Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:

Billeder fremsendes gerne

 Odense Amt

 

 

2 stk:

Albani kirke & torv. Af Eskil Arentoft m.fl. 1985. 140 sider, ill, ib.. - Indhold: Eskil Arentoft: Sankt Albani Kirke. Finn Grandt-Nielsen: Albani Torv. Vibeke Brandt: Industripalæet

45

C

Dallund Slot. Af Niels Oxenvad. 1968. 40 sider, ill, hft.

35

A

Dallund Slot i Søndersø, Skovby herred. Af Henrik M. Jansen. 1996. 36 sider, ill, hft.

35

A

De fede år. Odense 1559-1660. 1984. 492 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Efterretninger om Rönninge og Rolfsted sogne, forfattede af Johan Christopher Bends. (1820) Fotografisk optryk 1980. 157 sider, ib.

45

B

Fra høvdingedømme til stationsby. Træk af Glamsbjerg-områdets historie gennem 10.000 år. Af Bjarne Porsmose. 1984. 143 sider, ill, ib.

65

B

Fra landsby til forstad. Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, Skovshøjrup. Af Hans Henrik Jacobsen. 1977. 362 sider, ill, hft.

50

*C

Fyens Disconto Kasse (Bank-aktieselskab) Odense 1946-1946.220 sider, ill, ib.

45

D

Fyens Stifts Patriotiske Selskab. Af Erik Berstrand. Udsendt i anledning af selskabets 150-års jubilæum 1960. 158 sider, ill, ib.

35

C

Herregården Hindsgavl. AF Knud Voss og Frantz Wendt. 1969. 85 sider, ill, ib. – kat: bøger

35

*B

Håndværkere i det gamle Middelfart. Middelfart Håndværkerforenings start og dens første medlemmer. Af Åge Petersen. 1965. 84 sider, ill, hft.

70

B

I tranlygternes skær. Skildringer fra det gamle Middelfart. Af Åge Petersen. 1962. 127 sider, ill, hft. - brugsspor

35

B

De magre år. Odense 1660-1700. 1980. 458 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

2 stk

Marsvin og marsvinsjægere. Af Åge Petersen. 1969. 214 sider, ill, ib i biblioteksbind - Omhandler marsvinlauget fra dets start til slut i århundredeskiftet. Middelfart. Med indledning af Søren Andersen, De Maritn Bio-Akustiske Undersøgelser Strib. Stadig et pionerarbejde om dansk marsvinjagt/fiskeri – ” Vi har jaget dem i stil med grindefangsten på Færøerne. Vore farvandsforhold med det smalle Lillebælt og den tilstødende Gamborg Fjord har skabt helt ekstraordinære forhold for jagten”

90

C

Middelfart – 75 år med folkevalgt borgmester. Af Herman Jensen. 1993. 147 sider, ill, hft

50

B

Moderne tider. Odense 1868-1914.1985. 478 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Odense Adelige Jomfrukloster. Af Barbara Zalewski. 2013. 180 sider, ill, hft. –” hvor bispegårdsanlægget med hovedhus og to sidefløje menes at være opført af en dansk biskop i perioden 1504-1508. Efter Reformationen blev ejendommen en del af kronens gods og blev i den forbindelse afhændet til den odenseanske storkøbmand Oluf Bager i 1579. Ejendommen blev i 1630 erhvervet af den danske rigsråd Jørgen Brahe, en af datidens gejstlige og adelige stormænd, og i år 1700 opnåede efterkommeren Karen Brahe fuldt ejerskab af ejendommen. Hun stiftede og indrettede i 1716 jomfruklostret. Odense Kommune overtog ejendommen i 1972, hvorefter den formelle funktion som adeligt jomfrukloster ophørte.”

70

C

2 stk

Odense i 1000 år. Fortællinger af en bys historie. Af Svend Erik Sørensen. 1988. 203 sider, ill, ib.

65

C

Odense kommuneatlas I. Bevaringsværdige sammenhænge 1996. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Odense kommune kommune. Bind 1-2, ill, hft. – nummeretiket på forsiden

110

D

Odense på gamle postkort. Af Richard G. Nielsen. 1980. 153 sider, ill, ib.

50

C

Om Haarby sogns historie 1. 1978. 134 sider, ill, hft.

35

B

2 stk

Storby og servicecenter. Odense 1945-1988. 1988. 508 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Trap Danmark. 5. Udg. Bind V,1 (12): Odense amt. 1956. 516 sider, ill, ib.

65

C

Vækst og vagtskifte. Odense 1914-1940. 1987. 484 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

  

 

 

Sidst opdateret: 28.9.2019

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen