Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:

Billeder fremsendes gerne

 Odense Amt

 

 

2 stk:

Albani kirke & torv. Af Eskil Arentoft m.fl. 1985. 140 sider, ill, ib.. - Indhold: Eskil Arentoft: Sankt Albani Kirke. Finn Grandt-Nielsen: Albani Torv. Vibeke Brandt: Industripalæet

45

C

Dallund Slot. Af Niels Oxenvad. 1968. 40 sider, ill, hft.

35

A

Dallund Slot i Søndersø, Skovby herred. Af Henrik M. Jansen. 1996. 36 sider, ill, hft.

35

A

Efterretninger om Rönninge og Rolfsted sogne, forfattede af Johan Christopher Bends.

(1820) Fotografisk optryk 1980. 157 sider, ib.

45

B

De fede år. Odense 1559-1660. 1984. 492 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Fra høvdingedømme til stationsby. Træk af Glamsbjerg-områdets historie gennem 10.000 år. Af Bjarne Porsmose. 1984. 143 sider, ill, ib.

65

B

Fyens Disconto Kasse (Bank-aktieselskab) Odense 1946-1946.220 sider, ill, ib.

45

D

Fyens Stifts Patriotiske Selskab. Af Erik Berstrand. Udsendt i anledning af selskabets 150-års jubilæum 1960. 158 sider, ill, ib.

35

C

Herregarden Hindsgavl. AF Knud Voss og Frantz Wendt. 1969. 85 sider, ill, ib

35

B

ltranlygternes skær. Skildringer fra det gamle Middelfart. Af Age Petersen. 1962. 127 sider,

ill, hft. - brugsspor .

35

B

De magre år. Odense 1660-1700. 1980. 458 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Marsvin og marsvinsjægere. Af Age Petersen. 1969. 214 sider, ill, ib i biblioteksbind -

Omhandler marsvinlauget fra dets start til slut i århundredeskiftet. Middelfart. Med indledning

af Søren Andersen, De Maritn Bio-Akustiske Undersøgelser Strib. Stadig et pionerarbejde om

dansk marsvinjagt/fiskeri - ” Vi har jaget dem i stil med grindefangsten pa Færøeme. Vore

farvandsforhold med det smalle Lillebælt og den tilstødende Gamborg Fjord har skabt helt

ekstraordinære forhold for jagten”

90

C

Middelfart – 75 år med folkevalgt borgmester. Af Herman Jensen. 1993. 147 sider, ill, hft

50

B

Moderne tider. Odense 1868-1914.1985. 478 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Odense Adelige Jomfrukloster. Af Barbara Zalewski. 2013. 180 sider, ill, hft. -” hvor

bispegårdsanlægget med hovedhus og to sidefløje menes at være opføsrt af en dansk

biskop i perioden 1504-1508. Efter Reformationen blev ejendommen en del af kronens

gods og blev i den forbindelse afhændet til den odenseanske storkøbmand Oluf Bager i

1579. Ejendommen blev i 1630 erhvervet af den danske rigsråd Jørgen Brahe, en af

datidens gejstlige og adelige stormænd, og i ar 1700 opnåede efterkommeren Karen

Brahe fuldt ejerskab af ejendommen. Hun stiftede og indrettede i 1716 jomfruklostret.

Odense Kommune overtog ejendommen i 1972, hvorefter den formelle funktion som

adeligt jomfrukloster ophørte.”

70

C

2 stk

Odense i 1000 år. Fortællinger af en bys historie. Af Svend Erik Sørensen. 1988. 203 sider, ill, ib.

65

C

Om Haarby sogns historie 1. 1978. 134 sider, ill, hft.

35

B

2 stk

Storby og servicecenter. Odense 1945-1988. 1988. 508 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

Trap Danmark. 5. Udg. Bind V,1 (12): Odense amt. 1956. 516 sider, ill, ib

65

B

Vækst og vagtskifte. Odense 1914-1940. 1987. 484 sider, ill, ib. (Odense bys historie)

70

D

  

 

 

Sidst opdateret: 17.2.2019

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen