredømme   (Ole Kristian Grimnes: Okkupation og politik. Bo Lidegaard: Samarbejdspolitikkens indre spænding). De økonomiske relationer - suverænitet og samarbejde (Harald Espeli: De økonomiske relationer mellem Tyskland og Norge 1940-45 - med et sideblik til Danmark. Joachim Lund: Det økonomiske forhold mellem Tyskland og Danmark 1940-45). Modstandsbevægelsen (Lars Borgersrud: Modstandsbevægelsen i Norge - forudsætninger, fremvækst og struktur. Esben Kjeldbæk: Modeliten - den danske modstandsbevægelses oprindelse og sammensætning). Jødeforfølgelserne (Bjarte Bruland: Jødeforfølgelserne i Norge. Hans Kirchhoff: Holocaust i Danmark). Overgangen til freden (Ole Kristian Grimnes: Fra krig til fred. Michael Kjeldsen: Mellem opgør og demokrati - om normaliseringen i Danmark maj-oktober 1945). Retsopgøret (Hans Fredrik Dahl: Retsopgøret i Norge efter 1945. Lars-Erik Vaale: Retsopgøret og dødsstraffen i Norge 1945-50. Ditlev Tamm: Retsopgøret i Danmark). Okkupationen og besættelsen efter 1945 - reception og erindring (Jon Reitan: Anden Verdenskrigs receptionshistorie i Norge. Claus Bryld: Krig og besættelse i nutidens spejl - en sammenligning af Danmark, Sverige og Norge)

110

C

2 stk

Danskeren der ville dræbe Hitler. En biografi om Jens Peter Jessen. Af Søren Flott. 2012. 236 sider, hft. – ” fortæller historien om Jessen, der voksede op uden for Tinglev i Sønderjylland og siden blev involveret i et af verdenshistoriens mest berømte mordforsøg. Da Hitler kom til magten i 1933, var Jessen overbevist nazist, men han blev hurtigt klar over, at han havde taget fejl. I al hemmelighed begyndte han at modarbejde styret og indså efterhånden, at Hitler måtte dø, hvis Tyskland skulle reddes. Og i 1943 fik han idéen til det attentat, oberst Stauffenberg førte ud i livet 20. juli 1944”

75

*B

2 stk

D-dag. Kampen om Normandiet. Af Antony Beevor. 2010. 642 sider, ill, ib. – enkelte løse sider– Mere end tre millioner soldater medvirker i historiens største landgang, som indledes den 6. juni 1944 På Normandiets strand

65

D

D-dag. Af David Howarth. 1963. 266 sider, pb. – brugsspor. - Skildring af invasionen i Normandiet i 1944

35

A

D-day. Af Brigadier Peter Young. 1981- 56 sider, ill, ib.

50

C

De kom fra by – de kom fra land. Af Alexander Baron. 252 sider, pb. – roman - Engelsk infanteribataillon forbereder sig på at deltage i invasionen i Europa under 2. verdenskrig

40

A

De kom til Dachau. Beretningen om de 361 danskere, der i krigens sidste måneder blev deporteret til den tyske KZ-lejr Dachau. Af Lars Ringholm. 1997. 184 sider, ill, hft

35

*B

De kæmpede ved Arnhem. Af R.E. Urquhart. 1962. 245 sider, ill, pb. – ”Hvad var den virkelige sandhed bag Arnhem,-tragedien? … Arnhem-generalen giver svaret i denne blændende erindringsbog”

40

A

- de sender til Moskva. Spionageorganisationen ”Rote Drei”..Af W.F. Flicke. Uå. 314 sider, pb

40

A

De startede ved daggry. Af Nevil Shute. Uå. 163 sider, pb. - .. en dramatisk og handlingsmættet roman fra krigens England”

35

A

2 stk

De så det ske under besættelsen. Af Per Eilstrup, Lars Lindeberg. 1969. 2 Bind, ill. – 1: Bevar ro og orden. 2: Gå til modstand.

60

P5

De så det ske under besættelsen. Af Per Eilstrup og Lars Lindeberg. 1969. (bind 1:) Bevar ro og orden. 303 sider, ill, ib.

35

D

De vovede livet. Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940-46. 1992. 97 sider, ill, hft. – forreste omslag mangler. - Artikler og interviews fra de sidste 15 år om episoder under besættelsen 1940-1945 med særlig vægt på begivenhederne 9. april 1940

40

B

Dem skylder vi vor frihed. Af S.N. Holck. 183 sider, ill, hft. – brugsspor - Indhold: De 50.000 Mand. - Artikler om: Jørgen Thalbitzer, Ole Geisler, Svend Bartholin Paludan-Müller, Svend Otto Nielsen, Jens Lillelund, Bent Fauerschou-Hviid, Jørgen Haagen Schmidt, Robert Jensen, Børge Brandt, Ib Mogens Bech Christensen, Laust Sørensen, Werner Clausen, Niels Kristian ... Madsen. - De ukendte

35

B

Dengang i Frankrig. Af Noel Barner. 1983. 317 sider, ib. – roman - En fransk/amerikansk godsejerfamilies dramatiske skæbne på vinslottet i Champagnedistriktet fra 1937 til 2. verdenskrigs afslutning

35

B

Dengang under besættelsen – ubekvemme historier om en splittet nation. 1985. 203 sider, hft. - Indhold: Tage Voss: Dengang under besættelsen. Per Mortensen: En læredreng går i krig. Henning Tjørnehøj: Kongens og Højgaardkredsens rolle i 1940. Hans Jørn Nielsen: For at undgå det der var være. Jon Vedel: Legale og illegale. Leif Larsen: Krigen mod modstandsbevægelsen. Ulrik   Dahlin: De røde enker. Gustav Christiansen: -Var det landsforræder, du sagde? Mads Nissen Styrk: Nederlagets generation eller drømmen der måtte briste. Ebbe Sønderiis: "Udrensning til tops og til bunds". Søren Schou: Danske soldater i krig på Østfronten - 4000 faldt. Michael Bruun Andersen: Pressen under det dansk-tyske samarbejde. Tage Bild: In getarnter Weise - det dansk-tyske radiosamarbejde. Claus Bryld: Besættelsestiden, politikerne og historieskrivningen. Politikerne og pladshundene - en citatsamling. Kate Fleron: Hvordan undgå det frygteligste

35

B

Der brænder en ild. 1944. 93 sider, ib. - Illegal samling af digte og prosastykker med bidrag af bl.a. Morten Nielsen, Halfdan Rasmussen og Martin A. Hansen

90

*A

2 stk

Derfor gik det sådan 9. april. Af Bjørn Svensson. 1965. 248 sider, hft.

60

B

2 stk

Derfor maatte vi sejre… Blade af modstandsbevægelsens kamp mod fremmedaaget. 1945. 412 sider, ill, hft. - modstandsbevægelsen i Grindsted, Give, Brande, Vejle, Herning og Silkeborg 1940-1945

65

C

3 stk

Det angår også dig. Af Herman Sachnowitz. 1978. 212 sider, ib. - En jødisk nordmands beretning om KZ-lejrophold i Auschwitz under 2. verdenskrig

35

B

Det knuste mig aldrig. Af Ragna Hamilton. 1-2 i et bind. Uå, pb. - Erindringer om forfatterens år i Paris, hvor hun efter tyskernes afsløring af hendes deltagelse i modstandsarbejde, blev sendt til koncentrationslejren Ravensbrück, [...] hvorfra hun efter 2 års rædsler vendte hjem til Danmark

50

B

Det skal de ikke slippe godt fra. Den skæbne, der overgik de kvinder i de besatte lande, der forelskede sig i en soldat fra værnemagten. Af Ebba D. Drolshagen. 1999. 274 sider, hft. – som ny - En afdækning og revurdering af, hvad det var der skete under og efter 2. verdenskrig, med de tyskerpiger, som trodsede foragten og stod ved deres følelser

50

B

Det skete i vor tid. En dokumentarisk reportage om historiens største fprbrydelse. Ag Gert Munch. 1961. 70 sider, ill, hft.

35

A

2 stk

Det skulle så være. Marianne Petits dagbog fra Theresienstaft. Af Ralph Oppenhejm. 1945? 180 sider, hft. - Roman i dagbogsform fra perioden september 1943 - april 1945 om en ung jødindes forgæves flugtforsøg fra Danmark og senere ophold i Horserød-lejren og KZ-lejren Theresienstadt

35

B

Det stod i avisen. Hvad man bl.a. kunde læse i danske blade under krigen, hvad der blev sagt og skrevet … ”Og skænt en del deraf var sandt, var der dog megen lægn iblandt”. Udvalget foretaget af Kai Berg Madsen. 1945. 147 sider, ill, indbundet i privatbind uden rygtekst

40

B

Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontroverse um die Präventivkriegsthese. 1998. 290 sider, ib. – ”Lange galt als gesicherte Erkenntnis, dass Hitlers Angriff auf die Sowjetunion eine Konsequenz seines ideologischen Programmes zur Gewinnung von »Lebensraum im Osten« gewesen ist. Mit dem ›Historikerstreits‹ kam es dann zu dem Versuch, den Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 als Präventivkrieg zu deklarieren: Deutschland sei mit diesem Überfall den Angriffsabsichten Stalins nur um wenige Monate zuvorgekommen. Gerade in jüngerer Zeit wird diese Präventivkriegsthese wieder propagiert. Aus diesem Anlass setzen sich erstmals russische und deutsche Historiker in einem gemeinsamen Band mit dieser Interpretation kritisch auseinander.”

65

C

Die deutsche Opposition gegen Hitler. Eine Würdigung- Af Hans Rothfels. 1958. 214 sider, pb.

45

A

Ein deutscher erzählt. Gerhard Saalfeld und die Geschichte aus dem bunker. 2014. 95 sider, ill, hft. – Gerhard Saalefeldt fortæller om tilværelsen som tysk soldat i en bunker ved Søndervig

45

A

Drengen Friedrich. Af Hans Peter Richter. 1964. 112 sider, ib. – pastovertrukket bind – Børnebog. -  Den jødiske dreng Friedrich vokser op i Tyskland før og under den 2. verdenskrig. Da Hitler tager magten i 1933, bliver naboer og legekammerater pludselig fjender under Nazismens grusomme jødeforfølgelser. Bagest i bogen: politisk historiske noter

35

B

Drømme om storhed. Af Jens Michael Schau. 2002. 213 sider, ib. – Roman - NB: tidligere biblioteksbog – Roman. I begyndelsen af 1930'erne betages Gudrun af nazismen og rejser til Tyskland. 2. verdenskrig ændrer imidlertid hendes begejstring, og efter krigens afslutning vender hun tilbage til Danmark

40

C

Drømmen om frihed. Dage under anden verdenskrig. Af Bent Sørensen.1995. 96 sider, ill, hft. – brugsspor - En fiktiv fortælling om besættelsestidens Danmark og baggrundsstof om begivenhederne under den 2. verdenskrig ude i verden

35

B

Drømmen om Zanzibar. Af Alfred Andersch. 1958. 183 sider, hft. - Psykologisk roman udspillet i en tysk østersøhavn i 1938, hvor en flugt fra det nazistiske regimente planlægges

50

B

Dunkerque. Af Richard Collier. 1966. 289 sider, ill, ib. - Skildrer evakueringsoperationen ved Dunkerque i Nordfrankrig i 1940

50

C

Den dystre rejse. Af en dansk politimands dagbog: om liv og død i tyske koncentrationslejre 1944-45. Af Kaj Friemel. Illustreret af Axel Munk-Andersen. 1982. 138 sider, ill, hft.

40

B

De døde bærer ikke medaljer. Af George Greenfield. 1947. 170 sider, hft. – roman. – en skildring af livet i en infanteribataljon i Vestørkenen lige inden og under den første del af slaget ved El Alamein

35

B

2 stk

Døden på larvefødder. Af Sven Hazel. 1979. 316 sider, pb. – Roman om 2. verdenskrig

35

B

Dødsdømt armé. Af Heinrich Gerlach. 1984. 315 sider, ib. – Roman - Om den tyske hærs endeligt ved Stalingrad i 2. verdenskrig, hvor nazismens hule talemåder, Hitlers falske løfter og de overordnedes misforståede loyalitet gik op for alle de menige

35

B

Dødsdømt armé. Af Heinrich Gerlach. 1959. 315 sider, hft. – smudsomslag med brugsspor – Roman - Om den tyske hærs endeligt ved Stalingrad i 2. verdenskrig, hvor nazismens hule talemåder, Hitlers falske løfter og de overordnedes misforståede loyalitet gik op for alle de menige

35

B

Dødsdømt armé. Af Heinrich Gerlach. 1962. 333 sider, pb. – Roman - Om den tyske hærs endeligt ved Stalingrad i 2. verdenskrig, hvor nazismens hule talemåder, Hitlers falske løfter og de overordnedes misforståede loyalitet gik op for alle de menige

35

B

3 stk

Døren til den frie verden. Erindringer 1939-1945. Af Ebbe Munck. 1967. 268 sider, hft. - Om Danmarks besættelse 1940-45

40

B

Efter drabet. Beretninger om modstandskampens likvideringer. Af Peter Øvig Knudsen. 2001. 378 sider, ill, hft. - En række modstandsfolk træder frem og fortæller om de danske likvideringer under anden verdenskrig, hvordan de blev besluttet og gennemført samt om de omkostninger der fulgte med

50

C

Eivind Berggrav. En biografi. Af Gunnar Heiene. 1992. 506 sider, ill, ib. – norsk tekst  – “ blev leder af den norske kirkekamp 1940-45 (Kirkens Grunn, 1942). Han var interneret af den tyske besættelsesmagt 1942-45”

70

C

Endelig – 29. august 1943 som vi oplevede den. Af Jørgen H.P. Barfod. 1978. 226 sider, ill, hft. - På baggrund af beretninger fra implicerede, suppleret med oplysninger fra trykte kilder, fortælles den enkelte soldats og befalingsmands oplevelse af begivenhederne den 29. august 1943

50

B

De engelske hvidbøger. 1939. 32 + 39 sider, ill, hft. – Indeholdende: Endelig rapport fra The Right Honourable Sir Nevile Henderson om de omstændigheder, der førte til afslutningen af hans mission i Berli september 20, 1939. – og: Dokumenter vedrørende tyske statrsborgeres behandling i Tyskland 1938-1939. – På omslaget: I: Henderson: endelig rapport. II: Koncentrationslejrene

40

A

Enigma. Af Robert Harris. 1996. 339 sider, ib. - Spændingsroman om englændernes arbejde i 1943 med at bryde den kode tyskerne anvender i u-bådskommunikationen. Menneskeliv er på spil, arbejdet foregår under tidspres og de involverede har mange hemmeligheder

35

B

2 stk

De ensomme ulve. Af Gunnar Dyrberg. 2009. 206 sider, ill, hft. - Den tidligere sabotør og deltager i stikkerlikvideringer (f. 1921) beretter om livet som illegal under bestættelsestiden og om det nære forhold til Flammen og Citroen – ny, ubrugt, i org. folie

60

B

Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Eine Studie über die internationale Beziehungen im Sommer 1939. Af Walther Hofer. 1960. 378 sider, pb.

45

B

The era of second world war. Af Nigel Kelly, Martyn Whittock. 1993. 64 sider, ill, hft. (Heinemann history depth studies).

35

A

Erik Husfeldt. Læge, humanist og modstandsmand. Af Jørgen Røjel. 1985.171 sider, ill, hft.

45

B

Erindringens fremtid. Auschwitz-dag i Danmerk. 2004. 260 sider, hft. - Indhold: Politiske perspektiver (Jann Sjursen: Kærlighedens modsætning er ikke had, men ligegyldighed. Bertel Haarder: Aldrig mere Auschwitz - hvordan? Poul Nyrup Rasmussen: Hvis gentagelser skal forhindres -) Akademiske perspektiver (Niels Arne Sørensen: Er en dansk Auschwitz-dag   overhovedet en god ide? Karl Christian Lammers: Erindring og erindringspolitik : Auschwitz i den nationale erindring i Tyskland. Peter Kemp: Erindringens magt. Henrik Jensen: En forbrydelse af menneskeheden : om Auschwitz, erindring og ansvar. Du skal ikke tro, at Holocaust var noget særligt / Jacques Blum og Eva Bøggild. Natan Sznaider: Auschwitz-dagen i Danmark og den globale betydning. Uffe Østergård: Auschwitz og europæiske værdier) Deltager-perspektiver (Marcel Rudasingwa: De dræbte mine børn, de skal ikke også få lov til at dræbe min sjæl. Interview med Marcel Rudasingwa / ved Thomas Brudholm og Martin Mennecke. En dag for ofrene? / Inge Genefke og Bent Sørensen. Adam Abdel-Khalik: Historiens hjul. Ungdommens ansvar? / Dea Donkin og Frederikke Storm)

45

B

Erindringer. Af Montgomery of Alamein. Bind 1-2 i et bind. 1958. 235+ 257 sider, ill, ib. - Den britiske feltmarskal fortæller sit livs historie, specielt om sin deltagelse i en række af den 2. verdenskrigs vigtige begivenheder

90

C

Erindringer 1939-1942. Optegnelser fra og om besættelsestiden 1-2. Af P. Munch. 1966. 2 bind, hft.  – smudsomslag med brugsspor – bind 7-8 af det samlede erindringsværk i 8 bind – ” Som forsvarsminister og senere som udenrigsminister var Peter Munch en af hovedkræfterne bag den danske neutralitetspolitik i tiden fra 1. verdenskrig og frem til den tyske besættelse af Danmark.”

65

D

Ét ord er et skrig. Auschwitz 1944-45. Af Olly Ritterband. 1998. 104 sider, ill, ib. - Den ungarsk fødte Olly Ritterband nedskrev i 1945 sine indtryk af den første tid i Auschwitz, hvortil hun blev deporteret som jødisk fange i 1944

45

B

Eva. Af Ib Melchior. 1987. 346 sider, hft. - Spændingsroman om det tredie riges sammenbrud og Tyskland i månederne derefter. Udgangspunktet er en hypotese om, at det ikke var Eva Braun, der døde sammen med Hitler

35

B

Faldskærmsfolk. SOE’s arbejde i Danmark 1941-45. Af Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen. 1986. 160 sider, ill, hft.

35

B

Faldskærmsjæger. Fra den franske maquis til Indo-Kinas jungle. Af Prins Michel de Bourbon. 1949. 137 sider, ill, hft. - Prins Michel de Bourbon er søn af den danske prinsesse Margrethe og Prins René og beskriver her sin deltagelse i den franske undergrundsbevægelse Maquisen og som fange hos Oprørerne i Indo-Kina og flugt derfra

70

44

Fange af Solens Rige. Therese Severin Petersens tre år i japanske fangelejre. Af Anne-Marie Severine Lütken, Ayo Maria Jurhagen. 2009. 172 sider, ill, ib. - Om danske Therese Severin Petersen (f. 1915), der voksede op som kolonist på Java i Indonesien, og under 2. verdenskrig sad tre år i japansk fangenskab sammen med sine to børn

50

*B

Fange hos Stalin og Hitler. Af Margarete Buber-Neumann. 1956, 241 sider, hft. - Erindringer fra den sibiriske slavelejr Karaganda og kz-lejren Ravensbrück

45

B

Fange i Buchenwalde. En dansk betjents oplevelser. Af Niels Hoe. 1945. 75 sider, hft.

35

A

2 stk

Fange i Frøslev. Af Folmer Schiøtt. 1945. 174 sider, hft. – ”.. livet i Frøslevlejren, dens indretning og dens beboere. … Af Indholdet kan nævnes: Vi kommer på arbejde syd for grænsen. Grænsegendarmerne. Besøg i lejren. Lægerne og sygehuset.  Præsterne i lejren og gudstjenesterne”

35

*B

2 stk

Fange i nat og tåge. Af Trygve Bratteli. 1992. 209 sider, ill, pb. - Om den norske statsminister Trygve Brattelis koncentrationslejrophold under 2. verdenskrig

40

A

Fange i nat og tåge. Af Trygve Bratteli. 1982. 209 sider, ill, ib. - Om den norske statsminister Trygve Brattelis koncentrationslejrophold under 2. verdenskrig

35

B

2 stk

Fange af Solens Rige. Therese Severin Petersens tre år i japanske fangelejre. Af Anne-Marie Severine Lütken, Ayo Maria Jurhagen. 2009. 172 sider, ill, ib. - Om danske Therese Severin Petersen (f. 1915), der voksede op som kolonist på Java i Indonesien, og under 2. verdenskrig sad tre år i japansk fangenskab sammen med sine to børn

60

B

Fanger i Frøslevlejren 1944-45. Ved Jørgen Mågård. 1974.203 sider, ill, hft. - Danske fangers indtryk af den tyske fangelejr i Frøslev under besættelsen med en skildring af lejrens historie og fangernes sammenhold, humor og modstandsvilje

50

*B

Den farlige dreng. Alene på flugt fra nazisterne. Af Boris Cyrulnik. 2013. 239 sider, ib. - Psykiateren Boris Cyrulnik (f. 1937) bryder års tavshed og fortæller om en traumatisk barndom som forældreløs jøde i 1940'ernes Frankrig. Beretningen veksler mellem barndomsoplevelser og dybdegående psykologiske analyser af traumerne

65

B

Farlige hvedebrødsdage. Af Axel Kielland. Uå. 205 sider, ib. - Roman fra Tyskland under 2. verdenskrig

30

A

Farmor var jøde. Min barndom i Nazi-Tyskland. Af Ilse Krohn. 1980. 187 sider, hft. – NB: tidligere biblioteksbog. – ungdomsbog - I årene 1937-45 vokser Ilse op i Hitlers Berlin. Familiens jødiske afstamning og manglende sympati for nazi-regimet gør det særligt svært at være Ilse

50

B

Farvel mit land : en læges optegnelser fra årene 1945-47. Af Hans von Lehndorff. 1964. 294 sider, hft. – ”..en rystende skildring af sammenbruddet, bombardementerna af Königsberg, de frygtelige forhold, han som læge måtte arbejde under, tilstandene i opsamlingslejrene, russernes meningsløse ødelæggelseslyst og brutalitet, de sidste nazisters tåbelighed, men også af menneskelig godhed og hjælpsomhed”

80

B

Fascisme og nazisme 1919-1945. Af Henning Poulsen.1980. 239 sider, hft.

45

B

De fattige i Lodz. Roman. Af Steve Sem-Sandberg. 2011. 659 sider, ib. – roman - Ældstejøden Rumkowski forvalter på nazisternes vegne ghettoen i den polske by Lodz, der på sit højeste har 200.000 indbyggere, der gradvist bliver deporteret og myrdet

70

C

5 stk

Feltdegn fra Harreslev mark. Af Niels Bøgh Andersen. 1975. 261 sider, ill, hft. - Forfatterens oplevelser som tysk soldat  under anden verdenskrig.  – brugsspor

40

B

Feltherrer. Montgomery, Patton og Rommel i krig. Af Terry Brighton. 2010. 432 sider, ill, ib. - Sammenlignende portrætter af den 2. verdenskrigs mest markante generaler: Englands Bernard Montgomery (1887-1976), USA's George S. Patton (1885-1945) og Tysklands Erwin Rommel (1891-1944)

65

D

2 stk

Feltmarskal Alanbrookes krigsdagbøger. Af Arthur Bryant. 1961. 2 bd., ib. - Bind 1. 1939-1943: Med ryggen mod muren - Bind 2. 1943.1946: Sejren i vest

150

P5

Feltmarskal Alanbrookes krigsdagbøger 1939-46. Af Arthur Bryant. 1966. 3 bind, pb. – ” Alan Francis Baron Alanbrooke, 1883-1963, britisk officer. Ved 2. Verdenskrigs begyndelse var han general, i 1941 blev han chef for imperiets generalstab og i 1942 for stabschefernes komité. I denne stilling var han premierminister Churchills nærmeste militære rådgiver og fik betydelig indflydelse på hele den allierede strategi. Alanbrooke blev udnævnt til feltmarskal i 1944.”

135

C

Fem forbandede år 1940-1945. Skitser fra en landsby. Af Edvard Andersen. 1990. 47 sider, hft

40

A

De fem lange aar. Danmark under besættelsen 1940-1945. 3 bind, ill, ib. - Under redaktion af Johannes Brøndsted og Knud Gedde udkom dette værk i 3 bd. 1946-47. Værket blev forberedt allerede fra 1943 af Gunnar Helweg-Larsen med de to ovennævnte som medarbejdere. - Indhold : Bd. 1 "I forvandlingens tegn" / bd. 2 "I modstandens tegn" / bd. 3 "Samfundslivet under besættelsen".

150

P10

2 stk

Fem år. Indtryk og oplevelser. 1945-46. 2 bind. – Bind 1: 9. april 1940 – 29. august 1943.372 sider. – Bind 2: 29. august 1943 – 5. maj 1945. 568 sider, hft

110

P5

Fem aar i lænker. Danmark under besættelsen. 1945. 441 sider, ill, ib. - brugsspor - Af Indhold: Palle Loft: 9. April. Aage Svendstorp: Historisk Udvikling. A. Wassard Jørgensen: Folkestrejken. Per Amby: Hæren og Flaaden. Svend Gredsted: Politiet under Besættelsen / af Svend Gredsted og M. Nielsen-Ourø. Børge Outze: Sverige og Danmark. Børge Brandt: Sabotagen. Ella   Elmøe: Radiokontakt og Jernbanesabotage. Jørgen Rye: I tyske Koncentrationslejre. Ole Harkjær Simonsen: I tysk Fængsel

60

D

Fem års kamp for friheden. Norden under anden verdenskrig. 1: nazismen marcherer. 160 sider, ill, ib. - ryg besk. Foroven

40

C

Den femte vinter. En besættelsestidsroman. Af Mette Winge. 2005.. 256 sider, pb. - Krigens sidste år, oplevet i København af forskellige mennesker, som hver på sin måde bliver involveret og bærer ar, da freden kommer

35

A

Filmen De fem år. Skoleudgave. Billed- og lydside. En billedkritisk gennemgang. Af Niels Skyum-Nielsen m.fl. 1970. 190 sider, ill, hft.

40

B

Fire år i fangedragt. Af en socialistisk folketingsmands erindringer. Af Kai Moltke. 1973. 154 sider, hft. – ophold i Vestre fængsel, Horserød og Stuthof

45

B

Fire år i fangedragt. Af en socialistisk folketingsmands erindringer. Af Kai Moltke. 1973. 154 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog – ophold i Vestre fængsel, Horserød og Stuthof

40

B

Fjenden i sigte! Vi angriber! Af Douglas Reeman. 1960. 264 sider, hft - Søkrigsroman om en hjælpekrydser, dvs. et handelsskib nødtørftig udrustet med kanoner

90

B

Flugten fra Colditz. Af P.R. Reid. Uå. 188 sider, pb. – Flugt fra en tysk arbejdslejr

40

A

Flugten – og andre erindringer. Af Herbert Neimanas. 2002. 126 sider, hft. - Forfatteren (f. 1928) fortæller om sin barndom i Litauen og om flugten i 1944 gennem det krigshærgede Østeuropa hvor han sammen med sine forældre på mirakuløs vis overlevede og nåede til Danmark, hvor han senere fandt Gud

60

B

Flugten over Øresund. En reportage omkring den jødiske flugt og deportationerene fra Danmark efteraaret 1943. 1945. 208 sider, hft.

35

B

Flødeskumsfronten. Af Peter H. Fogtdal. 2001339 sider, hft. – roman - Under 2. verdenskrig udstationeres en tysk/østrigsk propagandamedarbejder i Jylland. Han bliver venner med en lokal jøde, men ingen af dem kan overskue følgerne, især da tyskeren har en belastet nazistisk fortid

45

C

En fodsbred jord. Af Grigorij Baklanov. 1986. 194 sider, hft. – roman - Om en gruppe russiske soldaters daglige tilværelse under tyskernes angreb og i kamppauser, medens de holder et brohoved ved floden Dnestr under 2. verdenskrig

35

B

Folkestrejken. Da hovedstaden gjorde oprør. Af Rasmus Jørgensen. 2004. 175 sider, ill, hft. - Om begivenhederne i København under Folkestrejken i juni og juli 1944 skildret på baggrund af beretninger fra folk der tog del i begivenhederne eller var vidner til dem

50

B

Folkestrejken i Esbjerg 1943. Besættelsens første folkestrejke. Af Aage Trommer. 1966. 87 sider, hft.

45

B

3 stk

- for at andre kunne leve. Af Carlo Andersen. 1965. 259 sider, ib. – Roman. - Carlo Andersen var stifter af modstandsgruppen Gorm. Roman fra modstandskampe

40

B

- for at andre kunne leve. Af Carlo Andersen. 1965. 259 sider, ib. – rift i smudsomslag. - Carlo Andersen var stifter af modstandsgruppen Gorm. Roman fra modstandskampen

40

B

For Danmarks frihed og Polens ære. den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark 1940-45 . 1989. 109 sider, ill, Hft.

40

A

For fører og fædreland. Af Hasso G. Stachow. 1983. 272 sider, ib. – brugsspor – Roman - En tysk soldats oplevelser under den 2. verdenskrig fra han som begejstret medlem af Hitler Jugend frivilligt melder sig under fanerne til han desillusioneret oplever det endelige nederlag i 1945

35

*B

Forbrydelse og dumhed. Hitler-krigens forspil i europæisk storpolitik. Af Nic. Blædel. 1947. 625 sider, indbundet i halvlæderbind

60

D

2 stk

Forbrydelse og dumhed. Hitler-krigens forspil i europæisk storpolitik. Af Nic. Blædel. 1946. 625 sider, hft.

50

*D

Farvel mit land : en læges optegnelser fra årene 1945-47. Af Hans von Lehndorff. 1964. 294 sider, hft. – ”..en rystende skildring af sammenbruddet, bombardementerna af Königsberg, de frygtelige forhold, han som læge måtte arbejde under, tilstandene i opsamlingslejrene, russernes meningsløse ødelæggelseslyst og brutalitet, de sidste nazisters tåbelighed, men også af menneskelig godhed og hjælpsomhed”

80

B

De fordømtes legion. Af Sven Hazel. 1997. 288 sider, ib. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

2 stk

De fordømtes legion. Af Sven Hazel. 1995. 271 sider, pb.. –brugsspor. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

De forhadte. Af Christian Mørk,.2013. 383 sider, ib. – roman - Da familien Brodersen begynder at sælge legetøjsbiler til tyskerne i 1938, påtager de sig også uafvidende et medansvar for krigen. Prisen bliver høj for familien, både under besættelsen og i årene efter

50

C

Den forunderlige krig. Af Tage Ellinger. 1960. 165 sider, ill, hft. - Erindringer fra krigen i Norge 1940

40

B

Fra besættelse til befrielse. 1964. 2 bind, ill, ib. - Artikler fra Jyllands-Posten

60

C

Fra dag til dag. 1: Fra 13. januar til 4. august 1942. Af Odd Nansen. 1946. 284 sider, ib. – norsk tekst. – ” I 1936 startet han Nansenhjelp og ledet som dens formann hjelpeaksjoner for flyktninger og statsløse i Tyskland og Mellom-Europa. Var 1940 med på å starte Nasjonalhjelpen og deltok i dennes arbeid under og etter den annen verdenskrig. Ble arrestert av tyskerne januar 1942 og satt på Grini og i Sachsenhausen til krigens slutt.”

50

C

2 stk

Fra D-dag til Danmark. Af Richard McMillan. 2. opl.1945. 319 sider, ill, hft – brugsspor

65

C

Fra D-dag til sejr. På korstog med amerikanske frontfotografer gennem Europa under 2. verdenskrig, Af Ralf Martin og Richard Harrity. 1963. 279 sider, ill, pb.

40

B

Fra passiv til aktiv modstand. Breve, microfilmsrapporter til London og skildring af Frihedsraadets fremkomst dækkende perioden april 1940 til febr. 1944. Af Erling Foss. 1946. 339 sider, hft.

60

C

Fra Slotsgade til Stutthof. Historie om en ung politisk fange under besættelsen. Fortalt til Poul-Henrik Jensen og Niels Ole Frederiksen. 169 sider, ill, pb . – som ny - Om Karl Dester - tidligere Karl Grue - (f. 1923) og hans ophold i koncentrationslejren Stutthof i Polen, hvor tyskerne i krigens sidste desperate måneder rømmede lejren og sendte fangerne ud på en dødsmarch mellem de kæmpende hære

50

B

2 stk

Fra undertrykkelse til befrielse. 5 aars besættelse i billeder. 1945. 96 sider, ill, hft. – brugsspor

60

C

Eine Frau in Berlin. Tagesbuch-Aufzeichnungen vom 20. april bis 22. juni 1945. Af Anonyma. 2003. 291 sider, ib. – ny, ubrugt - En anonym tysk kvindes dagbogsoptegnelser fra de sidste måneder af 2. verdenskrig, hvor den Røde Hær erobrede og besatte Berlin

45

B

Frie Danske i London. Af Emil Blytgen-Petersen. 1977. 248 sider, ill, hft.

40

C

Friheden som gave. Eventyrlige flugtberetninger. Samlet og kommenteret af Eric Williams. 1975. 141 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog - Indhold: Friheden som gave ; Den undslupne ; Medhjælperen ; Gennem fjendens frontlinjer ; Landet vi ikke kender ; Spring for friheden ; Over grænsen

35

B

Frihedens pris. Af Paul Brickhill. 1966. 255 sider, pb. - Otte beretninger om RAF-soldaters flugtforsøg fra krigsfangelejre under den anden verdenskrig

40

B

Frit Danmarks hvidbog. Besættelsestiden i dokumenter og kommentarer. 1945. Bind 1-2, hft – NB: tidligere biblioteksbog, brugsspor

80

D

Frontkammerater. Af Sven Hazel. 1979. 319 sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

40

B

Frontsvin. Frikorps Danmark-folk om kampene ved Ilmersøen. Af Erik Haaest. 1976. 191 sider, ill, hft. - Erindringer fra Østfronten i perioden 8. maj til 8. september 1942

90

B

2 stk

Frydenholm. Af Hans Scherfig. 1966. 475 sider, pb. – brugsspor - Satire over de uheldige forhold under besættelsen, specielt jagten på de danske kommunister

35

B

2 stk

Fængselsdagbog og breve. Af Georg Quistgaard. 1965 76 sider, hft. - – Vestre Fængsel – Schwerin – Vestre Fængsel – dødsdom -henrettelse

40

A

Førermyten. Adolf Hitler, Joseph Goebbels og historien bag et folkemord. Af Stig Hornshøj-Møller. 1998. 423 sider, ill, ib. – brugsspor - Om de faktorer i det tyske samfund, der gjorde holocaust muligt samt om de personer der stod bag dette historiens største planlagte folkemord

60

C

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45. 2002. 550 sider, ill, ib.

80

D

A gateway to the free world. Asiatisk Plads during the occupation 1940-45. By Hans Edvard Teglers. 24 sider, ill, hft. – udgivet af Udenrigsministeriet

45

A

Generalen kidnappet. Af W. Stanley Moss. 1951. 171 sider, ill, hft. - Beretning om et engelsk commandoraid mod de tyske tropper på Kreta i foråret 1944 og tilfangetagelsen af den tyske øverstkommanderende Karl Kreipe

40

B

The German army 1933-1945. Af Albert Seaton. 1985. 310 sider, pb. – som ny

60

B

Gestapo. Af Sven Hazel. 1998. 358 sider, ib. - Roman om 2. verdenskrig

40

B

Gestapo. Af Sven Hazel. 1994. 317 sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Gestapos fjender. Af Erik Biil Rasmussen. 1946. 159 sider, ill, ib. – brugsspor - Fra koncentrationslejren i Frøslev

80

B

Gestapos fjender. Af Erik Biil Rasmussen. 1946. 159 sider, ill, hft. – Fra koncentrationslejren i Frøslev

80

B

Gjort gerning ... Af Flemming B. Muus. 1979. 2 bind, hft. –Flemming Bruun Muus var en dansk forfatter, faldskærmschef og modstandsmand. 1946 blev han dømt for bedrageri mod den modstandsbevægelse som han kæmpede for under krigen, -  Fl. B. Muus' 2-binds erindringsværk, »Gjort Gerning«, er derfor indiskutabeltet vægtigt kildeskrift til dansk historie … en velskreven, letlæst skildring af et også i andre henseender usædvanligt livsforløb”

80

C

3 stk

De gode græd og de onde lo. Blade af min dagbog da Danmark var i krig. Af Knud C. Bro. 1998. 206 sider, ill, ib. - Forfatterens (f. 1909) dagbogsoptegnelser fra besættelsestiden

75

C

Den gode tysker. Georg Ferdinand Duckwitz  De danske jøders redningsmand. Af Hans Kirchhoff.  2013. 431 sider, ill, ib. – som ny - Om den tyske diplomat Georg Ferdinand Duckwitz (1904-1973), der i 1943 advarede de danske jøder mod den forestående deportation, der betød at hovedparten nåede at flygte til Sverige. Om hans karriere som nazistisk partifunktionær i 1930'erne og om hans modstand mod Hitler under krigen

60

C

Goebbels dagbøger. 1948. 445 sider, hft. – ” Paul Joseph Goebbels (29. oktober 1897 – 1. maj 1945) var en fremstående tysk nazist, der var Det Tredje Riges propagandaminister fra 1933 til 1945. Som minister for presse, radio- og filmproduktion var han strategen bag landets præsentation af sig selv. Goebbels var kendt for sine retoriske evner, sin fanatisme og antisemitisme. Hans indflydelse sikrede minutiøs kontrol med Hitlers taler, film og aviser. Goebbels havde en doktorgrad og var blandt de få intellektuelle i ledelsen af landet.”

45

C

2 stk

GPU-fængslet. (GPU – Det hemmelige russiske politi – benævnes i dag KGB). Af Sven Hazel. 1981. 304 sider, hft. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Greatest battles of World War II. 1995. 176 sider, ill, ib. - Indhold: Guderian at the Meuse ; Dowding and the battle of Britain ; Yamamoto and Pearl Harbor ; Yamashita and the fall of Singapore ; Rommel and the capture of Tobruk ; Montgommery and the battle of El Alamein ; Chuikov and the siege of Stalingrad ; Manstein and the Kharkov offensive ; Eisenhower and the Normandy landings ; Slim at Imphal and Kohima ; Patton ad the battle og the Bulge ; Nimitz and the battle og Leyte Gulf ; Macarthur returns to the Philippines ; Zhukov and the battle for Berlin

90

D

Greece and Crete 1941. Af Christopher Buckley. 1997. 340 sider, ill, pb. (The second world war 1939-1945, a short military history series)

40

B

Gå til modstand. Af Erik Olaf-Hansen. 1945. 288 sider, hft. - Sabotage- og stikkerroman, der foregaar i Aalborg, Aarhus og København og udspilles omkring forberedelsen og udførelsen af en jernbanesabotage i Rold skov.

40

B

2 stk

Hansi. Pigen, der ombyttede hagekorset med Kristi kors. Af Maria Anne Hirschmann. 205 sider, pb. – brugsspor – ”.. om den lange smertefulde vej fra ateismen i Hitlerjugend til en ny livsholdning og livsfilosofi ..”

35

A

Havet i Theresienstadt. Af Morten Brask. 2015. 266 sider, pb. - Daniel Faigel bliver deporteret til Theresienstadt under 2. verdenskrig, hvor han både møder kærligheden og mindes sin traumatiske barndom

50

B

Havets tiger. Af Michael Powell. 1962. 224 sider, pb. - Roman om det tyske lommeslagskib "Graf Spee"s skæbne under den anden verdenskrig

35

A

Helene - jøde og Gestapo-agent. Af Helene Moszkiewiez. 1988. 280 sider, ib. – NB:_ tidligere biblioteksbog – Norsk tekst

65

B

Helten. Af Eric Jacobsen. 1983. 148 sider, hft. – NB: tidligere biblioteksbog. – børnebog: Maj 1944 beslutter 14-årige Ove og hans rådsnare kammerat Jørgen at befri Oves far fra Gestapo. Men deres vanvittige plan kræver en god portion held, en dristig modstandsmand og en tyvstjålen SS-uniform

35

B

Hemmelig alliance. Af Jørgen Hæstrup. Bind 1-2. 1959. (342 + 345 sider), ill, hft. - Hovedtræk af den danske modstandsorganisations udvikling 1943-45

60

D

Hemmelig alliance. Af Jørgen Hæstrup. Bind 1-2. 1968. (417 + 452 sider), ill, pb. – brugsspor - Hovedtræk af den danske modstandsorganisations udvikling 1943-45

60

C

Den hemmelige brigade. Af Claus Becker-Larsen. 2009. 83 sider, hft. – NB: tidligere biblioteksbog – børnebog: Klavs er med i en modstandsgruppe, som laver sabotage mod tyskerne. En dag går det galt, og han må flygte til Sverige. Her bliver han trænet til at være rigtig soldat

40

 

2 stk

Den hemmelig liste. Af Duncan Kyle. 1978. 247 sider,ib. – Roman. - Tidligt i 1945 får en irsk journalist og en tysk officer fat i et hemmeligt tysk dokument, der skal sprænge alliancen mellem Sovjetunionen, USA og England. Dokumentet kan bruges til pengeafpresning

35

B

2 stk

Hemmeligheden bag D-dagen. Af Gilles Perrault. 1966. 227 sider, hft. (Krigen bag Krigen. Dokumentar-serien om spionage) – brugsspor - Om den hemmelige krig mellem tysk og allieret efterretningsvæsen forud for invasionen i Frankrig i 1944 – kat: bøger

60

D

Himmlers skygge. Af Joseph Kessel. 227 sider, pb. - Om Himmlers livlæge dr. Felix Kersten

35

*A

Hiroshima. Af John Hersey. 1947. 143 sider, hft. - Skildring af atombombeangrebet på Hiroshima under den anden verdenskrig

40

B

Heroes of world war II. The men and women who won the war. Af Tom Bower. 1995. 144 sider, ill, ib. – de sidste 3-4 sider i bogen fugtmærket

90

C

Himmlers skygge. Af Joseph Kessel. 227 sider, pb. - Om Himmlers livlæge dr. Felix Kersten

35

*A

Historier fra Danmarks besættelse. Udvalgt af Vagn Grosen og Mogens Knudsen. 1961. 317 sider, hft. - Indhold: H.C. Branner: Sidst i august. Knud Sønderby: Eventyret og virkeligheden. Kaj Munk: Før Cannae. Tove Ditlevsen: Appelsiner. Pinches Welner: I hine dage. Ole Juul: Hos Gestapo. Hans Bjerregaard: Karpen. Steen Eiler Rasmussen: Vort bedste våben. Flemming B. Muus: Faldskærmsudspring over   Jylland. Kjeld Abell: Fru Germania. Martin A. Hansen: Juli 44. Svend Aage Clausen: Mellem brødre. Leck Fischer: De unges krig. Jens Kruuse: En ond aften. Tage Skou-Hansen: Jernbanesabotage. Peter Seeberg: Onsdag. Hans Edvard Teglers: Jeg har dræbt et menneske. Martin Nielsen: Dødsmarchen. Jacob Paludan: Mens det sneede

45

C

Hitler. A study in tyranny. Af Alan Bullock. 1952. 776 sider, ill, ib. – 1. udgave af denne klassiske biografi

45

C

2 stk

Hitler bandt min pen. Af Helge Knudsen. 1945. 347 sider, hft. - omslag med brugsspor. - Skildringer fra Tyskland under verdenskrigen 1939-45

40

C

Hitler. En biografi. Af Jørgen Grønvald Laustsen. 2015. 208 sider, pb. – ny, ubrugt - Hitlers liv fra fødslen i Østrig 1889 til hans selvmord i Berlin 1945

50

B

Hitler. En biografi. Af Joachim C. Fest 1974. 2 bind, ill, hft. – smudsomslag med brugsspor - Psykologisk portræt af den tyske diktator Adolf Hitler (1889-1945)

65

D

2 stk

Hitler. En introduktion. Af Søren Gosvig Olesen. 2010. 216 sider, ill, hft. - Med udgangspunkt i Adolf Hitlers (1889-1945) taler og "Mein Kampf" reflekteres over nazismens fascinationskraft, Hitlers evner som taler og den overtalelseskraft, der var i den nazistiske bevægelse

70

B

2 stk

Hitler – en politisk analyse. Af Sebastian Haffner. 1979. 147 sider, hft.

Om den tyske diktator Adolf Hitlers (1889-1945) opstigen fra mislykket østrigsk kunstmaler til tysk kansler og verdenshersker, der opgav at vinde militære sejre, men valgte at fortsætte kampen for at udføre den mest djævelske plan af alle: udryddelsen af det jødiske folk

60

A

Hitler has won. A novel of the terror that might have been. Af Frederick Mullally. 1977. 292 sider, pb. – ” It's alternate 1942. Japan struck north rather than south, Russia fell, Germany is unassailable in Europe. A plot to defeat the Roman Catholic church and install Hitler as the new Pope.

35

A

Hitler lukker kirkegaardslaagen. Af Christer Jäderlund.- 1945. 248 sider, hft. – brugsspor - Skildring af Tyskland under verdenskrigen 1939-45

35

B

Hitler lukker kirkegaardslaagen. Af Christer Jäderlund.- 1945. 248 sider, ib. - Skildring af Tyskland under verdenskrigen 1939-45

35

B

Hitlerrikets storhet och fall. Fyra hundra dokumentariska bilder. Af Gerhard F. Liebenthal. 1945. upag, ill, hft. – brugsspor –svensk tekst

45

B

Hitlers børn.  Af Guido Knopp. 2011. 294 sider, ill, pb. – Diktatoren gjorde ensretningen til et program for ”sine børn, sin ungdom”. Som tiårige skulle de ind i Jungvolk, som fjortenårige skulle de videre i Hitlerjugend og til sidst skulle de ind i partiet. Herefter fulgte arbejdstjenesten og indkaldelsen til Værnemagten eller Bund Deutscher Mädel. Millioner af børn og unge blev i betagelse eller naivitet ofret for den Nazistiske ide”

50

B

Hitlers hjælpere. Af Guido Knopp. 2001. 291 sider, ill, pb. - Om Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Albert Speer og Karl Dönitz og deres roller i Det tredje Riges historie

35

B

Hitlers krigere. Af Guido Knapp. 2002. 352 sider, ill, pb. – ”psykologiske portrætter af Rommel, Keitel, Manstein, Paulus, Udet og Canaris”

50

B

3 stk

Hitlers modstandere. Det andet Tyskland 1933-1945. Af Karl Christian Lammers. 2002. 183 sider, pb. - Om den socialistiske og borgerlige opposition i det nazistiske Tyskland og den militære modstand, der kulminerede i attentatet mod Hitler

35

A

2 stk

Hitlers sidste dage. Af Hugh Trevor-Roper. 2002. 310 sider, pb. - Om Adolf Hitlers liv og skæbne under 2. verdenskrigs afslutning og nazirigets sammenbrud herunder om de sidste uger i førerbunkeren i Berlin indtil selvmordet 30. april 1945

40

A

Hitlers sidste dage. Af Hugh Trevor-Roper. 1998. 282 sider, ib. - Om Adolf Hitlers liv og skæbne under 2. verdenskrigs afslutning og nazirigets sammenbrud herunder om de sidste uger i førerbunkeren i Berlin indtil selvmordet 30. april 1945

50

B

2 stk

Hitlers sidste dage. Af Hugh Trevor-Roper. Uå. 282 sider, pb. - Om Adolf Hitlers liv og skæbne under 2. verdenskrigs afslutning og nazirigets sammenbrud herunder om de sidste uger i førerbunkeren i Berlin indtil selvmordet 30. april 1945

40

A

Hitlers udenrigspolitik. Realiteter contra visioner. Af Aage Trommer. 1976. 123 sider, ill, hft.

60

B

Hitler’s war on Russia. Volume 1: Hitler moves east. Af Paul Carell. 1971. 691 sider, ill, pb. – ”Launched with an immense invasion force of three million men. Germany’s surprise attack  against Russia in 1941 was planned by Hitler to crush the sovjets within eight weeks. Instead hampered by many strategic errors, fanatical Soviet resistance, and the severity of Russian winters, “Operation Barbarossa” lingered on until, in 1943, the german fighting machine finally broke down at Stalingrad…”

60

B

Holger Danske rejser sig. Opgøret med stikkere og terrorister. Af Jørgen Røjel. 1993. 426 sider, ill, hft. - Om modstandsgruppen Holger Danske, med hovedvægt på indsatsen i besættelsestidens sidste krigsår, hvor gruppen, beordret af Frihedsrådet, foretog likvideringer af op mod 200 af Gestapos danske stikkere

60

C

Hollands skæbnetime. En fortælling fra mobiliseringens og kampens dage. Af Hans Nesna. 1941. 125 sider, hft.- gulnede sider – roman - skildrer en række menneskeskæbner i det bevægede forår 1940 og tegner derigennem et levende og fængslende billede af Hollands kamp mod overmagten, af sammenbruddet og kapitulationen.

35

B

Hollands skæbnetime. En fortælling fra mobiliseringens og kampens dage. Af Hans Nesna. 1941. 125 sider, ib, – roman - skildrer en række menneskeskæbner i det bevægede forår 1940 og tegner derigennem et levende og fængslende billede af Hollands kamp mod overmagten, af sammenbruddet og kapitulationen.

35

C

Huset Hitler byggede. Af Stephen H. Roberts. 1938. 362 sider, hft. – ”... først og fremmes skevet for den almindelige læser, som ønsker at danne sig en forestilling om, hvad der foregaar i Tyskland for øjeblikket..” (1937)

45

C

Huset i Garibaldi Street. Af Isser Harel. 1976. 242 sider, ib. – lille rift i smudsomslag – På omslaget: Den første samlede beretning om jagten på Adolf Eichmann, fortalt af den tidligere chef for Israels efterretningstjeneste

35

C

Hutchinson’s pictorial history of the war. A complete and authentic record in text and pictures. 1939-45, ill, indbundet i halvlæder med med rygdekoration. Værket består af 26 bind, hvoraf de 12 haves. Disse 12 dækker perioden 19th march 1941 – 17th march 1942 + 10th june 1942 – 24th november 1942 + 17th february 1943 – 26th september 1944

360

P15

Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 1945. Af Karl Christian Lammers. 2005. 322 sider, hft. - Om det komplicerede dansk-tyske forhold fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til efter 1990 da Tyskland atter blev genforenet

110

C

Hvem kan glemme dette? Børn i Theresienstadt 1941-1945. Af Inger Margrethe Gaarder. 1988. 96 sider, ill, hft. - Gennem breve, dagbøger, digte, tegninger og overlevendes beretninger gives et billede af livet i koncentrationslejren Theresienstadt for ca. 15000 børn i perioden november 1941 til maj 1945 samt beretning om danske jøders skæbne under besættelsen frem til befrielsen. Forslag til   læsning om børn under besættelsen. – Af indholdet:  Alena Synkova: Jeg vil gerne gå alene ; 'Den lukkede by' (uddrag) (Så en uge) ; Du navnløse mor fra Oswiecim ; Fra profeten Mika (De skal omsmede deres sværd til hakker) ; Hele Europa vil komme og gå her (Det er koldt under taget i Theresienstadt) ; Her flagred' ingen   sommerfugle ; Hjemve (Jeg har levet her i ghettoen i mere end et år) ; Nat i ghettoen (Natten er god) ; Slå på tromme ; Sådan var det. Eva Pickova: Frygt (Mit hjerte slår stadig i brystet). Frantisek Bass: En lille have. Hanus Hachenburg: Engang var jeg et lille barn. Karel Fleischmann: En af os må overleve. Koleba: Ja, sådan er det (I Theresienstadt) ; Mennesket spår, Gud råder (Den, som var hjælpeløs). Michaela: Nytårsønske (Misa ønsker dig). Pavel Friedmann: Sommerfuglen (Den sidste, absolut den sidste). Rebka: Vi løber og løber. Trude Groag: Afsked (Lev fortsat vel). Valtr. Roth: Selv om vi gennem et voldsomt had er udstødt af samfundet

45

B

Den hvide brigade. Danske lægers modstand. 1946. 381 sider, ill, ib. - Indhold: Gunnar Auken: Hvorfor Lægerne kom med i Modstandsbevægelsen. Halfdan Lefèvre: Lægerne i Danmarks Frihedsraad. Anton Rask: Illegalt praktiserende Læge. Jørgen Røjel: I Sabotagearbejde. K.H. Køster: Jørgen Teilmann ; Jøderne paa Bispebjerg Hospital. Mogens Langballe: I Nedkastningshovedkvarteret ; En jydsk Landlæge ; Historien om en waterdropping. Tage Hølund: Paa Odense Hospital under Besættelsen. Alfred Zacho: Paa de københavnske Hospitaler. Steffen Lund: Lægerne og Jødeflugten ; I Visitationen. Otto Mikkelsen: Læge i Frøslev. Paul Thygesen: Læge i Koncentrationslejrene. Svend Thorup Petersen: Læge i den danske Brigade. Peter Nissen: De illegale Lazaretter / af Peter Nissen og Christian Algreen-Petersen. Einar Geert-Jørgensen: Tilsyn med Nerver i Krigstid

50

D

Hvidsten gruppen. Af Axel Holm. 1965. 91 sider, ill, ib. – rift i smudsomslag- Om modstandsgruppen Hvidstengruppen, der opererede fra 1942 til 1944, indtil den blev afsløret og taget af tyskerne.

45

A

Hvidsten gruppen. Af Axel Holm. 2013. 219 sider, ill, ib. - Om modstandsgruppen Hvidstengruppen, der opererede fra 1942 til 1944, indtil den blev afsløret og taget af tyskerne. Med erindringer fra medfangen og modstandskvinden Pie Frandsen

50

B

Hvor var du Adam? Af Heinrich Böll. 1962. 192 sider, pb. – roman - Om den tyske hærs tilbagetog gennem Rumænien og Ungarn i 1945

35

A

Hvordan var det egentlig? Et tilbageblik på min barndom og ungdom i Det tredje Rige. Af Max von der Grün. 1982. 119 sider, ill, hft. - brugsspor - En delvis dokumentarisk beretning om en ung tyskers skæbne fra barndom til ungdom i Nazityskland

60

B

Hvorfor gjorde I det? Personlige erindringer fra besættelstiden i historisk belysning. Bind 2. Af Jørgen kieler. 2002. 381 sider, ill, ib. - Modstandsmanden og sabotøren Jørgen Kielers historiske og personlige beretning om besættelsestiden og sin egen deltagelse i modstandsbevægelsen med inddragelse af såvel nyere forskning som dokumenterede oplevelser til belysning af bl.a Frit Danmark, Holger Danske-organisationerne, jødetransporterne og sabotageaktionerne

65

C

Hvorfor holocaust? Nazismens ”religiøse” vanvid. Af Jacob kronika. 1979. 64 sider, hft.

35

A

Hvorfor krigen 1939-1945? Af Ole Karup Pedersen. 1981. 75 sider, ill, hft. (Den anden verdenskrig, 1) - Bl. a. om: Staters brug af "krige". 1920'ernes freds- og nedrustningsforhandlinger. 1930'erne: Diktaturernes årti. Tysklands territorialkrav sidst i 30'erne og dets forhold til Sovjet. Krigens udbrud i september 1939

35

A

Hæren der ikke måtte kæmpe. Den danske Hærs Forhold gennem Nedrustning over 9. April 1940 og 29. August 1943 til Befrielsen. Af P.M. Norup. 1945. 208 sider, hft.

40

B

Hæren der ikke måtte kæmpe. Den danske hærs forhold gennem nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen. Af P.M. Norup. 1945. 208 sider, ib.

50

B

Højdepunkter fra den anden verdenskrig. Illustreret med fotos og kortskitser. Af j. Ørstrøm Møller. 1985. 192 sider, ill, hft. - Indhold: Optakten ; Den 9. april 1940 - Danmark og Norge erobres ; Frankrigs fald ; Slaget om Storbritannien ; Barbarossa - Angrebet på Rusland ; Pearl Harbor - Singapore ; El Alamein ; Stalingrad ; Kampvognsslaget ved Kursk ; D-dag - Normandiet ; 20. juli-attentatet ; Arnhem ; Modoffensiven i Ardennerne ; Slaget om Berlin ; Krigens forløb i perspektiv

40

B

Høst 1943. Besættelse og modstandsvilje. Roman. Af Erik Juul Clausen. 2008. 384 sider, hft. - Under besættelsen finder spillemanden og bonden Stefan sammen med Laura. Han prøver at hjælpe nogle engelske flyvere, men vennerne i modstandsbevægelsen er forbeholdne, fordi han er ven med en tysk læge

60

C

Højdepunkter fra den anden verdenskrig. Illustreret med fotos og kortskitser. Af j. Ørstrøm Møller. 1985. 192 sider, ill, hft. - Indhold: Optakten ; Den 9. april 1940 - Danmark og Norge erobres ; Frankrigs fald ; Slaget om Storbritannien ; Barbarossa - Angrebet på Rusland ; Pearl Harbor - Singapore ; El Alamein ; Stalingrad ; Kampvognsslaget ved Kursk ; D-dag - Normandiet ; 20. juli-attentatet ; Arnhem ; Modoffensiven i Ardennerne ; Slaget om Berlin ; Krigens forløb i perspektiv

35

B

Hør vinden i de tomme huse. Fragment af et tidsbillede. Af Else Fischer.1970. 253 sider, ib. – roman - Et stilfærdigt og usentimentalt tidsbillede om nogle mennesker under besættelsen

35

B

I Danmarks frihedsråd. Af Frode Jakobsen. 1975. 2 bind, ill.- Frode Jakobsen var en dansk politiker og minister. Frode Jakobsen blev født i Øster Jølby på Mors. Han blev cand.mag. i 1939. Han var medlem af Frihedsrådet under besættelsen og blev minister uden portefølje i befrielsesregeringen

50

C

I det lange løb. Bind 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark. Af David

.Hejgaard. 1981. 310 sider, hft.

50

B

I dette øjeblik. De så det ske – befrielsen maj 1945 – og 60 år efter. Af Lars Lindeberg. 2005. 160 sider, ill, ib. – ny, ubrugt - Kalejdoskopisk beretning om dagene efter Danmarks befrielse i maj 1945. Om festen, glæden og frihedskæmperne, men også om stikkere, henrettelser, tyske soldater og flygtninge, og det opsparede had i den danske befolkning

50

C

I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. verdenskrig. Af Sven Arvid Birkeland. 2013. 477 sider, ill, hft. – som ny – ” Danskere kæmpede i 2. Verdenskrig både på tysk og allieret side. Motiverne var forskellige, men senfølgerne af kampen blev ret ens.  Selv om krigen sluttede for 68 år siden, er det lykkedes Sven Arvid Birkeland at opspore en lang række af de sidste øjenvidner. Selv om veteranerne nu er gamle, husker de knivskarpt deres oplevelser, og de har alle følt, det var på høje tid at fortælle deres livshistorier”

110

C

I krigens kølvand. Af Steven Linakis. 1966. 322 sider, hft. – Roman. En brutal beretning om desertører på flugt gennem et rygende Europa efter krigens slutning

35

C

I nordlig havn. Polacker i Sverige under andra världskriget. Af Andrzej Nils Uggla. 1997. 288 sider, ill, pb. – ”I världskrigets skygga kunde flera flyjtninggrupper bygga upp små mikrosamhällen i det icke krigsförande Sverige. Målet för dessa grupper var nationell sammenhällning…”

50

C

I skyggen af jernkorset. Af Jens Fjelde i samarbejde med Michael Holbek Jensen. 2003. 173 sider, ill, hft. - Helge Fjelde (1919-1967) meldte sig til Frikorps Danmark og kæmpede på østfronten, men også for tyskerne i Danmark. Nu har hans søn skrevet historien om hans liv samt om hvordan det er at vokse op i skyggen af det jernkors, som faderen fik for indsatsen på fronten

60

B

En illegal dagbog. Af Jørgen Pedersen. 1988. 75 sider, ill, pb, plastomslag – på omslaget: 1944-45. Fra Vestre Fængsel og Frøslev lejren

80

B

Illegale transporter på Øresund. Autentisk beretning om tyskernes internering af danske soldater og om flygtningetransporter til Sverige. Af Chr. Algreen-Petersen. 2002. 145 sider, ill, hft. (Beretninger fra modstandskampen, 1. del) - Forfatteren (f. 1924), der var frihedskæmper, beretter om sine oplevelser under 2. verdenskrig i perioden fra august 1943 frem til juli 1944, hvor hele hans familie var involveret i illegale tranporter af flygtninge til Sverige

60

B

Den illoyale gesandt. Thomas Døssings virke i Moskva 1944-47. Af Jørgen Grønvald Laustsen. 2004. 302 sider, ill, ib. - Om den tidligere biblioteksdirektør Thomas Døssings (1882-1947) problematiske rolle som Frihedsrådets gesandt i Sovjetunionen 1944-1947, hvor han spillede politiker frem for diplomat

50

C

Im Lufttransport an Brennpunkte der Ostfront. Af Wilhelm Tieke.1971. 312 sider, ill, ib. – brugsspor, delvis løs ryg

200

C

Inferno. Af Henri Coulonges. 1980. 309 sider, ib. – Roman. En ung pige må tage sig af sin mor, der rammes af chock under bombardementet af Dresden i 1945. Sammen flygter de gennem det krigshærgede Tyskland til Prag, hvor de ved befrielsen bliver ofre for de hævntørstige tjekkere

35

C

Ingen kender dagen. Grænsegendarmeriet under krig og besættelse 1940-45. Af Lars Bjørneboe. 1970. 179 sider, ill, hft. – lille rift i ryg

60

B

Ingen kender natten. Af H.C.Branner. 1962. 245 sider, pb. - Psykologisk roman fra København under besættelsen

35

A

Ingen vej tilbage. 1942. 2015. 216 sider, ill, ib. (En verden i krig, 4) - Indhold: Auschwitz - dødens fabrik ; Japan erobrer Singapore ; Kvinderne får nye opgaver ; Partisaner presser Hitler på Balkan ; 600 mand sendes på selvmordstogt ; Tyskerne spiser naboernes mad ; Amerikanerne hævner Pearl Habor ; Overmod koster Stalin dyrt ; Churchills hemmelige hær   ; USA sænker Japans største hangarskibe ; Topnazister hygger sig i smug ; Rommel jager de allierede på flugt

50

C

Invasion i Danmark?  Danmark i det tyske invasionsforsvar under den anden verdenskrig. Af Arne Bonvig Christensen. 1976.197 sider + udfoldeligt kort, ill, hft.

80

 

Jagten på Bismarck. Af C.S. Forester. Uå. 124 sider, pb. – brugsspor. – roman

35

A

Jakten på Bismarck. Kampen om Atlanterhavet. Af Michael Tamelander, Niklas Zetterling. 2008. 331 sider, ill, pb. – norsk tekst – Bismarck var Tysklands største slagskib under 2. verdenskrig

50

B

Jeg så dem dø. Af Sven Hazel. 1998. 331 sider, ib. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Jeg så dem dø. Af Sven Hazel. 2002. 331 sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

2 stk

Jeg så Frankrig falde. Af René de Chambrun. 1941. 202 sider, hft. – enkelte sider af 1. ark med dårligt tryk

40

B

Jeg vil leve. Af Oscar Magnusson. 1968. 216 sider, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog - En norsk modstandsmands beretning om sine oplevelser i tyske koncentrationslejre

50

C

Jubilæumsskrift ved Frihedsmuseets 25 årsdag. 1982. 55 sider, ill, hft. - Omslagstitel: Frihedsmuseet 1957 – 1982. Besættelsens hverdag. - Museets start og udvikling. Træk af dagligdagen under besættelsen og rygter fortalt i sporvogne. Besøgsstatistik 1957-81

35

A

2 stk

Jørgens krig. Dokumentarisk roman om frihedskæmperer Jørgen Røjel. Af Erik Knoth. 2013. 360 sider, ib. – Dokumentarisk roman om Jørgen Røjel (1916-2007), en af modstandsbevægelsens helt store skikkelser. Vi hører om sprængningen af Langåbroerne, og om hans tilknytning til Holger Danske hvor han en overgang var en del af ledelsen, indtil han blev taget af tyskerne

65

C

K.B. Martinsen. Dansk officer og Landsforræder. Af Frank Bøgh. 2015. 319 sider, ill, pb. – som ny - Om den danske officer, K.B. Martinsen (1905-1949) der blev dømt for landsforræderi og henrettet i 1949, efter at have sluttet sig til tyskerne under 2. verdenskrig, hvor han bl.a. kæmpede på østfronten som kommandør af Frikorps Danmark og senere blev leder af Schalburgkorpset i Danmark

55

B

Kaj Munk. Krigen og mordet. Af Bjarne Nielsen Brovst. 1995. 480 sider, ill, pb. - Om digterpræsten Kaj Munks (1898-1944) liv og rolle under besættelsen og hans kamp mod den tyske besættelsesmagt. På baggrund af politirapporter kortlægges mordet på ham den 4. januar 1944 og den efterfølgende opklaring

50

B

2 stk

Kampen for Danmark. Af Harald R. Martinsen. 1945. 331 sider, ib. - Om Danmark under besættelsen 1940-45

50

C

Kampen for Danmark. Af Harald R. martinsen. 1945. 331 sider, hft. - Om Danmark under besættelsen 1940-45

40

C

Kampftage in Berlin. Ein deutscher Antifascist und Internationalist berichtet. Af Heinz Müller. 1975. 172 sider, ill, ib.

35

B

2 stk

Kampvogn på afveje. Af Colin Forbes. 1969. 244 sider, ib. - Under kampene i Belgien 1940 kommer en engelsk kampvogn bort fra hovedstyrken og befinder sig pludselig bag de tyske linjer

35

B

Karen. Gangsterpige under besættelsen. Af Niels Kjøller og Palle Bruus Jensen. 2012. 180 sider, ill, ib. - Historien om arbejderpigen Karen Holm (1917-1972) - kaldet Kommunist-Karen - som først solidariserede sig med sine egne i den røde sabotagegruppe BOPA og siden sprang ud som gangster i skyggen af kampen mod besættelsesmagten

70

B

Kilder til modstandsbevægelsens historie. 1962. 210 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog

35

B

Kim. Uddrag af dagbog og breve skrevet af Kim fra hans syttende til hans enogtyvende aar. Udgvet af Vibeke Malthe-Bruun. 1995. 199 sider, ill, ib. . - Kim Malthe-Bruuns breve til familien, fra han var 17 år og en tænksom iagttager af verden omkring ham til han blev taget som frihedskæmper og sad i fangenskab indtil han blev henrettet af tyskerne

40

B

Kim. Uddrag af dagbog og breve skrevet af Kim fra hans syttende til hans enogtyvende aar. Udgvet af Vibeke Malthe-Bruun. 1945. 191 sider, hft. . - Kim Malthe-Bruuns breve til familien, fra han var 17 år og en tænksom iagttager af verden omkring ham til han blev taget som frihedskæmper og sad i fangenskab indtil han blev henrettet af tyskerne – indlagt: avisudklip og afskrifter af breve

45

B

Kim. Uddrag af dagbog og breve skrevet af Kim fra hans syttende til hans enogtyvende aar. Udgvet af Vibeke Malthe-Bruun. 1947. 191 sider, ib. . - Kim Malthe-Bruuns breve til familien, fra han var 17 år og en tænksom iagttager af verden omkring ham til han blev taget som frihedskæmper og sad i fangenskab indtil han blev henrettet af tyskerne

45

B

Kim Malthe-Bruun og krigen. En dokumentarisk skildring af Bjarne Nielsen Brovst. 1980. 252 sider, ill, hft. - På baggrund af dagbogsnotater og breve skildres modstandsmanden Kim Malthe-Bruuns (1923-45) barndom og ungdom og de begivenheder, der førte ham ind i den danske modstandsbevægelse

50

C

2 stk

Klar til kamp. 1933-38. 2015. 126 sider, ill, ib. (En verden i krig, 1) - Indhold: En diktator i forklædning ; Vejen ud af krisen ; Hitlers sorte garde ; Nazisternes første massedrab ; Jødehad bliver til lov ; Mussolini vil genskabe Romerriget ; Generalerne kupper demokratiet ; Stalin renser ud i partitoppen ; Japan tromler naboerne ned ; Plakater råber   budskabet ud ; Hitlers letteste sejr ; Voldsmænd går amok på jøderne ; Våbenkapløb i Europa

50

C

Knæfaldet efter 9. april. En historisk studie og en bedømmelse. Af Erling Foss. 1947. 93 sider, hft. – aldersspor - Indhold: Kendsgerninger : Med Baggrund fra Uddrag af "H"s Dagbogsblade ; Bedømmelse

100

A

Kodeord ”Anna”. Af Carl Otto Petersen. 1993. 293 sider, pb. - Kollektivroman fra en vestjysk by i september 1944 om en gruppe modstandsfolk og de mennesker, der frivilligt eller tilfældigt bliver involveret, da en gruppe nedskudte engelske flyvere skal skjules for tyskerne

40

*B

Kold fred. Fra V-dag til luftbro. Af Lucius D. Clay. 1950. 421 sider, ill, hft. - Erindringer fra Tyskland 1945-49 af guvernøren for den amerikanske zone

40

D

Kom, Maj … Af Gunnar Dyrberg. 1990. 229 sider, hft. – brugsspor - Forfatteren (f. 1921), der var et ledende medlem af sabotagegruppen Holger Danske under besættelsen, giver gennem sin dagbog fra maj 1945 til august 1947 sin personlige vurdering af perioden efter befrielsen

45

B

Kommando Reichsführer Himmler.Af Sven Hazel. 1998. 333 sider, ib. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Kommando Reichsführer Himmler. Af Sven Hazel. 2002. 305 sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Kommissæren. Af Sven Hazel. uå. 285  sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

4 stk:

Kommunist under besættelsen. Af Børge Houmann. 1990. 284 sider, hft. - Den tidligere ledende kommunist (f. 1902), der under besættelsestiden var aktiv i organiseringen af den illegale presse og Danmarks Frihedsråd, giver et billede af begivenhederne og sin deltagelse heri

50

B

2 stk:

Kommunist under besættelsen. Af Børge Houmann. 1994. 284 sider, pb. - Den tidligere ledende kommunist (f. 1902), der under besættelsestiden var aktiv i organiseringen af den illegale presse og Danmarks Frihedsråd, giver et billede af begivenhederne og sin deltagelse heri

50

B

Kongejagt. Af Harry Patterson. 1981. 223 sider, ib. – roman. - Skildrer en autentisk episode under den 2. verdenskrig, hvor nazisterne forsøgte at bortføre hertugen af Windsor under dennes besøg i Portugal

35

B

2 stk

Kontakt med England 1940-43. Af Jørgen Hæstrup. 1954. 325 sider, ill, hft. - Om modstandsbevægelsen i Danmark

50

C

En konvojs endeligt. Af David Irving. 1984. 256 sider, ill, hft. - En dokumentarisk skildring fra den 2. verdenskrig af en konvojsejlads fra Skotland til Murmansk, der endte tragisk med at 22 af de 36 handelsskibe blev sænket af tyskerne

45

B

2 stk

Korstog i Europa. Af Dwight D. Eisenhower. 1948. 395 sider, ill, hft.. – Dwight D. Eisenhowers erindringer fra 2. verdenskrig, hvor han som øverstkommanderende i Europa var chef for bl.a. invasionen i Frankrig. Med hans personlige analyser af krigens strategi og hans syn på samarbejdet med de andre militære chefer, fx generalerne Patton og Montgomery

60

D

Korttegneren og pressefotografen. To dramatiske beretninger om modstandskamp 1943-45. Tekst: Agnar Larsen, Ib Hansen (f. 1923), Peter Nørskov. 2011. 171 sider, ill, ib. – som ny - To modstandsfolk, Agnar Larsen (f. 1923) og Ib Hansen (f. 1923), beretter om deres tid i modstandsbevægelsen, herunder dramatiske historier om aktioner der mislykkes, og om venner der anholdes eller dræbes, samt om hverdagen i Århus under besættelsen

65

C

Krig og besættelse Odense 1940-1945. Af Jørgen Nøstrup. 1979. 462 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

65

D

2 stk

Krigen. Den anden verdenskrig, krigsbegivenhederne, den økonomiske krig, diplomatiets virksomhed, neutrale stater. Skildret af nordiske sagkyndige. 1940. 532 sider, ill, ib. – brugsspor. - Beskrivelse af Anden Verdenskrig på et meget tidligt tidspunkt. Bogen er meget anderledes end andre bøger om emnet

75

D

Krigen 1939-1945. Under redaktion af Erik Møller m. fl. 1947-49. 3 bind, ill, indbundet i halvlæder

150

P5

3 stk

Krigen i Stillehavet. Fra Pearl Harbor til Hiroshima. Af E.J. Saabye. 1977. 222 sider, ill, hft -. - Om Stillehavskrigen, der fandt sted mellem angrebet på Pearl Harbor 1941 og atombomben over Hiroshima 1945 – brugsspor

35

*B

Krigen til søs. 10 beretninger fra 2. verdenskrig. Af E.J. Saabye. 1975. 231 sider, hft.

50

B

2 stk

Krigens dagbog (50 maaneders krig). Af Erhardt Larsen. 1943. 51 sider, hft. – På omslaget: Den mest koncentrerede krigshistorie. Alle begivenheder fra krigens første dag.

35

*A

Krigens dagbog. Anden verdenskrig i billeder og tekst. Paa grundlag af Arne Moldkjærs manuskript ”Min krigsdagbog” Bind 1-3. 1945-46. indbundet

155

P10

3 stk

Krigens historie i en nøddeskal. Af Sven Ludvigsen. 1946. 135 sider, hft.

40

A

Krigens myter – i søgelyset. Af Nigel West og Arne Christiansen. 1989. 139 sider, hft. - Indhold: Arne Christiansen: 50 år efter ; Hvad Stalin ikke ville vide ; Rostock-myten endnu engang. Nigel West: Spøgelsesspionen fra Scapa Flow ; Forræder eller helt? ; USA advaret om Pearl Harbor? ; Hvad Churchill ikke vidste ; Dieppe-blodbadets efterdønninger. Louis P. Lochner: Den   anden Verdenskrigs første store løgn

35

B

Krigens sande ansigt : time to remember. Af Bo Engzell m.fl.1963. 2 bind, ill, ib.

90

P5

6 stk

Krigens store bedrifter. 44 beretninger fra anden verdenskrig. 1963. 512 sider, ill, ib – let falmet ryg

40

C

En kriger : portræt af Ole Lippmann. Af Niels Barfoed. 2005. 487 sider, ill, ib. - Portræt af Ole Lippman (1916-2002), der var de allieredes repræsentant i Danmark under 2. verdenskrig og som siden blev højt dekoreret for sin ubestikkelige indsats for liv og frihed såvel under som efter 2. verdenskrig

60

B

2 stk

Krigsdagbog. Af Niels Bøgh Andersen. 1983. 180 sider, ill, pb. - Optegnelser fra 2. verdenskrig, hvor forfatteren, som sydslesviger, måtte gøre tysk krigstjeneste – med dedikation fra forfatteren

45

B

Krigsdagbog. Af Niels Bøgh Andersen. 1981. 180 sider, ill, hft. - Optegnelser fra 2. verdenskrig, hvor forfatteren, som sydslesviger, måtte gøre tysk krigstjeneste

45

*B

Krigsdagbøger 1939-45. Af Feltmarskal lord Alanbrooke.2004. 781 sider, ib. – som ny  – ” Alan Francis Baron Alanbrooke, 1883-1963, britisk officer. Ved 2. Verdenskrigs begyndelse var han general, i 1941 blev han chef for imperiets generalstab og i 1942 for stabschefernes komité. I denne stilling var han premierminister Churchills nærmeste militære rådgiver og fik betydelig indflydelse på hele den allierede strategi. Alanbrooke blev udnævnt til feltmarskal i 1944.”

65

D

Krigsfange. Af Erik R. Berg. 1943. 136 sider, ill, hft. - Svensk KFUM sekretærs beretning om sit arbejde i tyske krigsfangelejre

40

B

Krigsforbrydere for domstolen. Af Fritz Bauer. 1945. 236 sider, ill, hft. - Udgivet i forbindelse med oprettelsen af Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Indeholder bl.a. de Allieredes erklæringer om formålet med domstolen, anklagerne, allieret og nazistisk folkeret, om tysk krigsskyld, det tyske forsvar, traktratbrud, landkrigsregleremtet, aftaler om behandling civilbefolkningen under krig, gidsler, repressalier, kollektiv afstraffelse, ødelæggelse, tvangsarbejde, deportation, rekvission, retslige følger, skadeserstatning, straf, statsoverhoveders immunitet, territorialprincippet, quislinge, udlevering af krigsforbrydere, asylret,. Bogen har desuden kapitler om krigsforbrydere og krigsforbrydelser i et historisk perspektiv.

135

B

Krigshelvede. 3½ år i japansk krigsfangelejr. Efter beretning af Aage Valdemar Nørup Andersen. Af Ingrid Nørup. 1999. 133 sider, hft. - Beretning om danskeren Aage Valdemar Nørup Andersen, som med sin hustru rejste til Østen i 1934, hvor han arbejde i Singapore. Da Singapore den 15 Februar 1942 kapitulerede til japanerne, [...] kom Nørup andersen i japansk krigsfangelejer. Efter krigen vendte han hjem til Danmark og boede indtil han døde i 1988.

35

A

Krigslykken vender. 1942. 2015. 216 sider, ill, ib. (En verden i krig, 5) - Indhold: De allierede bremser Japans fremmarch ; Ung pige er øjenvidne til holocaust ; Flådestyrke undsætter Malta ; Landgang i Dieppe ender i blodbad ; Underholdning holder moralen oppe ; Angrebet på Stalingrad ; Sabotører knuser Hitlers atomdrøm ; Fanget af tyskerne ;   Ørkenrotterne vender krigens gang ; Luftangreb tvinger folk under jorden ; Jagerpiloter spreder død på Østfronten ; Junglekrig koster store ofre

50

C

2 stk

Krigsret. Af Sven Hazel. 1998. 341 sider, ib. – Roman om 2. verdenskrig

40

B

Krigsret. Af Sven Hazel. 1998. 304 sider, pb. – Roman om 2. verdenskrig

35

B

En kvinde i Berlin. 1955. 241 sider, ib.  - En anonym tysk kvindes dagbogsoptegnelser fra de sidste måneder af 2. verdenskrig, hvor den Røde Hær erobrede og besatte Berlin

45

B

Kvinder i modstandskampen. Af Nina Bisgaard. 1986. 211 sider, ill, hft. - Indhold: Liss Richardt: "Weil er das Fräulein kurtisiert hat". Elisabeth "Lis" Bomhoff: "Fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med Dem". Gertrud Pedersen: [...] Modstandskampen - det bedste job jeg har haft. Claudia Espegaard: Det begyndte med et kærlighedsdigt. Else Marie Pade: Af kærlighed kommer kærlighed. Lis Mellemgaard: Man kan ikke løbe fra sin egen skygge. Inge Nielsen: Når jeg tænker på, hvad vi drømte om og kæmpede for, er det sørgeligt at se på Danmark i dag. Annie Langberg: Det frygteligste er at miste friheden

35

B

En kvindes historie – fortalt af hendes søn. Af Claes Kastholm Hansen. 2000. 294 sider, hft. – Claes Kastholm Hansen fortæller sin mor Karen Fjelstads (f. 1921) historie med vægt på besættelsestidens og efterkrigstidens retsopgørs betydning for hendes skæbne, [...] der endeligt blev beseglet af to mænd, ægtemanden og den tyske soldat, hun forelskede sig i

50

B

4 stk

Kæft, trit og retning. En sabotørs erindringer. Af Jørgen Røjel. 1981. 187 sider, ill, pb. - En sabotørs beretning fra besættelsestiden om hans deltagelse i begivenhederne

45

A

Kæft, trit og retning. En sabotørs erindringer. Af Jørgen Røjel. 1973. 187 sider, ill, ib. - En sabotørs beretning fra besættelsestiden om hans deltagelse i begivenhederne

50

B

Kæmp for alt.  Billeder fra en dansk provinsby under Gestapos søgelys. Af Poul Borchsenius. 1945. 150 sider, hft. - Modstandsbevægelsen på Randersegnen

90

A

Kæreste Kek. Et dansk søskendepar i britisk krigstjeneste. 2012. 303 sider, ill, ib. – ny, ubrugt -Det dansk-britiske søskendepar Henrik (1920-2010) og Ellen (f. 1925) Karsten gjorde under anden verdenskrig tjeneste i de britiske styrker. Med udgangspunkt i deres brevveksling og dagbogsnotater skildres deres meget forskellige krigserfaringer

70

C

København kampklar. Københavnsledelsen og den illegale hær 1943-45. Af Jørgen H. Barfod. 1988. 163 sider, ill, hft.

35

B

The last battle. Af Cornelius Ryan. 1966. 463 sider, ill, ib. – engelsk udgave af bogen med den danske titel: Slaget om Berlin

45

C

Lederne i anden verdenskrig. Af Stewart Ross. 2000. 74 sider, ill, ib. - Indhold: I spidsen for nationerne ; Winston Churchill (1874-1965) ; Dwight D. Eisenhower (1890-1969) ; Adolf Hitler (1889-1945) ; Feltmarskal Bernard Montgomery (1887-1976) ; Benito Mussolini (1883-1945) ; Feltmarskal Erwin Rommel (1891-1944) ; Præsident Franklin D. Roosevelt (1882-1945) ... ; Josef Stalin (1879-1953) ; General Hideki Tojo (1884-1948) ; Marskal Georgij Zjukov (1896-1974)

50

B

Lehmberg lejren. Af Ib Munksgaard. 1959, 254 sider, hft. - Roman om livet i en tysk arbejdslejr under den anden verdenskrig

35

B

Likvider Paris. Af Sven Hazel. 1998. 311 sider, ib. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Lille Sven. En fortælling. Af Gorm Rasmussen. 2009. 275 sider, hft. – som ny - Dokumentarisk roman om Søren Lauritzen der som ganske ung kommer med i modstandsgruppen BOPA under dæknavnet Lille Sven og hurtigt bliver en central skikkelse i de københavnske sabotørkredse

65

B

2 stk

Den livsfarlige krig. Om nogle drenge under besættelsen 1940-45. 1989. 121 sider, ill, hft. – brugsspor – Gennem dels dokumentariske, dels mere litterært subjektive tekster fortælles om nogle drenges fængselsophold uner besættelsen 1940-1945

40

B

Læderhalsene. Af Leon Uris. 2 bind. 1972?. - Roman. Om en radiokolonne i et amerikansk marinekorps, dens uddannelse og deltagelse i 2. verdenskrig på Stillehavsfronten

45

C

Læge i tyske koncentrationslejre. Af Paul Thygesen. 1964. 134 sider, ill, pb. – ”.. han tæmmer sin harme, sin indigniation, sin medynk i en saglig, nøgtern vurdering, i en objektiv undersøgelse og beskrivelse af forholdene, som han, lægen, personligt så og oplevede dem”

35

A

Den længste dag. 6. Juni 1944. Af Cornelius Ryan. 1960. 231 sider, ill, ib. - Skildring af de allieredes invasion i Normandiet 1944

45

C

Majdanek. The concentration camp in Lublin. Ad Jósef Marszalekl. 1986. 192 sider, ill, pb.

65

C

Manden der reddede London. Fortællingen om Michael Holland. Af George Martelli. 1963. 303 sider, pb. – ”… virkeelighedsberetning om mesterspionen Michel Holland, der opbyggede en af de mest effektiv organisationer i Frankrig under den anden verdenskrig..”

40

A

Manden uden ansigt. Af Egen Montagu. 1960. 112 sider, ill, pb. - #eet stort krigspuds skabt af den britiske hemmelige tjeneste … alle tiders bluffnummer..” – brugsspor

40

A

2 stk

Marchbataillon. Af Sven Hazel. 1998. 335 sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

40

B

2 stk

Med et barns øjne. Af Stella Müller-Madej. 1995. 280 sider, ill, ib. - Forfatteren (f. 1929) beretter umiddelbart efter befrielsen om sin families og egne lidelser fra de blev tvangsforflyttet til jøde-ghettoen i Krakow, sendt i arbejdslejr, deporteret til Auschwitz og endelig på mirakuløs vis overlevede og kom hjem

50

C

Med Hitler til magten. Personlige oplevelser med min fører. Af Otto Dietrich. 1933. 155 sider, ib. – “Den 1. august 1931 blev han udnævnt til pressechef for NSDAP, og det følgende år sluttede sig til SS.  I 1941 var han steget til rangen af ​​SS- Obergruppenführer”

45

B

Medgang og modstand – en oversigt over den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Af Hans Chr. Bjerg. 1995. 48 sider, ill, hft

35

B

Mellem nat og dag. Af Alfred Neumann. 1962. 378 sider, pb. – brugsspor – roman - Om münchenerstudenternes oprør mod nazismen i 1943

35

B

men aldrig kan et folk forgå. Om danske sabotørers indsats. Af Poul Overgaard Nielsen. 1945. 228 sider, hft. - brugsspor. - En række tilbageblik på en del af frihedskampen under den tyske besættelse. Bogen er skrevet på grundlag af beretninger fra en gruppe aktive sabotører. Forord ved Børge Outze.

35

B

2 stk

Menneskefælden, om livet i KZ-lejren Theresienstadt. Af Mélanie Oppenhejm. 1981. 82 sider, ill, hft. - 2. verdenskrig. 1940-1949. erindringer. Oppenhejm, Mélanie. koncentrationslejre. koncentrationslejrfanger. kz-lejre. kz-fanger. Theresienstadt

50

A

Mennesker for kul. Af Hans Jørgensen. 1998. 125 sider, ill, ib. – som ny - Under tyskernes besættelse af Danmark 1940-1945 krævede besættelsesmagten dansk arbejdskraft til Tyskland som modydelse for levering af råvarer. Der berettes om arbejdernes forhold i Tyskland samt om eftertidens fordømmelse på trods af, at hvervningen skete med både regeringens og   fagbevægelsens velsignelse

45

B

Min kære rigskansler. Sveriges kontakter med nazityskland under anden verdenskrig. Af Stefan Thorsell. 2007. 360 sider, ill, ib. -  En afdækning af de nære forbindelser mellem Sverige og Tyskland under 2. verdenskrig og af Sveriges tysk- og nazivenlige politik. Samtidig beskrives hvordan neutralitetsmyten fortsatte efter krigen

140

C

Min ungdoms smukke dage. En jødisk piges kz-dagbog. Af Ana Novac. 2011. 258 sider,ib. – som ny - Den 14-årige pige Ana Novacs (1929-2010) dagbog fra koncentrationslejrene Auschwitz og Plaskow som hun blev forflyttet til efter deportationen i sommeren 1944

60

B

Mine samtaler med Hitler. Af Hermann Rauschning. 1945. 291 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog – ”.. fra begyndelsen et ledende medlem af nazipartier og arbejdede i intimt venskab med Hitler..”

70

C

Mine samtaler med Hitler. Af Hermann Rauschning. 1945. 291 sider, hft -  ”… fra begyndelsen et ledende medlem af Nazipartier og arbejdede i intimt venskab med Hitler…”

60

B

Miraklet der udeblev. Af Gunnar Andreasen. 1940. 184 sider, ib. - Skildringer fra den franske sammenbrud i 1940

35

B

2 stk

Miraklet ved Dunkerque. Af Elleston Trevor. 1966. 263 sider, hft. – roman – ”Da den engelske hær i maj 1940 omringedes i Frankrig af tyskerne og træntes ud mod kanalen ,. Regned man højst med at kunne redde 45.000 mand, men 338.000 nåede hjem til England…”

35

B

Mission: Dræb føreren. Afdeling X og Operation Foxley. 2009. 278 sider, ill, ib. – ny, ubrugt – ” Operation Foxley var en 1944 plan om at myrde Adolf Hitler, undfanget ved britiske Special Operations Executive (SOE). Although detailed preparations were made, no attempt was made to carry out the plan. Selvom detaljerede forberedelser blev foretaget, blev der ikke gjort forsøg på at gennemføre planen. Historians believe the most likely date for an attempt would have been 13–14 July 1944, during one of Hitler's visits to the Berghof . Historikere mener den mest sandsynlige dato for et forsøg ville have været Juli 13-14 1944 under et af Hitlers besøg på Berghof.

90

B

Mission Odin. Sergent Jack Tanner på opgave i Norge. Af James Holland. 2010. 360 sider, pb. – som ny – Roman - Sergent Jack Tanner, der deltager i den britiske indsats i Norge i april 1940, får overdraget en usædvanlig opgave med at sikre en norsk videnskabsmands flugt til England

40

C

Mit fædrene land. En tysk families historie. Af Wibke Bruhns. 2007. 314 sider, ill, ib. - Forfatteren kortlægger sin tyske familiehistorie, den højborgerlige Klamroth-slægts skæbne fra midten af 1800-tallet til sammenbruddet i 1945 og dermed tyskernes historie med sin far, erhvervsmanden og nazisten Hans Georg Klamroth (1898-1944) i centrum. Faren blev henrettet i 1944 for sin viden om 20. juli-attentatet på Hitler

65

C

Mit ragnarok. Af Chr. Helmer Jørgensen. 1986. 158 sider, ill, hft. - En politimands (f. 1922) personlige skildring af deportationen af de danske politifolk i 1944, om dagligdagen med slavearbejde, frygt og uvished i KZ-lejrene i Neuengamme og Buchenwald og om hjemrejsen over Frøslevlejren og Sverige

50

B

2 stk

”Mit sårede hjerte”. Lilli Jahns liv 1900-1944. Af Martin Doerry. 2004. 311 sider, ill, ib. –Om den jødiske læge Lilli Jahn (1900-1944), som i 1942 efter skilsmissen bliver sendt i arbejdsopdragelseslejr, hvor hendes brevveksling med de 5 børn derhjemme begynder - breve, [...] som vidner om Lilli og børnenes fortvivlede kamp for familiens sammenhold

45

*B

Modstand. En fransk kvindes erindringer fra krigen. Af Agnes Humbert. 2008. 255 sider, ill, ib. - Den franske kunsthistoriker Agnès Humberts (1894-1963) erindringer fra 2. verdenskrig, hvor hun ved krigens start gik ind i modstandsgruppen Musée de l'Homme. Gruppen blev stukket, og hun tilbragte flere år som tvangsarbejder i Tyskland

75

C

Modstand 1933-1942. Frihedskampens rødder. Af Niels-Birger Danielsen. 2015. 570 sider, ill, ib.

110

D

Modstanden mod tyskerne 1940-45. Af Aage Trommer. 1980. 60 sider, ill, hft.

35

A

2 stk

Modstandsbevægelse og modbevægelse : en undersøgelse af forholdet mellem partier og modstandsbevægelse i befrielsessommeren 1945 med specielt henblik på partiernes politik over for modstandsbevægelsen. Af Peter W. Høymark. 1985. 134 sider, ill, hft. - brugsspor

35

A

2 stk:

Modstandskunst. Af Inge Mogensen. Vejle Kunstmuseum 1995. 71 sider, ill, pb. - Katalog fra en udstilling af danske kunstværker fra perioden 1933-1945, der giver udtryk for frihedslængsel og modstand mod den tyske nazisme. Med omtale af kunstnere og værker

70

A

Modstandskvinder. Kvinder i den danske modstandsbevægelse fortæller. Af Kathrine Læsøe Engberg. 2009. 274 sider, ill, ib. - Indhold: Liss Richardt: "Weil er das Fräulein kurtisiert hat". Elisabeth "Lis" Bomhoff: "Fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med Dem". Gertrud Pedersen: [...] Modstandskampen - det bedste job jeg har haft. Claudia Espegaard: Det begyndte med et kærlighedsdigt. Else Marie Pade: Af kærlighed kommer kærlighed. Lis Mellemgaard: Man kan ikke løbe fra sin egen skygge. Inge Nielsen: Når jeg tænker på, hvad vi drømte om og kæmpede for, er det sørgeligt at se på Danmark i dag. Annie Langberg: Det frygteligste er at miste friheden

50

C

Monte Cassino. Af Sven Hazel.1998. 329 sider, ib. – uden smudsomslag - Roman om 2. verdenskrig

40

B

Monte Cassino. Af Sven Hazel.1965. 306 sider, ib. – med smudsomslag - Roman om 2. verdenskrig

40

C

Monte Cassino. Af Sven Hazel.1994. 317 sider, pb. - Roman om 2. verdenskrig

35

B

Montgomery. Danmarks befrier. 2007. 286 sider, ill, ib. – som ny - Om den britiske feltmarskal Bernard Montgomerys (1887-1976) liv og karriere

65

C

Montgomery og hans mænd. Af Robert McMillan. 1945. 345 sider, ill, hft. - brugsspor - Skildring fra kampene i Nordafrika under verdenskrigen 1939-45

35

C

Morderne iblandt os. Af Simon Wiesenthal. 1968. 346 sider, ill, ib. – ” Simon Wiesenthal. Før og under 2. verdenskrig sad han som jøde i en række koncentrationslejre. Efter krigen åbnede han Jødisk Historisk Dokumentationscenter i Linz i Østrig for at samle bevismateriale mod naziforbrydere”

45

C

Mr. Churchill’s anden front. Af Kai Moltke. 1947. 168 sider, hft. – Angreb på Englands politik overfor Sovjetunionen under 2. Verdenskrig

60

A

Muscha. En udstødt i Hitlertiden. Af Anja Tuckermann. 1995. 160 sider, hft. – Børnebog. - Bubi vokser op i nazitidens Tyskland. Han kan ikke forstå, hvorfor han efterhånden bliver lukket ude, bare fordi han ser lidt anderledes ud. Først efter krigen får han forklaringen

35

B

Myte og sandhed i besættelseshistorien. Af Aage Trommer. 1974. 111 sider, hft. – Bygger på forelæsninger holdt i Danmarks Radio i foråret 1974 i anledning af tildeling af Rosenkjær-prisen

60

A

Mænd der skabte freden. Af Jørgen Bast. 1945.175 sider, ill, ib. - Indhold: Winston S. Churchill ; Josef Stalin ; Franklin D. Roosevelt ; Harry Truman ; Charles de Gaulle ; Pius XII ; Anthony Eden ; Edward R. Stettinius ; V. Molotov ; J. Christmas Møller ; Robert Vansittart ; Dwight D.  Eisenhower ; Arthur Tedder ; Bernard Montgomery ; M.C. Dempsey ; Harold Alexander ; J. Tito ; G. Sjukov

40

B

Mændene i Danmarks Frihedsråd.  Af Halfdan Lefèvre. 1945. 189 sider + portrættavler, hft. – brugsspor - Indhold: Danmarks Frihedsraad ; Frode Jakobsen ; Erling Foss ; Børge Houmann ; Aage Schoch ; Mogens Fog ; Arne Sørensen ; Ole Chievitz ; C.A. Bodelsen ; H. Øllgaard ; Alfred Jensen ; Niels Banke ; Erik Husfeldt

35

B

Mændene i Danmarks Frihedsråd.  Af Halfdan Lefèvre. 1945. 189 sider + portrættavler, ib. – brugsspor - Indhold: Danmarks Frihedsraad ; Frode Jakobsen ; Erling Foss ; Børge Houmann ; Aage Schoch ; Mogens Fog ; Arne Sørensen ; Ole Chievitz ; C.A. Bodelsen ; H. Øllgaard ; Alfred Jensen ; Niels Banke ; Erik Husfeldt

50

B

Mørket sænker sig. Af Jørgen Hartung Nielsen. 2010. 46 sider, ill, hft. (Sabotør-slottet, 1). – ungdomsbog. - Røde og Jørn vil ikke acceptere den tyske besættelse, der må gøres modstand

35

A

Natbomber. Slaget om Europa som en dansker oplevede det i invasionssommeren 1944. Af Andreas P. Moldt. 1985. 134 sider, ill, hft.

60

B

Natten før freden. Af Willy-August Linnemann. 1945. 252 sider, hft. – roman - En sønderjyde oplever som embedsmand i København den 9. april og deltager sammen med andre sønderjyder i modstandsbevægelsen

35

*B

Nazismen blev min skæbne. Af Frode Jakobsen. 1982. 64 sider, ill, hft. - En dansk frihedskæmpers og politikers beretninger fra Danmarks besættelse 1940-45. Bl. a. om modstandsbevægelsens opbygning

35

A

Nazismen i dokument. 1971. 204 sider, ill, pb. – svensk tekst

40

A

Ni Liv. Af David Howarth. 1964. 207 sider, pb. - Jan Baalsrud i modstandskampen under tyskernes besættelse af Norge. - På omslaget: Norske sabotører "alene med døden"

40

A

2 stk

Ni Liv. Af David Howarth. 1964. 207 sider, ib. - Jan Baalsrud i modstandskampen under tyskernes besættelse af Norge.

40

A

2 stk

Niels Jydes breve 1943-1945. 1946. 268 sider, hft. – ”Niels Jydes breve” begyndte at udkomme illegalt i okt. 1943. Det skete på initiativ af Arne Sørensen fra Dansk Samling, som unde pseudonymet bragte kommentarer af ham selv i kronikform. Der nåede at udkomme otte numre af bladet, inden det i efteråret 1944 blv erstattet ad det ligeledes illegale Morgenbladet.Fra efteråret 1945 genopstod brevene som selvstændige indlæg i Morgenbladets legale afløser

40

B

Norsk front. Det norska folks frihetskamp 1940-1941. Stockholm 1941. 184 sider, hft. – svensk tekst

40

A

The Norwegian campaign of 1940. A study of warfare in threee dimensions. Af J.L. Moulton. 1966. 328 sider, ib.

90

C

Nye bastioner. Af Gustav Bengtsson. 1947. 221 sider, hft. - roman -  Sydslesvig i de sidste

uger af 2. verdenskrig, i Sverige og på Bornholm, og som fører læseren midt ind i problemet om Sydslesvigs fremtid efter den 5. maj 1945”

45

B

Det næsthelligste. Af Ole Juul. 309 sider, pb. (Lommeromanen) – roman – ”..en af Ole Juuls første romaner om besættelsestiden og modstandsbevægelsen, som han selv spillede en stor rolle i. Gennem en sammentømret gruppe af modstandsmænd giver Ole Juul et barsk og realistisk indblik i de farer, disse mennesker udsatte sig selv for i fædrelandets tjeneste, efter den danske regering havde overgivet sig til nazisterne.”

35

A

De nøgne og de døde. Af Norman Mailer. 1985. 2 bind,pb. –  Amerikanske soldaters oplevelser, tanker og samtaler under erobringen af en sydhavsø under 2. Verdenskrig

35

C

Det nådeløse hav. Af Kenneth Cooke. 1961. 168 sider, hft. - Engelsk sømands erindringer fra den anden verdenskrig

45

B

Hør vinden i de tomme huse. Fragment af et tidsbillede. Af Else Fischer.1970. 253 sider, ib. – roman - Et stilfærdigt og usentimentalt tidsbillede om nogle mennesker under besættelsen

35

B

Odessa kartoteket. Af Frederick Forsyth. 248 sider, ib. – roman - En ung journalist får ved et tilfælde oplysninger om den hemmelige organisation af tidligere SS-folk, Odessa, og han beslutter, at han vil forsøge at afsløre den

35

B

- og dog er det sandt… I kvindefængsel og koncentrationslejr. Af Sunneva Sandø. 1945.102 sider, ib.

80

B

Offervilje. Et dokumentarspil fra Danmarks besættelse. Af Erik Knudsen. 1972. 60 sider, hft. – om anholdelsen og fængslingen af de danske politifolk den 19. september 1944

40

A

Offiziere gegen Hitler. Af Fabian von Schlabrendorff. 1959. 177 sider, pb

60

A

og du skal føres derhen, hvor du ikke vil. Min krigsfangedagbog. Af Helmut Gollwitzer. 1955. 230 sider, hft. - Fra russiske krigsfangelejre

35

B

4 stk

Og tog de end vort liv. Sagaen om Morset-familien. Af Per Hansson. 1969. 202 sider, pb. – brugsspor. – Morsetfamilen og dens syv sønner i kamp mod Gestapo

40

A

Oktober 43 – oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark. Af aage Bertelsen. 1952. 142 sider, hft.

40

B

2 stk

Oktober 43 - Oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark. Af Aage Bertelsen. 1993. 216 sider, pb.

40

A

Omkring Tysklands fald. Af Henrik V. Ringsted. 1945. 160 sider, hft. – brugsspor. -

Skildringer fra Tyskland under verdenskrigen 1939-45

35

B

2 stk

Operation Cicero. Af L.C. Moyzisch. 146 sider, pb. – Spionaffære under verdenskrigen 1939-45 – omslag med brugsspor

40

A

2 stk

Operation JB. Den sidste store hemmelighed fra anden verdenskrig. Af Christopher Creighton. 1997. 295 sider, ill, ib.. –Forfatterens beretning om en hidtil ukendt dristig mission i den 2. verdenskrigs sidste dage: bortførelsen af topnazisten Martin Bormann fra Berlin til England og om Creightons egen rolle som dobbeltagent gennem hele krigen

45

B

Operation tomat. Af Erik Frost. 1983. 62 sider, hft. – børnebog: 14-årige Bent skal skrive stil om besættelsen. Han får sin onkel Niels til at fortælle om hans tid som sabotør, bl. a. om et illegalt tyveri af noget sprængstof

35

A

2 stk

Operation Valkyrie. Af Constantine Fitz Gibbon. Uå. 260 sider, pb. - Om tyske officerers sammensværgelse mod Hitler den 20. juli l944

35

A

2 stk

Opnåede løfter. En landsforvist fanges oplevelser i Hamburg fra 1944 til 1945 og hans underfulde befrielse. Af Erino Dapozzo. 19562. 63 sider, hft.

35

A

2 stk

Oprør. Da danskerne sagde nej il de den tyske besættelsesmagt. Af Andreas Skov. 2003. 187 sider, ill, hft.  - Beretninger, fortalt af folk der tog aktiv del i sabotagen mod besættelsesmagten, som bragte tre års samarbejdspolitik til ophør. Baseret på interviews, breve, dagbøger og illegale blade

50

B

Oprørere i Hitlers borg. Af Helge Knudsen. 1947. 230 sider, ill, hft – brugsspor – indklæbet ex-libris

45

B

Oprørets enker. Samtaler med kvinderne bag attentatet mod Hitler den 20. juli 1944. Af Dorothee von Meding. 1997. 278 sider, ill, hft. - Samtaler med de kvinder, der var gift med og overlevede de mænd der udførte attentatet mod Hitler, om hvordan de oplevede tiden omkring attentatet og hvordan deres liv blev mærket af det. Samtidig tegnes et andet billede af Tyskland, eller i hvert fald af andre tyskere end dem, der tog   magten i 1933

70

C

The origins of the second world war. Historical interpretations. Af E.M. Robertson. 1971. 312 sider, pb.

45

A

The origins of the second world war. Af A.J.P. Taylor. 1961. 278 sider, ib.

50

C

The outbreak of the second world war. Design or blunder? Af John L. Snell. 1965. 107 sider, pb.

40

A

Partisan i 2. verdenskrig. Af Poul Borchsenius. 1984. 56 sider, ill, hft. – ungdomsbog - Den engelske officer Orde Wingate og hans bedrifter før og under 2. verdenskrig i Sudan, Palæstina, Etiopien og til slut i Burma, hvor han omkommer

35

A

2 stk

Partisaner uden fædre. Roman. Af Fraz Josef Degenhardt. 1994. 247 sider, pb. - Den barske og forrykte dagligdag i en tysk provinsby under 2. verdenskrig opleves af en bande unge, som midt i bomberegnen, fødevaremangelen og nazisternes terror har opbygget deres helt private modstandsbevægelse

40

B

Patrioterne. Af Angelo Hjort. 1979. 345 sider, ib. – smudsomslag med brugsspor - Kollektivroman, der skildrer livet i kvarteret Adelgade-Borgergade 1940-42

35

B

2 stk

Pearl Harbor. Af Randall Wallace. 2001. 218 sider, ib. - Romantisk filmhistorie om barndomsvennerne fra Tennessee, piloterne Rafe og Danny, deres heltemodige indsats under japanernes angreb på Pearl Harbor den 7. december 1941, og begges kærlighed til sygeplejersken Evelyn

35

B

2 stk

Petter Moens dagbog. 168 sider, hft. - Optegnelser skrevet af chefen for den norske, illegale presse med en stift på toiletpapir, med betragtninger om angst, tro, håb og lidelse under 214 dages fængselsophold hos Gestapo

    35

B

Petter Moens dagbog. 168 sider, ib. - Optegnelser skrevet af chefen for den norske, illegale presse med en stift på toiletpapir, med betragtninger om angst, tro, håb og lidelse under 214 dages fængselsophold hos Gestapo

    45

B

Piepel. Af K. Zetnik. 135633. 1962. 238 sider, ib. - Roman om den tyske koncentrationslejr Auswitz, bl.a. om seksuelt misbrug af unge drenge

60

C

Pigen fra Auschwitz. Af Morten Vestergaard. 2014. 207 sider, ill, pb. – som ny - Om den jødiske kvinde Arlette Andersen født Lévy, der som 18-årig blev sendt i koncentrationslejr. Vi følger hende fra barndommen i Frankrig, tiden i koncentrationslejren og tiden efter, hvor hun bliver dansk gift og flytter til Danmark

50

B

Pigen i den røde frakke. Af Roma Ligocka. 2002. 348 sider, ill, hft. - Roma Ligockas (f. 1938) erindringer om hvordan hun og hendes mor overlever nazisternes besættelse af Polen skjult hos en polsk familie i Krakow og om hendes videre liv indtil 1994, hvor Steven Spielbergs film Schindleres liste får premiere og hun genkender sig selv i en af filmens figurer

45

C

2 stk

Politik og strategi 2. verdenskrig. Af Aage Trommer. 1982. 239 sider, ill, ib. – ”Her er krigen og politikken bag krigen. Her er begge siders planer og hensigter, succes’er og fiaskoer”

45

C

2 stk

Den politiske modstand under besættelsen. Af Oluf Pedersen. 1946. 243 sider, ib.

40

C

Porta Westphalica. En dansk officers beretning om slavearbejde I tysk fangenskab. Af Hans Kristian Nielsen. 1998. 122 sider, ill, hft. - Med baggrund i forfatterens (f. 1917) egne oplevelser under besættelsen gives en detaljeret beskrivelse af en fanges hverdag i tysk koncentrationslejr, herunder de slavelignende arbejdsforhold i lejren Porta Westphalica

35

B

En pose kugler. Af Joseph Joffo. 1975. 211 sider, ill, ib. - NB: tidligere biblioteksbog, brugsspor. - Erindringer fra 2. verdenskrig – ”.. to børns dramatiske og farefulde flugt gennem det besatte Frankrig til den frie zone … af frygt for Gestapo sender faderen sine to små sønner .. ud af Paris med halvtreds francs i lommen og en gul stjerne på brystet for at de kan forsøge at redde livet ..”

45

B

Prelude to war. By Robert T. Elson. 1979. 216 sider, ill, ib. – om udviklingen fra 1914 og optakten til 2. verdenskrig – engelsk tekst

60

D

2 stk

Pressen under besættelsen. Hovedtræk af den danske dagspresses vilkår og virke I perioden 1940-45. Af I. Bindsløv  Frederiksen. 1960. 551 sider, ill, ib. – brugsspor - Danmarks besættelse 1940 - 45. Beskrivelse af den danske presses vilkår under den tyske besættelse af Danmark 1940 - 1945. Første del af værket behandler perioden april 1940 - ultimo august 1943 (forhandlingspolitikkens periode), [...] hvor pressen var under tysk opsigt. Anden del af værket behandler perioden september 1943 - maj 1945, hvor pressen var underlagt tysk censur samt tvang og terror mod enkelte dagblade og pressefolk.

75

D

Processen mod Mussolini. Stenografisk referat af den første store proces mod krigsforbryderne, afholdt i London engang i 1945. Af ”Cassius”. 1945. 128 sider, hft. – brugsspor

70

A

Puslinglandet. Af Knud Erik Pedersen. 1985. 271 sider, pb. - Gennem en lille drengs oplevelser skildres livet i et nordjysk landsbymiljø under besættelsen

35

A

På det tyske slavemarked. Dansk journalists oplevelser i tysk koncentrationslejr. Af Niels Jørgensen. 1964. 167 sider, hft.

35

B

På det tyske slavemarked. Dansk journalists oplevelser i tysk koncentrationslejr. Af Niels Jørgensen. 1945. 205 sider, ill, ib. – slidt bind

35

B

På dødsmarch gennem Hitlers Tyskland. Af Hans S. Bruun. 1976. 96 sider, ib. - Forfatterens beretning om sine oplevelser under 2. verdenskrig som koncentrationslejrfange i Tyskland, om den senere befrielse og hjemturen gennem det krigshærgede Europa

45

B

På dødsmarch gennem Hitlers Tyskland. Af Hans S. Bruun. 1976. 96 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog. - Forfatterens beretning om sine oplevelser under 2. verdenskrig som koncentrationslejrfange i Tyskland, om den senere befrielse og hjemturen gennem det krigshærgede Europa

40

B

Ragnarok. Det ufattelige og ubeskrivelige helvede, som amerikanerne i dag kalder The Holocaust. Af Gerald Green. 1979. – på omslaget: Romanen bag TV-serien - Beretning om nazisternes udryddelse af jøderne før og under 2. verdenskrig

40

*C

2 stk

Ragnarok. Hitler og det tredje riges undergang. En historisk skitse. Af Joachim Fest. 2003. 204 sider, ill, ib. - Om de sidste uger af 2. verdenskrig med fokus på Førerbunkeren i Berlin og med et portræt af Hitlers psykologi, nazismens udvikling og væsen

35

B

Ragnarok. Det ufattelige og ubeskrivelige helvede, som amerikanerne i dag kalder The Holocaust. Af Gerald Green. 1979. 351 sider, hft. – brugsspor – Romanen bag TV-serien - Beretning om nazisternes udryddelse af jøderne før og under 2. verdenskrig

35

C

Rapport fra Rusland. Af Paul Winterton. 1946. 198 sider, hft. - Skildring fra Sovjetunionen 1943-45

40

B

Rapport fra Stutthof. Af Martin Nielsen. 1965. 202 sider, pb. – ” Han blev arresteret på sin bopæl under aktionen mod kommunisterne 22.6.1941 og efter ophold i Vestre Fængsel og Horserødlejren overført til kz-lejren Stutthof i oktober 1943”

45

A

Rapport fra Stutthof. Af Martin Nielsen. 1952. 195 sider, hft. – brugsspor - Erindringer fra Vestre Fængsel og Horserødlejren under Danmarks besættelse, om opholdet i koncentrationslejren Stutthof og fangernes hjemtur

100

B

Red menig Ryan. Saving private Ryan. En roman af Max Allan Collins efter filmmanuskript af Robert Rodat. 1998. 250 sider, ib. - Under invasionen i Normandiet i 1944 bliver en gruppe amerikanske soldater sendt på en nærmest selvmorderisk aktion bag fjendens linjer for at finde menig Ryan, som af humanitære grunde skal reddes for enhver pris

35

*B

Rejse i dødens fodspor. Beretning fra en overlevende kz-fange. Af Niels Ole frederiksen og Poul Henrik Jensen. 2001. 96 sider, ill, ib. - Om Villy Fuglsang (f. 1909) og hans ophold i koncentrationslejren Stutthof i Polen, hvor tyskerne i krigens sidste desperate måneder rømmede lejren og sendte fangerne ud på en dødsmarch mellem de kæmpende hære

50

*B

Retfærdighed – ikke hævn. Erindringer. Af Simon Wiesenthal. 1991. 407 sider, pb. - Nazijægeren Simon Wiesenthal (f. 1908) beretter om sin livslange kamp for at opspore krigsforbrydere med ansvar for jødernes udryddelse under 2. verdenskrig og om motiverne bag dette arbejde

45

B

Russerne og Bornholm. Bornholm besat – bombet – befriet. 2. del. 1947. 48 sider, ill, – begge omslag med ormehuller – indholdet intakt

175

A

Rummelig var min egen have. Barn under Hitler. Af Ruth Ross Karlsen. 2001. 229 sider, hft. – som ny - Ruth Karlsen (f. 1928) fortæller om sin opvækst, sine forældres liv og menneskene omkring dem. Hun tegner derigennem et billede af hverdagslivet i Tyskland under nazismen

70

C

Ruth Maiers dagbog. 2008. 415 sider, ill, hft. - Den jødiske kvinde Ruth Maier (1920-1942) dagbog fra såvel Østrig som Norge hvortil hun i 1939 sendes i sikkerhed hos en norsk familie indtil hun i 1942 bliver sendt til Auschwitz, hvor hun omkommer i gaskammeret

60

C

De røde enge. Af Ole Juul. 1977. 193 sider, pb.. - Roman. Om sabotørers tilværelse under besættelsen 1940-45 – roman sabotørers tilværelse under besættelsen 1940-45

40

A

Sabotage. Af Jørgen Hartung Nielsen. 2010. 42 sider, ill, hft. (Sabotør-slottet, 4) – ungdomsbog - Det tyske tog skal sprænges i luften, men det bliver ikke uden konsekvenser

35

A

Sabotør. Roman. Af Charles Haugbøll. 1945. 376 sider, hft.

70

C

2 stk:

Sabotører, krigshelte og spioner. cop. 1964. 512 sider, ill, ib. - 50 dokumentarskildringer i skønlitterær form – brugsspor

40

C

En sabotørs erindringer. Af Hugor Horwitz og Knud Rasmussen. 1967. 167 sider, ill, ib. – Beretningen om en række af besættelsestidens dristige sabotageaktioner

35

*B

Samarbejde og modstand under besættelsen. En politisk historie. Af Hans Kirchhoff. 2001. 367 sider, ib. - Om Danmarks valg mellem samarbejde og modstand under besættelsen, med hovedvægten lagt på konflikten mellem det politiske system og modstanden, mellem magthaverne og græsrødderne

110

C

Sandheden om Oradour-massakren. Af Robin Mackness. 1988. 175 sider, ill, pb. - Byen blev den 10. juni 1944 lagt øde ved en nådesløs nazistisk terrorhandling, hvorved 642 børn, kvinder og mænd blev dræbt, næsten alle indbyggerne og markedsgæster fra omegnen. Terrorhandlingen blev begået af en enhed på 120 mand fra Waffen-SS-regimentet der Führer under 2. Waffen-SS Panserdivision das Reich

35

A

Sange fra Frøslevlejren og andre sange. Udgivet af Frøslevlejrens Venner. 1990. 91 sider, ill, hft.

40

A

Schindlers ligemænd. Hvorfor nogle mennesker valgte at redde jøder fra Holocaust. Af Agnes Grunwald-Spier. 2011. 319 sider, ill, ib. - På baggrund af 30 interviews med personer der alle reddede forfulgte jøder under anden verdenskrig, skildres en række eksempler på hvor de er kommet jøder til undsætning, [...] og forfatteren undersøger motiverne hos dem der trods fare for eget liv valgte at hjælpe

60

B

2 stk

Schindlers liste. Af Thomas Keneally. 1998. 345 sider, ib. – brugsspor - Dramadokumentarisk roman - Levemanden Oskar Schindler begyndte 2. verdenskrig som nazi-sympatisør, men endte som en legende, der ved list, bestikkelse og personligt mod gjorde tilværelsen tålelig og reddede livet for sine tvangsudskrevne jødiske arbejdere

50

C

Schindlers liste. Af Thomas Keneally. 1998. 345 sider, pb. - Dramadokumentarisk roman - Levemanden Oskar Schindler begyndte 2. verdenskrig som nazi-sympatisør, men endte som en legende, der ved list, bestikkelse og personligt mod gjorde tilværelsen tålelig og reddede livet for sine tvangsudskrevne jødiske arbejdere

50

B

3 stk

Schiøler-gruppen. Danske nazi-terrorister under besættelsen. Af Lasse Bruun Jonassen & Jonas Lind. 20012. 207 sider, ill, pb. - Historien om den danske nazistiske terrorgruppe Schiøler-Gruppen, der bistod Hipokorpset i den væbnede kamp mod modstandsbevægelsen: Schiøler-Gruppens rekruttering, udvikling og afvikling samt gruppens ideologi, gruppedynamik og brutalisering – ny, ubrugt – i org folie

60

A

The second world war and An epilogue on the years 1945 to 1957. Af Winston S. Churchill. Abridged edition. 1958. 1033 sider, ib.

45

D

Sejr er ikke nok. Af John Scott. 1946. 264 sider, hft.. - Betragtninger over de politiske forhold under og efter verdenskrigen 1939-45

35

C

Septemberskygger. Af Hanne Bergholdt Jensen. 1994. 157 sider, hft. – Roman. Skildring af tre unge politifolks kamp for at overleve i koncentrationslejren Buchenwald efter aktionen mod politiet i september 1944, og om den uro og lidelse, som deres familier hjemme oplever

60

B

Shetlands-Larsen. Af Frithjof Sælen. 1964. 255 sider, ill, hft.- En norsk modstandsgruppes illegale sejlads mellem Norge og Shetlandsøerne under besættelsen

45

C

Sidste akt. Mine humanitære forhandlinger i Tyskland foraaret 1945 og deres politiske følger. Af Folke Bernadotte. 1945. 103 sider, ill, hft. – omslag let besk.

40

A

De sidste breve fra dødsdømte frihedskæmpere i Europa 1940-45. 1964. 236 sider, hft.

65

B

2 stk

Sidste krigsår. 3die del af Churchill-klubben. Af Knud Pedersen. 1966. 136 sider, hft. - Om en drenge-sabotagegruppe under besættelsen

40

B

Sidste mand fra Singapore. En danskers øjenvidneskildring. Af Albert Neess. 1968. 240 sider, ill, pb. – NB: tidligere biblioteksbog, brugsspor - Om den japanske okkupation af Singapore 1942

35

B

De sidste mennesker på jorden. Roman om besættelsestidens Danmark 1942-43. Af Claes Johansen. 2002. 378 sider, hft. – brugsspor - Kollektivroman om to københavnske familiers skæbne i perioden 1942-43 under den tyske besættelse

45

C

De sidste ord. Af Timothy Findley. 1983. 285 sider, hft. - Spændingsroman fra slutningen af den 2. verdenskrig om en mand, der har søgt tilflugt på et schweizisk alpehotel, jaget af både de allierede og tyskerne

35

B

De sidste timer. Afskedsbreve fra danske patrioter. 1985. 262 sider, ill, ib – blåt bind

45

C

De sidste timer. Afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter. 1946. 248 sider, ill, halvnigerbind

45

C

2 stk

Signal. Nazisternes propaganda-billedblad i Danmark under anden verdenskrig. 1979. 208 sider, ill, hft. - Hvordan nazisterne ved hjælp af propaganda forsøgte at nå politiske mål

45

D

Signe. Af Lars Johansson. 2006. 592 sider, hft. - I 1940'erne møder danske Signe Gondrup sit livs kærlighed. Han er tysker og bliver i 1945 stemplet som krigsforbryder. Samme skæbne venter Signe, da hun - gravid efter en voldtægt - vender hjem til Danmark

50

D

2 stk

Signe. Af Lars Johansson. 2009. 600 sider, ib. – roman - I 1940'erne møder danske Signe Gondrup sit livs kærlighed. Han er tysker og bliver i 1945 stemplet som krigsforbryder. Samme skæbne venter Signe, da hun - gravid efter en voldtægt - vender hjem til Danmark

50

C

Sjetlands-Larsen. Af Frithjof Larsen. uå. 306 sider, ib. – norsk tekst – ” Shetlands-Larsen, var den mest kendte fra Shetlandsbussen, en norsk marineafdeling som fragtede flygtninge og agenter frem og tilbage mellem Norge og Shetland under 2. verdenskrig

60

C

Skjulestedet. Af Corrie ten Boom. uå. 205 sider, ill, hft. - Beretningen om hollandske Corrie ten Boom og hendes familie, deres liv i årene op til 2. verdenskrig og om deres indsats under krigen i undergrundsbevægelsen hvor de skaffede husly til forfulgte jøder. I krigens sidste år interneredes familiemedlemmerne først til arbejdslejren i Vught og siden til koncentrationslejren i Ravensbrück

35

B

Skjulestedet. Af Corrie ten Boom. 1986. 213 sider, ill, pb. - Beretningen om hollandske Corrie ten Boom og hendes familie, deres liv i årene op til 2. verdenskrig og om deres indsats under krigen i undergrundsbevægelsen hvor de skaffede husly til forfulgte jøder. I krigens sidste år interneredes familiemedlemmerne først til arbejdslejren i Vught og siden til koncentrationslejren i Ravensbrück

35

A

Den skjulte dagbog. En dansk politimands erindringer. Af Adelbert Hansen. 1985. 266 sider, hft. - En dansk politibetjents notater om sine egne og hans kollegers dagligdag, sammenhold og kammeratskab under 7 måneders rædsler og ydmygelser i tysk kz-lejre

45

B

Det skjulte ja. Af Jul. Bomholt. 1967. 201 sider, hft. - Roman fra Danmark om en modstandsgruppe under den sidste fase af den tyske besættelse l940-45

35

B

De skjulte ryttere. Af M. Shemin. 1970. 70 sider, ib. - En pige redder under 2. verdenskrig en hollandsk bys skat, et gammelt klokkespil

35

A

Skrækkens ministerium. Af Graham Greene. 1967. 259 sider, pb. - Roman om fjendtlige agenter i det bombede London under 2. verdenskrig

40

A

Skudt ned over Danmark. Af Jørgen Hartung Nielsen. 2010. 52 sider, ill, hft. (Sabotør-slottet, 3). – ungdomsbog. - Det er farligt at hjælpe en englænder, der er skudt ned over Danmark

35

A

Slaget i Barentshavet. Af Dudley Pope. 1961. 312 sider, ill, ib. - Kampen mellem en engelsk konvoj og en tysk flådeeskadre i Barentshavet 1942

60

C

Slaget om Atlanten. Af Andrew Williams. 2003. 304 sider, ill, ib. - Historien om ubådskrigen i Atlanten under 2. verdenskrig, med øjenvidneberetninger fra såvel tysk som allieret side, der dokumenterer de komplekse begivenheder, [...] der til sidst førte til allieret sejr

60

C

2 stk

Slaget om England. Af Edward Bishop. 1962. 229 sider, ill, hft.  – ”Beretningen om, hvorledes en håndfuld britiske flyvere kæmpede og vandt ovet Hitlers mægtige ”Luftwaffe” og derved frelste England fra den truende tyske invasion i september 1940”

40

B

2 stk

Slaget om England. Af Alexander McKee. 1966. 283 sider, pb. – brugsspor – Beskriver slaget om England (Battle of Britain) under 2. verdenskrig, herunder Luftwaffe contra RAF

40

B

Slaget om Vesteuropa. Luftkrig, strategi og politik i sommerne 1940. Af Michael Tamelander. 2003. 477 sider, ill, ib. – som ny - Skildringen af Hitlers angreb mod Frankrig og England i maj 1940 med fokus på luftkrigen, de bagvedliggende militærstrategier og den politiske situation

50

D

Slaget ved Arnhem. Af Christopher Hibbert. 1963. 241 sider, ib. – ”Operation Market Garden (17. – 25. september 1944) var en militær operation under anden verdenskrig, udtænkt af den britiske general Bernard Montgomery. Hensigten var at erobre broer over de største floder i det tyskbesatte Holland for at lette den allierede fremrykning ind i Tyskland.

Operationen begyndte heldigt, da broen Waal ved Nijmegen blev erobret. I større perspektiv var operationen mislykket, da den sidste bro over Rhinen, den ved Arnhem, ikke blev holdt ved det tyske modangreb, der knuste den britiske 1. luftbårne division. Det regnes som den sidste tyske sejr på vestfronten.

50

B

Slutter kreds. Bogen om en skole og dens elever i aaret 1944-45. Kostskolen Vestjysk Gymnasium 1946. 62 sider, ill, hft. Tarm

35

A

Slået med beundring. Fascination, flugt og frihedskamp i 1930’erne og 1940’erne. Af Bjørn Meidell. 2005. 309 sider, ill, hft. - Beretning om fire unge menneskers livsbaner op til og under 2. verdenskrig: den jødiske pige der flygtede fra Berlin til England, frihedskæmperen som engagerede sig i antifascistiske aktiviteter og de to sportsglade brødre, som blev aktive nazister. Bogen beskriver, hvordan de   indfanges af eller forsøger at påvirke historiens gang og rejser spørgsmålet, hvordan nogle unge endte som nazister, mens andre blev tvunget i eksil eller blev frihedskæmpere

70

C

- slås mens du er bange. Af Hans Pedersen. 1984. 169 sider, hft. - I august 1944 går den 19-årige Svend, som er studerende på Handelshøjskolen i Århus, aktivt ind i modstandsbevægelsen. Da krigen slutter, har han ændret syn på mange vigtige spørgsmål        

45

*A

2 stk

Soldater i anden verdenskrig. Af Claude Appel. 1971. 67 sider, ill, ib.

45

C

Solens rige. Af J.G. Ballard. 1988. 283 sider, ib. - Selvbiografisk roman om en drengs grufulde oplevelser i en japansk interneringslejr under den 2. verdenskrig

35

B

Som vanvid. Oradour-sur-Glane 10. juni 1944 – og efter. Af Jens Kruuse. 1967. 167 sider, hft. –Om tyskernes ødelæggelse af den lille franske by Oradour-sur-Glane i 1944

35

B

Spionage mod Danmark. Af A. R. Jørgensen. 1987. 152 sider, ill, hft. - En samlet fremstilling af den tyske spionage mod Danmark forud for besættelsen den 9. april 1940

35

B

Spionen der forsvandt.En amerikaner i Stalins hemmelige tjeneste. Af Andrew Meier. 2008. 358 sider, ill, ib. - Historien om Isaiah "Cy" Oggins (1898-1947), der var amerikansk spion for Sovjet i mellemkrigstidens Europa og som endte som offer for Stalins udrensninger og døde i 1947 efter 8 år i Gulag

65

C

- slås mens du er bange. Af Hans Pedersen. 1984. 169 sider, hft. - I august 1944 går den 19-årige Svend, som er studerende på Handelshøjskolen i Århus, aktivt ind i modstandsbevægelsen. Da krigen slutter, har han ændret syn på mange vigtige spørgsmål       

50

A

Soldater i anden verdenskrig. Af Claude Appel. 1971. 67 sider, ill, ib.

45

C

Soldaternes oprør. En roman om den 20. juli 1944. Af H.H. Kirst. 1967. 368 sider, ib. - Roman om attentatet mod Hitler den 20. juli 1944

50

C

Speer – Hitlers yndling. Af Gitta Sereny. 2010. 756 sider, ill, ib. – ”En fantastisk biografi, indiskutabelt den vigtigste og i alle tilfælde den mest spændende bog om nazitiden, som har set dagens lys indenfor de seneste 10 år…” Sunday Times

70

C

Spillemandens krig. Af Erik Juel Clausen. 2005. 371 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog: Spillemanden Stefan kommer under mistanke for at være tyskervenlig da han begynder at spille for tyskerne, men der langt flere lag i Stefan, som er med ved sabotageaktioner, men kæresten Anna slår op med ham på grudn af hans spilleri, og samtidig bliver Stefan tvunget til at   samarbejde med en tysk psykiater, alt imens Gestapo begynder at interessere sig for ham

45

C

Spionen. En roman på grundlag af kendsgerninger. Af Hans-Otto Meissner. 1963. 306 sider, pb. - slidt omsl. - Stempel i bogen. - Om en spion i Japan under den 2. Verdenskrig (Richard Sorge)

45

A

Spændende beretninger fra 2. verdenskrig. Genfortalt af Janusc Piekalkiewicz og illustreret med autentiske billeder. 1973. 261 sider, ill, hft. (Politikens dokumentarserie, 15) – brugsspor - Indhold: To mand mod et slagskib ; HMS "Campbeltown"s sidste togt ; Agent 54 ; Operation Frankton ; Efter mig syndfloden ; Ruslands skovarmé ; Plan Holland ; Liberator AL 523 ; Borgerne i Calvados ; Kidnapping på Kreta ; Warszawa-opstanden ; Vejrfronten ; Aktion Greif ; Rote ... Kapelle

50

B

SS frivillig. Sværdborg fortæller. Af Harly Foged. 1985. 190 sider, ill, hft. - En menig dansk soldats oplevelser i tysk krigstjeneste på Østfronten under 2. verdenskrig som medlem af "Frikorps Danmark"

135

B

2 stk

SS-generalen. Af Sven Hazel. 1977. 319 sider, ill, ib. - Roman om 2. verdenskrig

40

C

Stalingrad. Af Theodor Plievier. Uå. 393 sider, pb. - Om slaget ved Stalingrad august 1942 til februar 1943 oplevet af tyske soldater

35

B

Stiftelsen. Bødlerne fra Aktion Reinhardt. Af Torben Jørgensen. 2004. 251 sider, ill, hft. – Om mændene i den særlige enhed Gemeinnützige Stiftung zur Anstaltspflege, der under nazi-Tysklands eutanasiprogram nåede at dræbe mindst 90.000 patienter og som siden under den såkaldte Aktion Reinhardt begik folkemord på omkring 1,8 millioner jøder i udryddelseslejrene Belzéc,   Sobibór og Treblinka

45

B

Stjernerne vil lyse. Af Robert Fisker. Illustreret af Finn henning Lauridsen. 1977. 180 sider, ill, hgt. – NB: tidligere biblioteksbog – børnebog - Unge modstandsfolks kamp mod besættelsestropperne i Danmark 1940-45

35

B

Den store flugt. Af Paul Brickhill. Med tegninger af Ley Kenyon. Uå. 247 sider, ill, pb (Lommeromanen) . – brugsspor – Om engelske krigsfangers flugt fra en tysk fangelejr gennem tunneler

35

A

Det store oppgjør. Af Hans P. Lødrup. 1945. 407 sider, hft. – norsk tekst – ”gir bakgrunnen for det store opgjør mellem demokrati og anti-demokrati; den gir en analyse av de nazistiske og fascistiske ideologier…”

50

C

2 stk

Store slag under 2. verdenskrig. Militære kampe, der definerede fremtiden. 2011. 240 sider, ill, ib. - Bogen præsenterer 28 større slag fra 1939 til 1945. Begyndende med krigens første kamphandling, de tyske troppers indtagelse af den polske forpost Westerplatte, [...] afsluttende med de amerikanske marinesoldaters invasion af Okinawa i juni 1945. - Indhold: Westerplatte ; Narvik ; Invasionen af Frankrig - Sedan ; Dunkerque ; Slaget om England ; Slaget om Kreta ; Jagten på Bismarck ; Operation Barbarossa ; Belejringen af Leningrad ; Pearl Harbor ; Slaget om Midway ; Konvoj PQ-17 ; El-Alamein ; Slaget om Guadalcanal ; Stalingrad ; Tredje slag om Kharkov ; Slaget om Kursk ; Slaget om Imphal og Kohima ; Monte Cassino ; Invasionen af Normandiet ; Udbruddet fra Normandiet ; Det filippinske hav ; Oprøret i Warszawa ; Operation "Market Garden" ; Ardenneroffensiven ; Slaget om Iwo Jima ; Slaget om Berlin ; Slaget om Okinawa

70

D

Stormfulde døgn. Af Gunnar Helweg-Larsen. 1946. 125 sider hft.

45

A

Stormvarsel. Af Jack Higgins. 2007. 236 sider, pb. – Roman. - I august 1944 forsøger nogle strandede tyske søfolk at føre et gammelt sejlskib fra Brasilien til Tyskland

35

A

The struggle for Europe. Af Chester Wilmot. 1952. 766 sider, ill (kort), ib. – smudsomslag med brugsspor

45

C

Sygeplejerske I Det tredje rige. En danskers historie. Af Peter Tudvad. 2009. 510 sider, ill, hft. - Historisk beretning om den frivillige danske sygeplejerske Ebba Mikkelsen (f. 1924), senere Mørkeberg, der som datter af en dansk nazist meldte sig til Tysk Røde Kors under 2. verdenskrig og om hendes og familiens historie før og efter krigen

75

C

Sygeplejerske i Det Tredje Rige. En danskers historie.  Af Peter Tudvad. 2011. 510 sider, ill, ib. - Historisk beretning om den frivillige danske sygeplejerske Ebba Mikkelsen (f. 1924), senere Mørkeberg, der som datter af en dansk nazist meldte sig til Tysk Røde Kors under 2. verdenskrig og om hendes og familiens historie før og efter krigen

70

*C

2 stk

Syv gaader bag krigen. Hvem bærer ansvaret for den anden verdenskrig? Af Jules Romains. 1945. 235 sider, hft. – På omslaget: Vort aarhundredes største kender og beskriver giver i blændende og spændende form svaret!

50

B

Syv år blandt krigsfanger 1942-48. Af Chr. Christensen. 1991. 245 sider, ill, hft. - Om forfatterens (f. 1914) deltagelse i KFUMs kirkelige hjælpearbejde blandt krigsfanger i Tyskland, Rusland, England og Egypten under og efter 2. verdenskrig

65

B

Syv aar i søgelyset. Af Svend Carstensen. 1945. 277 sider, hft - Skildringer fra verdenskrigen 1939-45. - et anekdotisk præget nærbillede af årene umiddelbart før og under besættelsen som de oplevedes på dagbladsredaktionerne.

40

C

Sænk Bismarck! Af Ludovic Kennedy. 1976. 1991. 225 sider, pb. - Om den britiske flådes "forfølgelse" og sænkning af det tyske slagskib "Bismarck" i 1941

45

A

2 stk

Saadan dør mænd. Af Dagfinn Hauge. 1946. 104 sider, hft. - En præsts samtaler med dødsdømte under Norges besættelse

40

A

Sådan var nazismen. 1967. 172 sider, pb. – Bogen indeholder ca 300 uddrag af dokumenter, breve, taler, protokollater, dagbogsoptegnelser, domstolsreferater, dekreter o.s.v., der dækker hele den nazistiske periode i Tysklands historie med hovedvægten på årene 1933-45

35

A

Saadan var Tyskland. Af Louis P, Lochner. 1946. 325 sider, hft. - Amerikansk korrespondents oplevelser i Tyskland under nazismen indtil december 1941

35

C

Saaledes herskede herrefolket. Af Bo Enander og Franz Arnheim. 1945. – 150 sider, ill, hft. – ex-libris - Den nazistiske undertrykkelse af de besatte lande under 2. verdenskrig

40

B

Taget af tyskerne. Danskere i 2. Verdenskrig. Af Sven Arvid Birkeland. 2007. 589 sideer, ill, hft. – som ny - Om de personlige følger og efterfølgende psykiske men af besættelsestiden og modstandskampen for såvel frihedskæmpere som gestapofolk og for deres ægtefæller, deres børn og børnebørn

90

C

Tate. En dansk-tysk dobbeltagent under anden verdenskrig.  Af Simon Olsen og Tommy Jonason. 2011. 305 sider, ill, hft. – som ny - Wulf Schmidt (1911-1992) fra Aabenraa blev i 1940, som tysk spion, kastet ned over England, hvor han straks blev arresteret og senere hyret af MI5 som dobbeltagent med kodenavnet Tate. Han blev en af de længst fungerende engelske dobbeltagenter

65

 

2 stk

Tavshed blev min sang. Bombardementet af Den franske Skole marts 1945. Af Alice Maud Guldbrandsen. 2007. 168 sider, ill, pb. -  En mosaik af vidnedsbyrd fra børn og voksne, der overlevede bombardementet af Den franske Skole

75

A

Theresienstadt elegi. Af Alex Eisenberg. 1993. 100 sider, ill, hft. - Erindringer om forfatterens (f. 1923) ophold i koncentrationslejren Theresienstadt fra deportationen i oktober 1943 til befrielsen i april 1945

45

A

Til den bitre ende. Hitlers sekretær fortæller om sit liv. Af Traudl Junge. 2003. 255 sider, ill, hft. - Traudl Junge (1920-2002) var sekretær for Adolf Hitler fra 1942 frem til hans død. Hun skrev hans taler, breve og hans private og politiske testamente og tilbragte de sidste timer med ham i bunkeren i Berlin

45

*B

Timen før daggry. Af Knud H. Thomsen. 1987. 218 sider, ib. - Lun beretning om en vestjysk sabotagegruppes bedrifter under den tyske besættelse

35

B

To diktatorer som jeg kender dem. Af G. Ward Price. 1939. 287 sider, hft. - Om Adolf Hitler og Benito Mussolini

50

C

Toget kom præcis. Af Heinrich Böll. 1974. 186 sider, pb. - Roman om en tysk soldats angst for døden, som han på mystisk måde føler vil møde ham på hans rejse tilbage til østfronten

35

A

Toldstrup. En biografi om en modstandshelt. Af Sven Ove Gade. 2011. 215 sider, ill, hft. - Om Jens Toldstrup født Anton Jensen (1915-1991), der under 2. verdenskrig styrede en stor del af modstandsbevægelsens modtagelse af våben. Et portræt af en modstandsmand, der under krigen udrettede meget, men efter krigen havde svært ved at finde sin plads i velfærdsdanmark

50

B

Den totale krig. 1941. 2015. 126 sider, ill, ib. (En verden i krig, 3) - Indhold: Afrikakorpset redder italienerne ; Ny lynkrig knuser Balkan ; Kodemaskine giver briterne hovedpine ; Bismarck jages i Atlanten ; Nettet strammes om jøderne ; Hitler sender Den Røde Hær på flugt ; Tysk jernring kvæler Leningrad ; Krigen når klodens afkroge ; Blitzkrigen   fryser fast ; Tyske ubåde tvinger England i knæ ; Hjemmefronten holder humøret højt ; Døden kommer fra himlen

60

C

Tragediens anden del. Bolschevisme – fascisme – nazisme. Tiden fra 1933 til 1945. Af Hartvig Frisch. 1951. 367 sider, ill, ib. - brugsspor

60

C

Transport 7-41-R. Af T. Degens. 1983. 163 sider, hft. – Roman - Stuvet sammen med andre evakuerede under en langvarig godsvognstransport konfronteres en 13-årig tysk pige med krigens barske resultater år 1946: sønderbombede byer, akut fødevaremangel og fanatiske Hitler-tilhængere

40

B

Tre kommer hjem. Af Agnes Keith. Skitser af Agnes Keith og Don Joh