Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:
Billeder fremsendes gerne

Ribe amt

Pris

Porto

Andelsmejeriet "Hjedding" 1882 - 10. Juni - 1957. 29 sider, ill, hft.

30

A

Ansager sogns historie. Af Jeppe Hejbøl. 1940. 341 sider, ill, hft. – brugsspor

175

*B

2 stk

Atlas Danicus VI D. Ribe stift. Af Peder Hansen Resen. Udgivet af Susanne Lykke Nielsen. 1987. 203 sider + kort, ill, hft. - Kommenteret oversættelse af Peder Hansen Resens (1625-1688) beskrivelse af Ribe Stift i 1680'erne

50

C

De besattes by. Af Thyge Clausen. 1992. 162 sider, pb. – NB: tidligere biblioteksbog - Livet i en dansk provinsby - Varde - under 2. verdenskrig, skildret med udgangspunkt i historierne om nogle af byens borgere

35

B

Billund – der var engang. 2003. 302 sider, ill, ib.

50

C

3 stk

Borgernes billedbog. Sådan set Varde på alle sider. 1991. 82 sider, alle ill, hft.   

35

*A

Breve fra Niels Kristensen – et tidsbillede fra Aal sogn. 1984. 175 sider, ill, ib.     99

35

B

Børn. Fotografier fra Ribe amt o. 1900. 1977. 50 sider, ill, ib.

35

B

Da Esbjerg blev by. I anledning af Esbjergs 75-års købstadjubilæum 1. Januar 1974. 1973. 47 sider, ill, pb.

35

A

Da Ølgod blev by. Illustreret med fotografier fra Ølgod Lokalhistoriske Arkiv. Af Søren Manøe. 1986. 75 sider, ill, hft.

35

*A

2 stk

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Ribe amt Bind 2, hft. 13: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup. Side 1020-1160, ill, ib.

45

B

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. 2. bind, hefte 16: Kirkerne i Lønne, Ål, Ho og Oksby. side 1274-1408, ill, ib.

45

C

3 stk

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. 3. bind, hefte 19: Kirkerne i Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke og Fåborg. side 1654-1778, ill, ib.

45

*C

De plantede for efterslægten. Nørbæk Plantage ApS 1905-2005. Af Poul Erling Christensen. 80 sider, ill, hft.

35

B

Egnen omkring Kongeåens kilder. Fra Vamdrup sogn. Af C. Asschenfeldt Birkebæk. 1968. 106 sider, ill, ib.

60

C

5 stk:

Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Af Otto Sommer. 1980. 72 sider, ill, hft.

35

*A

Esbjerg - by og borger. Dagligliv ved århundredskiftet og i trediverne. Af Verner Bruhn. 1972. 277 sider, ill, ib.

65

D

Esbjerg - by og egn. Af H. Meesenburg m.fl. 1977. 95 sider, ill, ib. - Beskrivelse af Esbjergs fortid, byens kvarterer, erhvervsliv, fritidsmuligheder, befolkning og havnens betydning

35

*C

Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver - træk af Esbjergs historie. Af Tage Sørensen. 1983. 383 sider, ill, ib.

65

D

2 stk

Fanø - bebyggelse og landskaber. Af H. Meesenburg m.fl. 1977. 75 sider, ill, ib. - Illustreret med mange farvefotografier gives en beskrivelse af Fanø, dens byer, huse og øvrige bebyggelser, de geologiske og klimatiske forhold, dyre- og plantelivet

35

B

2 stk

Fra det gamle Ølgod og opland. Illustreret gennem fotografier. Af Søren Manøe. 1987. 79 sider, ill, hft.

35

*A

Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970. Skoleordning - herunder vestjysk skoleordning - sluttende med en kort omtale af hver enkelt kommunes skolevæsen samt en registrering af lærerkræfterne i tidsrummet 1870-1970. 1974. 352 sider, ill, hft. - Stempel i bogen. -

35

C

Fra det nu forsvundne Esbjerg. Illustreret med fotografier fra Byhistorisk arkiv, Esbjerg. 1983. 92 sider, ill, hft.

35

*A

Fra Ribe amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe amt. Bind 5. 1919-22, ib

90

C

Fra Ribe amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe amt. Bind 6. 1908-10, ib.

90

C

Fromsseier. En københavnerplantage i Vestjylland. Af Jørgen Selmer. 1993. 112 sider, ill, ib. - handler om familien Morescos plantage Fromsseier ved Vorbasse, midt i Jylland

35

B

Den gamle by. Af Jacob A. Riis. 2007. 180 sider, ill, hft. - Journalisten Jacob A. Riis (1849-1914)'s hjemstavnsbog om barndomsbyen Ribe fra 1909, suppleret med et par afsnit af hans bog "Hvordan jeg blev amerikaner" der tilsammen giver et tidsbillede af 1850'erne og 1860'ernes Ribe illustreret med billeder fra nutidens Ribe

80

C

Gamle huse i Ribe. Af Hugo Matthiessen. 1966. 66 sider, ill, hft.

35

A

Det gamle Jerne som Gunnar Pedersen huskede det. Ved Jette Rontini og A.M. Futtrup. 1993. 86 sider, ill, ib..

45

*B

2 stk

Dend gamle og navn-kundig kiøbstæd Ribe. Korteligen beskreven af Mads Pedersen Rostoch. Ved Mogens Bencard. 1967. 89 sider, hft., delv. uopsk - Udgivet efter manuskript fra sidste halvdel af 1600

35

A

Grene sogn 1790-1969. 1969. 162 sider, ill, ib. - lidt snavset bind

45

B

Historier fra Ribe amt. RAL. Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004. 140 sider, ill, ib.

50

C

Historiske efterretninger om Malt herred (Ribe amt). Af O. Nielsen. 1870. Genudgivet 1976. 192 sider, hft.

45

B

Historiske huse i Esbjerg.1979. 222 sider + kort, ill, hft.

60

D

Hodde skole 1831-1955. 12 sider, ill, hft.

30

*A

Houborg plantage i hundrede år. Af Har. Skodshøj. 1966. 146 sider, ill, ib. - brugsspor

45

C

Hvor kragerne vender. Skildringer og fortællinger fra Vestjylland, Fanø og Midtjylland. Af Aksel Krogh. 1955. 171 sider, hft.

35

*B

Hvornår var det nu det var? Ansager 1940-1949. Hvad der skete i Ansager, år for år, ud fra hvad der stod i Vestkysten,. Ansager Lokalhistoriske Arkiv . 200?. 148 sider, ill, pb. – brugsspor

65

B

Jubilæumsbogen vedrørende skolevæsen i Varde i tiden 1856-1956 samt træk fra byen i vore dage. Udgivet af A.C. Dalsgaard-Hansen. 1956. 311 sider, ill, hft. – På titelblad: Varde skoler gennem 100 aar. - brugsspor

35

C

Kirke og sogn i fortid og nutid. 1953-54. 2 bind, ill. – Ribe Stift, bd. 1-2 - brugsspor

135

*P5

Kirke og sogn i fortid og nutid. Ribe købstads, Ribe og Gørding herreders provsti. 1953. 87sider + side 287-380, ill, ib. – Aastrup-Vester Starup. Bramminge. Darum. Farup. Sdr. Gørding-Vejrup. Hjortlund-Kalvslund. Jernved. Mandø. Obbekjær. Ribe. Seem. Vester Vedsted. Vilslev-Hunderup.

45

C

Kjærgaard. Den gamle ridderborgs historie op til stavnsbaandets løsning og tiden derefter. Af J.M. Lauridsen, Salomon J. Frifelt, T. Kragelund. 1938. 272 sider, ill, hft. – brugsspor, aldersplettet.

110

B

Kjærgaard. Historien om en herregård og dens skæbne, om dens egn og dens brug. Af Einar Jensen. 1986. 205 sider, ill, hft.

65

*B

Købmandsliv – Billund-Grindsted egnen. 2004. 257 sider, ill, ib.

50

C

Landbygninger i Esbjerg kommune. 1985. 152 sider, ill, hft.

60

C

Længst mod vest 1870-1940. Af Jens Christensen. 1998. 169 sider, ill, ib. – ”… ved hjælp af billeder med tilhørende tekster at kaste lys over noget af fortiden i de tre tidligere sogne Ho, Oksby og Ål”

60

C

Mandø i hundrede år. Af Marianne Zenius. 1983. 123 sider, ill, ib. - Om ø-samfundet og dets erhverv siden 1870, specielt om landbrugets udvikling

50

B

Markedspladsen. På sporet af Varde markeds historie. Scrapbog. 2002. 58 sider, ill,. hft.

45

B

Min  Esbjerg-tid. Af Søren Bertelsen. 1988. 75 sider, ill, hft - … har skrevet to bøger om luftfart og en række artikler om lokalhistoriske emner

35

A

Min Ribe-historie. 2010. 206 sider, ill, ib. - Af indholdet: Karen Marie Nielsen: Begravet i sin brudekjole. Richard Kværnø: Den juleaften glemmer vi aldrig. Frank Bregnballe: Festmennesket Mads Andrup. Torkil Funder: Loftshistorier. Et Ribe-digt / Marianne og Ern Jespersen

60

C

Ribe i tusind år. Tekst: Mogens Bencard. Foto: Svend Tougaard. 1978. 71 sider, ill, ib.

35

*B

Sognets skole. 1908-1984. Skovlund. 1984. 89 sider, ill, hft.

35

B

Spirit of Billund. Af Vagn Nygaard. Billund Lufthavn 2002. 87 sider, ill, ib – ”Om LEGO’s første ”legetøjsflyveplads” ved Billund … om lufthavnens fantastiske vækst og udvikling gennem den relativt korte årrække fra 1964 til 2002”

35

*B

2 stk

Stationsbyens samfund. folk og foreninger i Grindsted 1880-1940. Af Sidsel Eriksen. 1996. 431 sider, ill, ib. – ”med Grindsted som eksempel beskrives organiseringen af et nyt bysamfund midt i et landbrugssamfund med de konflikter og alliancer det medførte.Det var med baggrund i foreningerne, at den enkelte borger agerede… Bogen fremstår derfor på en gang som en beksrivelse af Grindsted bys historie og som et bidrag til at forstå stationsbyernes udvikling i alemindelighed”

90

D

2 stk

Stork, stork langeben. Roman. Af Thyge Clausen. 1985. 191 sider, hft. (Vestjyder fortæller) - Hjemstavnsroman fra dagliglivet i Varde i første halvdel af 1900-tallet med letgenkendelige portrætter af en lang række af byens prominente borgere

35

*B

De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Af Poul Qvesel. 1996. 270 sider, ill, ib.

50

C

Sønder Omme sogn. Hvad skete der, og hvornår var det? Af Ole Dejgaard Pedersen. 1970. 174 sider, ill, hft.

40

B

Sønderho. En skipperby i Vadehavet. Af Niels Frederiksen. 1989. 168 sider, ill, ib. - Om søfartens udvikling i skipperbyen Sønderho, specielt i 1800-tallet, samt om byens rolle i vadehavskulturen

110

C

Trap Danmark. 5. Udg. Nind IX, 2: Ribe amt. 1965. side 580-1063, ill, ib.

45

D

2 stk

Træk af Oksbøl bys historie. Udgivet i anledning af Oksbøl Borgerforenings 75-års jubilæum den 8. november 1981. 168 sider, ill, ib

35

C

2 stk

Træk af Strellev sogns historie. Af Anton Andreas Olesen. 1991. 222 sider, ill, hft. – brugsspor

80

C

Træk fra Vilslev og Hunderup sognes historie. 1974. 184 sider, ill, hft.

65

B

Tvillingsogne af geest og marsk: Sneum og Tjæreborg. Bind 1. 1972. 231 sider, ill, hft.

50

C

2 stk

Ud over bæk og skel. Bejsnap kirke 1892-1992. 61 sider, ill, hft.

35

A

2 stk

Varde – en gammel vestjysk købstad. 1992. 93 sider, ill, ib

45

*C

Varde kalkovn ved Pramstedet - en beskrivelse af hvordan man i 1800-tallet og i begyndelsen af det følgende århundrede hentede muslingeskaller i Vadehavet og efterfølgende brændte dem til kalk i Varde kalkovn. Af Jens Nørby. 2011. 95 sider, ill, hft.

65

B

Varde museum 1912-1987. Varde i billedkunsten. 1987. 108 sider, ill, ib. – side 69-106: katalog over udstilling af Vardebilleder

35

*B

2 stk

Vestjyske småbyer i udvikling eller afvikling? Skovlund, Gårde og Strellev. Af Nina Fabricius. 1991. 102 sider, ill, hft.

35

B

Ølgod sogn. Af P. Storgaard Pedersen. 1920. 32 sider, ill, papbind

90

A

Et århundrede i andelssagens tjeneste. Hjedding Andelsmejeri 1882 - 10. Juni - 1982. 87 sider, ill, hft

35

A

2 stk

Årre sogn. Af et lokalsamfunds historie. 1983. 192 sider, ill, ib

90

*B 

Sidst opdateret: 3.10.2019

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen