Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:

  Billeder af bøgerne fremsendes gerne

2 stk

47 laksefluer til fiskeri i Norden. Af Mogens Espersen. 1994. 120 sider, ill, ib.

60

B

2 stk:

200 sportsfisker-finesser. Lystfiskerens billedhåndbog. Af Ekkehard Wiederholz. 1976. 144 sider, ill, ib.

45

C

2 stk

Aborrer pa krogen. En Pinus-håndbog om redskaber og metoder til søfiskeri. Af Mogens

Espersen. Illustreret af forfatteren. 1991. 93 sider, ill, hft

40

B

Blade fra en skyttes dagbog. Af Aage Weitemeyer. Med omslag og tegninger af forfatteren. 1977. 229 sider, ill, hft. - Udvalg af forfatterens jagtoplevelser som herregårdsskytte fra bøgerne "Skytten fortæller", "Med dagbog i jagttasken" og "Godsjagt og skytteliv" fra 1940'rne

45

B

Blandt muntre jægere fra hele verden.1981. 169 sider, ib. - Indhold: Johannes V. Jensen: Potowatomis datter (Fra "Myter I") ; Tigersagn ; Dalen ; Kampen (Alle fra "Skovene"). William Faulkner: Bjørnen (Fra "Bjørnen"). Siegfried Lenz: Den forhånede jæger (Fra "Jäger des Spotts"). Ivan Aramilew: Mit   første bytte ; Gaven ; Hvordan jeg lærte at skyde (Alle fra "Taigaen"). Leo Tolstoj: Af "Krig og fred". Friherre von Münchhausen: Jagthistorier. Albert Engström: Elgjagt ; Jægere ; En forårsjagt (Alle fra "Med penna och tallpipa"). Steen Steensen Blicher: Klapjagt (Fra "Juleferierne"). Charles Dickens: Af "Pickwick Klubben". Marcel Pagnol: Min fars store dag. Alphonse Daudet: Helten fra Tarascon. Oskar Koenig: Næsehornet på banelinien (Fra "På safari ved Kilimanjaro")

45

B

Boganis jagtbreve og Nye jagtbreve. Med vignetter af Hans Nik. Hansen og Erik Henningsen. 1976. 316 sider, ill, ib. -  Om natur og dyreliv i Småland, Jylland, Norge og på de amerikanske sletter i slutningen af 1800-tallet. – Boganis er pseudonym for: Adolph Wilhelm Dinesen, dansk forfatter, officer, eventyrer og politiker. … Han beskriver sine motiver således: Jeg var sjælesyg. Jeg havde deltaget i den fransk-tyske Krig, set Haabet om Oprejsning fra 1864 glippe, havde derefter været Tilskuer ved Borgerkrigen i Paris, var bleven vammel ved begge Parter. Jeg tvivlede om min egen Ævne til overhovedet at kunne udrette noget som helst; der kom nogle personlige Genvordigheder til, jeg opgav det hele og rejste til Amerika

50

B

Bukkejæger. Af Karsten Andersen. Illustreret af Tom Juhl Nielsen. 1995. 115 sider, ill, ib.

45

*B

”Dyriske drifter”. Klog mand pürscher ikke i medvind. Af Poul Blak, Illustreret af Jørgen Axelberg. 1986. 101 sider, ill, hft. - Forfatteren beretter i essays om sin fascination af naturen og årstidernes skiften samt om sine mange jagtoplevelser

50

A

Fluer. Bindemønstre pa 100 tørfluer, 100 vådfluer, 60 fulddressede laksefluer, 10 low water

fluer & 30 Hårvingefluer. Af Poul Friis.1991. 145 sider, ill, ib.

90

A

Fluefisker. Håndbog for lystfiskere. Af Jens Ploug Hansen. 1982. 128 sider, ill, hft.- brugsspor

40

B

The ytier’s companion. Af Mike Dawes. Drawings by Taff  Price. 1993. 160 sider, ill, ib. -

fluebinding

40

C

Fribyttere og kongeligt vildt. Af Alwin Pedersen. 1956. 167 sider, ill, hft. – lille rift i smudsomslag - Indhold: En nat på rævehøjen ; Af den røde fribytters liv ; Den gamle eneboer ; Nattevandreren i vore skove ; Danmarks sjældneste rovdyr ; En overløber ; Findes der krydsninger mellem hus- og skovmår? [...] ; En plebejer ; En lille marodør ; Europas gazelle ; Rålammet ; Skovens konge ; Krondyrets sociale instinkt ; Pladshjorten ; Et natligt møde ; Europas sidste storvildt ; To fremmede

50

C

Fuglejagten med hønsehund. Af C.M. Pay. 1934. 258 sider, ill, hft. – ”Klassiker, skrevet af en af skandinavisk jagthundesports førende skikkelser.”

65

C

Den gamle godsejer fortæller om jagt og eventyr fra et ophold hos sir John Drummond-Hay i Marokko. Ved Daniel Bruun. 1895. 227 sider, ill, ib.

110

B

2 stk

Gedde og sandart pa krogen. En Pinus-handbog om metoder til søfiskeri. Af Mogens

Espersen. Illustreret af forfatteren. 1990. 94 sider, ill, hfi.

40

A

Gråænder i sø og mose. Jagt og opdræt. Af Aage Weitemeyer. 1972. 111 sider, ill, hft.

35

A

Hjortevildt i alverdens lande set med en jægers øjne. Af N.E. Holten. 1970. 256 sider, ill, hft, uopsk – ”.. beskriver alle betydende nulevende hjortearter, og en sådan samlet redegørelse har aldrig før foreligget på dansk”

50

C

Haandbog i jagt. Af C. Weismann. 1939. 332 sider, hft. – en klassiker i jagtlitteraturen

55

C

I Dianas haver. På jagt i ind- og udland. Af Steen Axel Hansen. 1995. 152 sider, ill, ib. - NB: med dedikation fra forfatteren

60

C

Jagt i skoven. Af Aage Weitemeyer. 1968. 172 sider, ill, hft. - Indhold: Råvildt ; Om anskydning, skudtegn og eftersøgning ; Skuddet ; Kort om jagt med riffel ; Om haglskydning til råvildt ; Hochstand ; Vildtet efter skuddet ; Efter pürschen - om trofæet ; Drivjagt og trykjagt ; Om at udsætte lapper (indstille jagt) ; Klapjagt ; Lidt om fodring ; Større hjortevildt ; Kronvildt ; Dåvildt ; Sikavildt ; Ræven ; Egernet ; Fasaner ; Snepper ; Skovduer ; Andejagt i skoven ; Rågejagt ; Almenhedens færdsel og ophold i private skove ; Krager og skader ; Grævlingen ; Jagthorn og jagtsignaler

40

B

Jagt i skoven. Af Aage Weitemeyer. 1987. 237 sider, ill, ib. - Indhold: Råvildt ; Om anskydning, skudtegn og eftersøgning ; Skuddet ; Kort om jagt med riffel ; Om haglskydning til råvildt ; Hochstand ; Vildtet efter skuddet ; Efter pürschen - om trofæet ; Drivjagt og trykjagt ; Om at udsætte lapper (indstille jagt) ; Klapjagt ; Lidt om fodring   ; Større hjortevildt ; Kronvildt ; Dåvildt ; Sikavildt ; Ræven ; Egernet ; Fasaner ; Snepper ; Skovduer ; Andejagt i skoven ; Rågejagt ; Almenhedens færdsel og ophold i private skove ; Krager og skader ; Grævlingen ; Jagthorn og jagtsignaler

45

B

Jagt med haglgevær. Kunsten at ramme. Af Aage Weitemeyer. 1969. 77 sider, ill, hft.

35

*A

Jagt med riffel. Af Aage Weitemeyer. 1970. 87 sider, ill, hft.

35

A

Jagthistorier og jægersnak. Af Lasse Sørensen. Illustreret af forfatteren. 1976. 139 sider, ill, ib.

50

B

Jagthunde. Under redaktion af I;C. Christensen. 1979. 125 sider, ill, ib. – Stående hunde, apporterende hunde, spaniels, hunde til gravjagt, støvere

50

C

Jagtskydning med haglbøsse og jagtriffel. Af Kresten Scheel. 1968. 224 sider, ill, ib.

60

C

Jæger i Taigaen. Af Jan Kozak. Uå. 314 sider, ib. - jagtbog og naturbeskrivelse fra Sibirien

50

*C

Jægerens håndbog. Af Paul Wellendorf. 1969. 483 sider, ill, ib.

50

C

Kystfluefiskeri. En Pinus-handbog om fiskeri, fisk og fluer. Af Mogens Espersen. Illustreret

af forfatteren. 1992. 173 sider, ill, ib

60

B

Loop’s….2000. 61 sider, ill, ib. - Om fluefiskeri, fiskegrej, fluer og kastekeknik mm. afvekslende med lystfiskeroplevelser

40

B

Lyse dage -. Jagtskildringer. Af PC. Jacobsen. Tegninger: Leif Ragn-Jensen. 1947. 126 sider, ill, hft. – besk smudsomslag

35

B

Lystfisker håndbogen. Af Gareth Purnell m.fl. 2004. 256 sider, ill, ib.- ”En grundig og instruktiv bog for både begynderen og den erfarne lystffisker -  her kan du læse alt om de nyeste metoder og de mest effektive agn”

90

C

Lystfiskerens felthåndbog. Af Steen Ulnits. Tegninger Steen Langvad. 1992. 378 sider, ill, ib. – som ny - Fortæller om mere end 50 forskellige sportsfisk, deres biologi og miljø. Præsenterer i tekst og billeder fiskemetoder og -grej inden for flue-, spinne- og medefiskeri

70

C

Lystfiskerens opslagsbog. Af Willy Sylvester Thomsen. 1986. 130 sider, ill, pb - Leksikale oplysninger om fiskearter, redskaber, fangstmetoder samt fagudtryk og fremmedord i lystfiskersproget

35

A

Lystfiskernes paradis – Færøerne. Af Jørn Fabricius. 1972. 126 sider, ill, ib.

75

C

2 stk.

Med flue, blink og orm. Lystfiskerens billedhåndbog. Af Ekkehard Wiederholz. 1976. 148 sider, ill, ib.

45

*C

Mit livs safari. Af Armand Denis. 1964. 223 sider, ill, hft. - Verdensberømt filmfotografs eventyrlige oplevelser blandt vilde dyr og primitive indfødte i Afrika, Sydamerika, Australien og Asien

35

C

Moderne spinnefiskeri. Håndbog for lystfiskere. Af Sven Erik Vardrup. 1982. 192 sider, ill,

hft. — brugsspor

50

C

Noget om medefiskeri. Af Dick Murray. 1978. 193 sider, ill, ib. - (Selvgjort er velgjort) - brugsspor

35

C

Opdræt af fasaner og agerhøns. Af Arvid Johansen. 1932. 118 sider, ill, hft. - Sjælden håndbog fra 1932 om de klassiske opdrætsmetoder

90

A

2 stk

Politikens jagtbog. 1994. 408 sider, ill, ib.

60

D

Politikens lystfiskerbog. Hovedredaktør: Lars Nielsen. 1985. 400 sider, ill, ib. - Kyst-, å-, sø- og havfiskeri i Danmark. Bl.a. om fiskene, grejet og teknikken, tips om de bedste fiskepladser. Også om fiskeri i udlandet og om fiskevandets miljø

45

C

Professionel hunter. Af Eril Lindstrøm. 1988. 270 sider, ill, hft. - Forfatterens søn Søren Lindstrøm (f. 1938) beretter fra sine mere end 40 år i Kenya og Østafrika om livet som professionel jæger med spændende hændelser på storvildtjagterne og om arbejdet som manager på en stor farm og med hans eget safariselskab

45

C

Put & take – spinne- mede- og fluefiskeri efter regnbueørred. Af Niels Vestergaard. 1997. 111 sider, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog

45

B

På bukkejagt. Af Lasse Sørensen. 1982. 127 sider, ill, hft. - Jægeroplevelser i naturen og beskrivelse af bukkens levevis

45

B

Paa jagt. Oplevelser og skitser fra et jægerliv. Af Carl Haxthausen. Med tegninger af Ib Andersen. 1965. 184 sider, ill, hft.

45

B

På jagt efter vildmarkens store i Canada og Alaska med Søren Ervig. 200. 174 sider, ill, hft. – NB: med dedikation fra forfatteren - Om jagt på grizzly, brun- og sortbjørn, ulv og jærv, elg, wapiti og sneged i Alaskas og Canadas ødemarker suppleret med praktiske oplysninger for den vordende vildmarksjæger

110

B

2 stk

Raavildt. Billedbog for jægere. Tekst: Niels R. Nørgaard. Tegninger: Leif Ragn-Jensen. 1946. 123 sider, ill, hft. - brugsspor

65

B

Råvildt og råvildtjagt. Af Henning Kørvel. 1988. 136 sider, ill, ib.

45

B

Råvildt og råvildtjagt. Af Henning Kørvel. 2007. 303 sider, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog

65

D

Storvildtjæger. Af J.A. Hunter. 1953. 180 sider, ill, ib. – ” Kan man selv vælge tid og sted er det ingen kunst at skyde en elefant, et næsehorn eller en løve, men sådan har Hunter ikke opnået sine forbløffende resultater. I denne bog beretter Hunter om de mange år som storvildtjæger. Uden pral - nøgternt og lunt - ruller han sit livs højdepunkter op for os”

50

C

Strejftog. Af Povl Willadsen. Illustreret af Leif Ragn Jensen . 1986. 120 sider, ill, hft. - Natur- og jagtskildringer fra Sønderjylland

45

B

Den stående jagthund. Dressur, jagt, avl. Af Flemming Østergaard. 1988. 127 sider, ill, ib.

45

B

2 stk

Sådan fisker man med vådflue. Af Julius Wedege. 1966. 173 sider, ill, hft.

35

B

Trapshooting. With D. Lee Braun and The Remington Pros, America’s masters of the shotgun tell you the secrets of professional marksmanship. 1969. 157 sider, ill + udfoldeligt tavle, pb.

135

B

Tyve aars storvildt-fangst. Af Joseph Delmont. 1931. 313 sider, ill, hft, uopsk

50

C

2 stk

Ude med snøren. Fisk og mennesker jeg har mødt. Af Uffe Ellemann-Jensen. 2002. 302 sider, ill, hft. – Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen fortæller om sine mange oplevelser som lystfisker, hvor han har være på fisketure over hele verden, alene eller sammen med personer han bl.a. har mødt igennem sit politiske liv    79

50

C


 

Sidst opdateret:16.2.2019

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen