Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:
Billeder fremsendes gerne

Ringkøbing amt

Pris

Porto

Af Bøvlings saga 1988. Af Svend Brorson Nielsen. 1988. 82 sider, ill, pb.

40

C

Aulum sogn fra oldtid til nutid. Bind 1. 1988. 206 sider, ill. + matrikelkort, hft. – brugsspor – vandskade foroven

30

C

Bidrag til kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oekonomisk henseende. Ottende stykke, Ringkjøbing amt. (1833). 1985. 289 sider, hft.

45

B

Bidrag til Ringkjøbing bys historie. Udtog og bearbejdelser af Ringkjøbing Raadstuearkiv. Ved J.I. Bøgner. 1942. 274 sider, ill, hft.

60

B

Den blaa sten. Historier fra Hardsyssel. Ny samling. Af Søren Noe-Nygård. 1934. 137 sider, hft. - Indhold: Den blaa sten. Hyrdedrengen paa heden. Rasmus Rainland. Et underligt par. Blæst og blide. Et under. Rakkerbesøg. Bertel lærer den femte bøn. Vandhjulet. – let plettet omslag

35

A

Blaakildes hjertefortælling. 2000. 287 sider, ill, hft. – ”… om livet på Blaakilde Ungdomsskole og om oplevelser og glæde, som rækker langt længere end den tid opholdet varede. Fortællerne er gamle elever, lærerbørn og medardejdere”

40

C

Brejninggård, Bølling herred, Ringkøbing amt. En renaissanceherregård i fortid og nutid gengivet i fotografier, farveklip, tegninger og tekst. Af Jørgen Pangel. Uå, upag, ill, spiralbind. – sidste del af bogen blanke sider beregnet til indklæbning billeder og til notater fra skoletiden (delvis udfyldt)

40

A

4 stk

Bro og by – en folkebog om Holstebro. Af Thorkild Ramskou, Steffen Linvald og Jens Johansen. 1974. 134 sider, ill, hft.

40

B

Byens aandehul. Et strejftog gennem Holstebro Lystanlæg. I tekst: Johannes Busk Petersen. I tegninger: Hugo Ølholm. 1963. upag, ill, hft. – nr. 81 af 250 nummererede eksemplarer

40

A

Da Lem var lilleby. Erindringer om en vestjysk egn. Af Frode Madsen. 1975. 75 sider, ill, hft.

35

A

Derude vestpå – hvor byen endte. 2000. 90 sider, ill, hft. – Herning

60

B

Fahl Kro. En kros eksistens og betingelser gennem hundrede år. Af Jens Jacob Jacobsen m.fl. 62 sider, ill, pb. – brugsspor

40

A

Frydendahl, et halvt århundrede på havnen I Hvide Sande. Af Lars Gjedsig. 1983. 92 sider, ill, hft.

35

B

2 stk

Fæster og husbonde i Hammerum herred. Af Alfred Kaae. 1971. 107 sider, ill, hft.

50

B

Gamle vestjyske møller. Bind 1: No stampemølle. Af Jon Høgh. Tegninger af Peder Svendsen. 1996. 80 sider, ill, hft. - Indhold: Vandløb og vandmøller ; No Stampemølle ; Behandling af uldtøj før og efter stampning ; Turbinen ; No vindmølle ; Møllerne : et vestjysk sagn – med dedikation fra forf.

50

A

Gamle vestjyske møller. Bind 2: Bundsbæk Mølle. Af Jon Høgh. Tegninger af Peder Svendsen. 1997. 77 sider, ill, hft. - med dedikation fra forf

50

A

Gamle vestjyske møller. Bind 3: Ny Mølle. Af Jon Høgh. Tegninger af Peder Svendsen. 1998. 80 sider, ill, hft. - med dedikation fra forf

50

A

2 stk

Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum herred. Af Tage Lier Hansen. 1980. 226 sider, ill, hft.

50

*C

2 stk

Hardsysselfolk I: Livet i byen. 1981. 128 sider, ill, hft. - Indhold: Gunnar Jespersen: Den gamle manufakturhandel og den travle fabrik. Henry Bailum: Med Vinderup i bakspejlet. Finn H. Lauridsen: Om det, der længst har været : barndom og ungdom i Struer i 1920rne og 1930rne. Ane Christensen: Barndom under afholdsstjernen - et hjem i Lemvig. Søren ... Thygesen: Leverandør til jyske uldkræmmere - fabrikant og borger i Ikast. Niels Lyhne Jensen: Herning - barndommens hinterland. Elias Nielsen: Et liv med tobak - 55 år i Færchs fabrikker. Jens Nørkjær: Mekanik og musik - et langt liv i Aulum. Niels Peter Holm: Julen i Ringkjøbings gamle boghandel - før første verdenskrig. Kristen Antonius Kristensen: Vinderup i begyndelsen af århundredet. Niels Chr. Petersen: Udvikling og livsvilkår omkring Vildbjerg

40

*B

Hardsysselfolk, 2: Gamle vestjyske erhverv. 1982. 104 sider, ill, hft. - Indhold: Michael Jensen: En uldkræmmer ser tilbage. Karl Hansen: Fra vandmøllens sidste tid. Anders V. Langer: Redningsmand på Jyllands vestkyst. Jessie Lund: Jamen, alle kender da fru Lund! Emmanuel Gregersen: [...] Vildbjerg Mølle. Margrethe Hagelskær Rasch Akselsen: Jordemoder i hjemmefødslernes tid. Alfred Pedersen: Bedstemand på Limfjordens småskibe. Gustav Nørgaard: Et liv i tørvemosen. Chr. Isen: Hverdag og vilkår i brunkulslejerne. Ole Peter Nielsen: Et år ved mergelbanen

40

B

Hardsyssels aarbog. Bind 4. 1910. 243 sider, ib. – NB: tidligere biblioteksbog

35

B

Hardsyssels aarbog. Udgivet af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. 1917-1918. 172 + 159 sider, ill, indbundet i halvlæderbind, delvis løs ryg

50

C

Hardsyssels aarbog. Udgivet af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. 1936-37. 160 + 158 sider, ill, ib. – brugsspor. - NB: tidligere biblioteksbog

40

C

Hardsyssels aarbog. udgivet  af historisk samfund for Ringkøbing Amt. 194o.153 sider, ill, ib

40

B

Hemmet – Sdr. Vium sognes historie. Erindringer og historiske notater fortalt af N. Thomsen Nielsen. 2004. 170 sider, hft.

50

B

Herning. Udgivet I anledning af Hernings 75-års jubilæum som købstad. Tekst: Hanne Ellgaard og Ole Smed Andersen. 1988.

35

C

2 stk

Herning by. Af H.P. Hansen. 1987. 140 sider, ill, ib. – Genoptryk af udgaven 1916

50

B

Herning by og egn. Strejftog over en egns udvikling fra istider til nutid. Af Eli Jepsen. 1980. 183 sider, ill, hft.

60

*C

Herning – fra landsby til stationsby. Af C.E.Bundesen. 1986. 96 sider, ill, ib.

60

C

Herning. Herning i 125 år – mosaik i ord og billeder. Skrevet af Kurt H. Jørgensen. 2008. 95 sider, ill, hft.

35

*B

Herning i svundne dage. Træk fra den unge købstad i tierne og tyveren med tegninger af forfatteren. Af Gunnar Jespersen. 1981. 93 sider,

40

B

Historiske efterretninger om Egvad sogn. Samlede af Palle Fløe og O. Nielsen. Tarm 1965. 33 sider, hft

40

A

Hjemstavnsbogen Ringkøbing amt. Skildringer fra fortid og nutid. 1937. 438 sider, ill, ib.

50

C

2 stk

Hjemstavnsbogen Ringkøbing amt. Skildringer fra fortid og nutid. 1937. 438 sider, ill, hft

45

C

Hjerm sogn. En historisk beskrivelse. 1. bind: Jorden og dens dyrkere. Af P. Nørskov Lauritsen. 1981. 394 sider, ill, hft.

70

C

Hjerm-Ginding herreders Brandassuranceforening 1943-1976. 53 sider, ill, ib

30

B

Holstebro for 200 år siden. Uddrag af Erik Pontoppidans ”Den danske atlas”, bind 5. 1964. 23 sider, ill, ib.

40

A

Holstebros historie gennem tiderne. Af J. Aldal. 1939. 712 side, ill, indbundet i helshirtin uden rygtitel

175

D

Hover. Sognet ved åen. Hing Herred, Ringkjøbing amt. Af Alfred Kaae. 1967. 334 sider, ill, ib.

135

D

Ikast 125 år. 2002. 78 sider, ill, ib.- Omslagstitel:  Ikast 1877-2002. Byen der klæ’r Danmark

40

B

Klitfolk. Skæbner på Husby klit 1883-1906. Af Jens Andersen. 1990. 71 sider, ill, hft - Fortælling, bygget på kirkebogsoplysninger og mundtlig overlevering, om familien på Havgården ved Vest Stadil Fjord i årene efter 1883, da husfaderen og fem andre gik ned med fiskerbåden                                   

40

A

Landsbyen Kollund og omegn. Af Oluf Vestergaard. 1978. 103 sider, ill, hft.

40

 

Liv og levned. Folk i Egvad kommune fortæller. 2001. 325 sider, ill, ib. – Personer, født i perioden 1885 til 1935, fortæller om barndom, ungdom, arbejdsliv og pensionisttilværelse

50

C

Mellem hede og hav. Af Anders Borg. 2007. 48 sider, ill, ib. – farvefotobog: ca 50 steder fra Holstebro og omegn

45

B

Møde med Vestjylland. Af Carl Edvard Larsen. Tegninger af Erling Juhl. Tarm Bogtrykkeri 1966. 91 sider, ill, hft. (Tarm)

40

A

Nørre Horne Herred. Af H.K. Kristensen. 1975. 577 sider + kort, ill, hft.

200

D

Nørre Vosborg. Af Jette Friis O’Broin. 2008. 132 sider, ill, ib. – som ny

80

C

Oddum sogns historie. Af P. Storgaard Pedersen. (1925). 59 sider, ill, hft. – Genudgivet 1984. Særtryk af Hardsyssels aarbog 1925. – løs for- og bagside – Ådum

40

A

Og nu til værket – en bid af Holstebros historie. Af Jørgen Mejdahl. 2004. 254 sider, ill, ib.

80

D

Oldtiden på Herning-egnen. Spor efter mennesker gennem 8000 år. Af Hans Rostholm. 1982. 139 sider, ill, hft

40

*B

Ringkjøbing i knæhøjde. Af Georg Vejen Larsen. 2003.144 sider, hft.    - 99

70

B

Ringkjøbing og omegn. Af L. Mylius-Erichsen. (1901). Genoptryk. 1972. 70 sider, ill, hft.

40

A

En romansk landsbykirke i ord og billeder. Af Johs. Stræde. 2010. 117 sider, ill, hft. - Forfatterens personlige billedfortælling om Velling Kirke. Med eksempler på, hvordan skiftende tiders stilarter afspejler sig i f.eks. prædikestol og altertavle, og med fokus på udsmykningen set i sammenhæng med kirkens ceremonielle funktioner

60

B

Røde Kro og den vestjyske drivvej. Af Jon Høgh. Tegninger af Peder Svendsen. 1999.  79 sider, ill, hft.

45

B

3 stk

Skjern gadebilleder før og nu. Af Kim Clausen. 1983. 71 sider, ill, ib.

40

B

Skjernådalen før, under og efter afvandingen. Tegninger af Ellen Margrethe Christiansen. 1981. 201 sider, ill, hft. – brugsspor

40

B

Skole I hundrede år. Vestjysk Gymnasium Tarm 1887 – 1987. Af Kristian Boas. 1987. 142 sider, ill, hft.

40

*B

Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udviklingen i Snejbjerg, Gødstrup, Haunstrup og Studsgaard op til 1979. 1979. 265 sider, ill, hft. – titelblad mangler

50

C

Sygehuset på Boel Bondes bakke – en krønike om Holstebros Centralsygehus 1895-1955. 1995. 188 sider, ill, hft.

45

C

Tarm Elværk gennem 100 år. 1904-2004. 2004. 130 sider, ill, hft.

50

B

Tarm Kirke. En beskrivelse af dens opførelse og første historie. Af Sv. Ebbe Jakobsen. 1967. 75 sider, hft.

40

A

Tarm sygehus. 1889-1989. En historie om Tarm Sygehus. 24 sider, ill, pb.

40

A

To Hundrede aars trosliv. Af Skjern sogns historie. Ved L. Petersen. 1926. 154 sider, ill, hft. - Skildring af det religiøse og kirkelige liv i Skjern. - Forord, dateret Marup Skole, August 1926, v. forfatt. - Indledning og 7 kapitler om Pietismen, Brødremenigheden, De gudelige Forsamlinger, Den ældste Indre Mission, Luthersk Mission, Indre Mission, og åndelig vekselvirkning med nabosogne. - Navneliste, Indholdsfortegn.

40

B

Torvet i Herning. Af Ove Pedersen. 1995. 147 sider, ill, hft. (Herning-bogen 1995)

40

B

3 stk

Træk af Bølling sogns historie. Af V. bendtsen. 1949. 115 sider, hft.

150

B

Tvis sogn – og dets beboere. Af Jørgen Mejdahl. 1987. 360 sider, ill, hft

135

D

Uldjysk historie. Folk og egn omkring Ikast. Nr. 2. 1990. 75 sider, ill, hft. – bagsiden let besk – Indhold: Thor Ipsen – den uløste gåde ; Da Sunds-bønderne avlede solbær ; Drengedage i Ikast; Claus Pot på Røjen hede ; Helligkilden i Skelhøj plantage ; Biskoppens vandmølle i Sunds

35

A

Ulfborg og Råsted sogne samt Nørre Vosborg anno 1867. Af Secher. 1998. 55 sider, ill, hft. – eksemplar nr. 061 - Topografisk beskrivelse af Ulfborg og Råsted sogne med gårdene og hvad de dyrkede 1867. Desuden om Nørre Vosborgs historie op til 1867. - Indhold: Secher: Ulvborg Kirke og sogn (gotisk skrift); Raasted Kirke og sogn (gotisk skrift); Nørre-Vosborg (gotisk skrift); Ulvborg Kirke og sogn (latinsk alfabet); Råsted Kirke og sogn (latinsk alfabet); Nørre-Vosborg (latinsk alfabet). Gamle mål. Frits Casse: Epilog.

35

A

Velling sogn ved Ringkøbing Fjord. Bind 1. 382 sider, hft.

155

C

Vestenvind. En Ringkjøbingdrengs erindringer 1935-1945. Af Georg Vejen Larsen. 2001. 190 sider, hft.

50

B

Vestjysk kalejdoskop. Af Carl Edvard Larsen. Tegninger af Erling Juhl. 1969. 51 sider, ill, hft – beretning fra bl.a Tarm og Borris

40

A

2 stk

Videbækbogen. Videbæk by og sogns historie. Af Valdemar Nørlund Christensen. 1974. 321 sider, ill, hft.

80

C

Vildbjerg. Liv & vækst. Udgivet i anledning af Vildbjerg Handelsforenings 25 års jubilæum.1993. 57 sider, ill, ib.

35

B

Vildbjerg og omegns landboforening. 1889-1989. Ikast Bogtrykkeri 1989. 127 sider, ill, hft.

40

B

Vor by igåridagimorgen. 1989. 120 sider, ill, hft. - Om kulturlivet i Holstebro de sidste 25 år, nu og i fremtiden

40

B

2 stk

Vort sogns historie i 100 aar. Indledning af forfatteren Salomon J. Frifelt. Nr. Horne herred. Bølling herred. 1950. 533 sider, ill, ib. – brugsspor, falmet tryk på ryg - Indhold: Nr. Horne Herred (Hoven Sogn ; Lønborg Sogn ; Lyne Sogn ; Sdr. Bork Sogn ; Egvad Sogn ; Hemmet Sogn ; Strellev Sogn ; Aadum Sogn) ; Bølling Herred (Borris Sogn ; Stauning Sogn ; Nr. Vium-Herborg Kommune ; Dejbjerg-Hanning Kommune ; Videbæk Sogn ; Brejning Sogn ; Bølling-Sædding Kommune ; Faster Sogn ; Ølstrup Sogn ; Sdr. Lem Sogn ; Vorgod Sogn)

300

D

Øgelstrup – en gård i Raasted sogn. Bind 2: Historie, sagn og fortællinger. 1992. 60 sider, ill, hft-

35

A
 

Sidst opdateret: 25.10..2018

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen