Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:

Salomon J. Frifelt, Salomon Jensen Frifelt, 13.2.1889-13.4.1973, forfatter. Født på Frifeltgård, Ølgod sg, død sst., begravet på Bejsnap kgd. F. blev født og voksede op på slægtsgården Frifeltgård ved Ølgod. Efter to vintre på Janderup og Ondløse højskoler kom han 1910-12 på Askov højskole og blev i forlængelse heraf selv højskolelærer på Levring højskole 1912-15. 1917-18 var han lokalredaktør på Vestkysten i Varde for endelig 1923 at overtage slægtsgården. Som forfatter tilhører F. hjemstavnsdigterne. Slægt, arv og hjemstavn var grundpillerne i det forfatterskab han indledte 1918 med novellesamlingen Lyng. I hans verdensbillede er det sådanne dybe instinkter der holder sammen på fortid, nutid og fremtid. Uden dem mister folket sin livskraft og det enkelte menneske sin sindsstyrke. Bedst skildres det i romaner som Af Jordens Æt, 1921, Mellem to Taarne, 1926, og Dagen og det grønne land, 1955. I en række novellesamlinger hvoraf især Godtfolk og Skidtfolk, 1939, skal nævnes har han i Johs. V. Jensens stil, men uden dennes psykologiske indsigt, portrætteret "jysk sind": stædige karakterer med et vist element af vildskab. Det historiske og folkloristiske kom naturligt nok til at spille en vigtig rolle i F.s forfatterskab, fx i Gennem de jydske Udmarker, 1929, og Ad jydske Veje sønderud, 1934, om hhv. hedens opdyrkere og studehandelens historie. Sammen med T. Tobiassen Kragelund (1879-1957) udgav F. en række folkelivsstudier, og interessen for egnens historie førte også til et par biografier og nogle erhvervshistoriske skildringer af andels- og bankinstitutionernes fremvækst i Vestjylland. F. var 1937-64 formand for Historisk samfund for Ribe Amt og en ledende skikkelse inden for slægtsgårds-forskningen.

Kilde: Uffe Andreasen: Salomon J. Frifelt i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 10. oktober 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=289727

******

Bøgerne af Frifelt udskiftes ofte, og standen kan derfor variere. De angivne priser er prisen for et godt eksemplar af bogen. En bog med udprægede brugsspor eller rifter, vil være noget billigere

****

Salomon J.Frifelt

Pris

Porto

7 stk

Ad jydske veje sønderud. Smaatræk af studehandelsns kaar fra vikingetid til andelsbonden. Udgivet af Vestjydsk Eksportforening. 1959. 300 sider, ill,  - Træk af den jyske studehandels vilkår gennem tiderne, til dels baseret på mundtlige overleveringer.

50

C

2 stk

Af jordens æt. Roman. Af. 1921. 317 sider

60

C

3 stk

Andelsbonden og kvæghandelen. Vestjydsk Eksportforening gennem 50 aar. 1909-1959. 1959. 67 sider, ill

40

A

6 stk

Bøj dig for blæsten. Roman fra landvindingskampen paa den jydske hede.  1963. 226 sider

40

B

4 stk

Dagen og det grønne land. Roman. 1955. 263 sider,  – 2. del af: Natten og den døde gaard.

40

B

2 stk

Det brænder - nu og da. 100 aars gensidig hjælp ved ildsvaade 1848-1948.  1948. 134 sider, ill, - Udgivet af Den Gensidige Brandassurance-Forening for Bølling-Nørre Herreder. - brugsspor

40

C

3 stk

Det skete en søndag. Digte. 1944.  86 sider

60

A

3 stk

Fra vildornen til baconsvinet. Smaatræk om svinehold og svinehandel fra skaldyngernes tid og til Esbjerg Andels-Svineslagteris halvthundredaars-dag. 1938. 503 sider, ill

75

C

2 stk

Fædrenes sønner. En bog om rigtige drenge dengang, da far var dreng. 1943. 112 sider,  – brugsspor. – Forfatterens eneste børnebog.

60

B

3 stk

Gennem de jydske udmarker. En bog om mandsvilje og kvindemod.  Udgivet af Foreningen af Jydske Landboforeninger. Vignetterne tegnet af Vald. Henriksen. 1929. 464 sider, ill,

60

C

2 stk

Gennem de jydske udmarker. En bog om mandsvilje og kvindemod. 2-binds udgave. 1962-63

60

C

Godtfolk og skidtfolk og nogle af de andre. Krøniker og skæbner fra afsides sogne. 1939. 155 sider, - Om dovne og arbejdssomme vestjyske husmænd i alvor og skæmt. - Indhold: Ener-sind ; Tre danemænd mødes ; Vildmose Jørgen ; Ride, ride, ranke - ! ; Hertugen fra Skavehuset ; Hellere ti præster - ! ; Baronens barselsgilde ; Still Sørens bejlerfærd ; Jes Rytters krønike ; Fædrenes synder.

40

B

Hundrede aars virke i Ringkjøbing Haandværkerforening 1861-1961. Smaaglimt fra aarene 1936-1961. 1961. 96 sider, ill

40

B

3 stk

Højt paa Straa i det gamle Sogn : smaa Glimt af glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1947. 112 sider

40

B

7 stk

Jyder er vi alle. 1968. 314 sider, hft. – Fortællinger om jysk folkeliv. – Indhold: Skellenes og vejenes land. Norden for lands lov og ret. Et lille stykke Limfjordsland. Nordover i Kjær og Dronninglund herreder. Paa strejftog søndenfjords. Melle Himmmerlands bakker og bønder. Byen midt i verden. Ajs kjor te Rajs. Gamle tiders handelsformer. To af  fortorppens mænd. Nordenfjord og søndenfjords. Lidt gammeldags smørsnak. Paa begge sider af en gammel grænse. Skæbnefærd langs gamle veje. Land og folk der vesterude. Kro-Las og Røde-Las

50

C

Jydsk Sind : Skildringer og Skæbner. 1961. 160 sider. – noveller - Indhold: Kongen i Østerrige ; Den første var en dansker ; Sind og sind er to ting ; Godt naboskab ; Vækkelsens vejr og Vorherres vejr. Højt paa straa. Den sidste af Schleppegrells jægere. Land værge og land vinde. Veteran fra de to krige ; En gammel dragon ; Varselsuret ; Blanke Maren eller Knokkel Kjæsten? ; En rigtig kongens karl ; Alterrom

50

C

3 stk

Lisaa gammel som æ vej. En bette krønikebog om Ølgod sogn og by og sparekasse 1868-1968.. 1969. 238 sider, ill,

70

C

6 stk

Lyng. Blade af hedens krønikebog. Med tegninger af Marie Hjuler. 2. udg. 1967. 155 sider - Indhold: For slægtens skyld. Den Dejbjerg rakker. Godtfolk og kæltringepak. Hr. Parkovs prækestol. I nattens fritime. Klinksmeden.

40

B

9 stk

Mands mod. 1948. 145 sider, - indhold: Mands mod. I samme seng. Stodderkongen og hans kælling. Dem der køre med stude -. Den kønne Mette Tamsen. En hare og en krageflok. Rigtig en kærest for en kræmmer. Kun en sølle pjaas. Anders Thybos drøm. Nok socialdemokrat, men først og fremmest garder.

40

B

4 stk

Mands mod. 2. opl. 1971. 145 sider, - indhold: Mands mod. I samme seng. Stodderkongen og hans kælling. Dem der køre med stude -. Den kønne Mette Tamsen. En hare og en krageflok. Rigtig en kærest for en kræmmer. Kun en sølle pjaas. Anders Thybos drøm. Nok socialdemokrat, men først og fremmest garder.

40

B

2 stk

Mellem to taarne. En roman om arv og gæld. 1949. 141 sider, - Bonderoman fra Vestjylland

40

B

Mere end mandsværk. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1944. 124 sider, ill, (Vi hilser paa landsmænd, III) - Indhold: Mere end mandsværk. "Hungerholt" og "Højen". Sønder ud og hjem igen. Et lille stykke Limfjordsland kredses ind. Bryllup. Juelbesøg ve hans Smej o Mæet. Død og jordefjærd.

50

B

6 stk

Midt under himlen - hvor kragerne vender. Skildringer og skæbner fra de jydske udmarker. 1960. 198 sider,

75

B

Nabo til Kræn Vester : Smaaskæbner med en stor nabo. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1948. 11 sider, ill. - Indhold: Godt Naboskab ; Vækkelse ; Da "Nordsøen" strandede ; Kaptajnen paa Hjul ; Et lille Pust fra de syv Have ; Fiskeri i gamle Dage

40

B

7 stk

Natten og den døde gaard. 1945. 233 sider,  - Hjemstavnsroman. - Fortsættes i: Dagen og det grønne land.

60

B

Sognets veteraner. Fra krigsaar og arbejdsaar. . Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1946. 127 sider, ill,  - skildringer fra Sydvestjylland, bl.a. om veteraner fra de to slesvigske krige.

40

A

9

Søgnedage og gildesfærd blandt jyder vester fra. De gamles fortællinger om strid og stræb og samfærd fordums. Med tegninger af Marie Hjuler. 1965. 246 sider, ill, - "En bog om vestjydsk folkearv og folkesind"

50

B

4

Teglstensbrokker i en plovfure. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1937. 104 sider, ill, hft.

50

A

Et terningkast. Komedie i fire akter. Af Grønvald-Fynbo og Salomon J. Frifelt. 1938. 46 sider,– Dramatiseret efter Frifelts novelle: Blanke-Maren eller Knokkel-Kjæsten.  - Handlingen foregår i 1760’erne, da herremændene havde hals- og håndsret over deres fæstebønder, som ved stavnsbåndet var bundet til det gods, hvor de var født. Det var herremanden, der bestemte, hvem af de bondefødte der skulle være soldat. Soldatertjenesten kunne vare 8 til 10 år, og var frygtet. Det var strengt at være soldat i de tider. Befalingsmændene var ofte dyriske og brutale i deres behandling af mandskabet, og de militære straffe var rå og umenneskelige. Vi møder Birkedommer, Kancelliråd Peder Saxesen som ejer Lindbjerggaard, og selvfølgelig også herremand A. C. Teilmanns fra Nørholm. Der berettes om fæstebøndernes forhold, de bondefødte karles skræk for militsen, hvordan herremanden teede sig i en tid, hvor vi havde en enevældig konge og hvordan ’Knokkel-Kjæsten’, der er blevet enke, får fat i en mand til fæstegården.
Vi får et lille tidsbillede fra den gang, hvor sprogbruget absolut var et andet med vestjyske ord, som flane, kælling, fjante, løjser, skraballermær, starut, skafunk, kumpan og ralt.

75

A

6

Ved et vejkryds. Tarm Bank, dens by og egn 1911-1961. 125 sider, ill, - Tegninger og vignetter: Erling Juhl.

40

B

2 stk

Vestjylland og Varde Bank gennem 75 aar. 1872-1947. 1947. 336 sider, ill,

75

D

Veteranen og døden : en Sankelmarks-fantasi. 1968. 22 sider, ill. med tegninger af Povl Christensen

40

A

Vi hilser paa landsmænd. Følgeskab ad jydske veje og hvil i en mørkningskrog. . Af Salomon J. Frifelt  og T. Tobiassen Kragelund. Vignetter Willy Schrøder. 1942. 125 sider, ill,

40

B

Vi svinger vor høle. Engen og slætten og folkesindet. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1937. 161 sider, ill,

70

B

 

Sidst opdateret: 21-10-2017

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen