Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:
Opdateret: 10.5.2019
Billeder fremsendes gerne

Storkøbenhavn

Pris

Porto

Amalienborg. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1925. 1-3. del.19 + 19 + 20 sider, hft.

45

A

Børsrampen. Et lille historisk rids. Af J. Werner. H. Meyers Bogtrykkeri 1922. 12 sider + udfoldeligt kort, hft.

35

A

Christian IVs København. Tegninger af Carl Lundblad. 1935. 48 sider, ill, ib.

40

B

2 stk

Christian IV’s Nyboder. Nyboders første 100 år. Af Jørgen H. Barfod. 1983. 208 sider, ill, hft. (Maritim kontakt, 5).

80

*B

Christians kirke. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O.C.Nielsen. 1920. 15 sider, hft.

35

A

Christianshavn. Af Claus M. Smidt. 1989. 511 sider, ill, ib. (København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København indenfor voldene og søerne,  Bind 7)

70

*D

Christianshavn som selvstændig købstad. I anledning af halvtrediehundredaaret for dens i ‘ndlemmelse i København. Af M. Vogelius. 1924. 61 sider, uopsk, hft

40

A

Christianshavn. Vandringer i det gamle Christianshavn. (De svandt, de svandt…II). Af Knud Bokkenheuser. 1910. 131 sider, ill, ib.

125

B

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Ribe amt Bind 6, hæfte 31-32: Forsvundne kirker i København. 235 sider, ill, hft.

80

C

Dyrehavsbakken. Af Flemming Bergsøe. 1952. 52 sider, ill, hft.

40

A

Farvergade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1924. 16 sider, hft.

35

A

Fem mil langs Øresund. Træk af Strandvejens historie. Af Torben Topsøe-Jensen. 1974. 262 sider, ill, ib. – let gulnet bind

45

C

Fiolstræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1934. 25 sider, hft.

35

A

2 stk

Firsernes glade København. Erindringer og oplevelser. Af Carl Muusmann. 1974. 340 sider, ill, hft

40

B

Fra voldenes København. Kongens Nytorv-kvarteret, Af Carl C. Christensen. 1924. 85 sider, hft.

40

A

Frederiksberg besøg. Af Harry Kaae. Tegninger af Knud Mühlhausen. 1947. 129 sider, ill, ib. 

40

*A

Frederiksbergs historie. Af Eiler Nystrøm. Bind 1-2. 1942-46, ill, hft. Bind 1: Oprindelse og udvikling indtil kronens afhænelse af jorderne. Bind 2: Slot og by efter kronens afhændelse af jorderne

135

D

Frederiksbergske forlystelser. Af Eddie Salicath. 1945. 55 sider, ill, hft.

30

A

Friluftskunsten i København. Vejledning for eleverne paa Statens Lærerhøjskole. Af Ellinor Wesche. 1932. 79 sider, ill, hft.            

40

A

Det gamle hus : fra Gæstgiveri til Restaurant "Den Gyldne Løve". Af Carl Henrik Clemmensen. 1938, 28 sider, ill, hft.

40

A

2 stk

Det gamle København. Af Christian Elling og Axel Nygaard. 1947. 127 sider, ill, hft.

50

C

Gamle københavnske huse. Med tekst af Vilh. Lorenzen og tegninger af Hakon Spliid. 1928. 125 sider, ill, hft.

50

B

Gammelholm og Frederiksholm. Af Steffen Linvald. 1987. 353 sider, ill, ib. (København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København indenfor voldene og søerne,  Bind 2)

70

D

Garnisons kirke. Dens opførelse og ældre historie. Af Fr. Weilbach. 1929. 79 sider, ill, hft.

45

B

Gennem det gamle København. Af R. Broby-Johansen. Med tegninger og kort af Gustav Hjortlund. 1955. 205 sider, ill, hft.

35

B

Gennem det ny København. Af R. Broby-Johansen. Med tegninger og kort af Ejler Krag. 1959. 211 sider, ill, hft.

35

B

Graabrødretorv. Af Carl Bernhard. Broholm Poulsen 1948. 47 sider, ill, ib. - Om torvet og dets berømte beboere Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt

50

B

En gård i Adelgaden. Af Hans Henrik Engqvist. 1958. 62 sider, ill, ib. – besk ryg

35

B

Gaarden no 8 Amagertorv. Et historisk tilbageblik. Af H. Trier. 1900. 397 sider, hft. – ryg let besk – ellers fint eksemplar

50

B

Herlev leksikon. Af Stig Larsen. 1984. 319 sider, ill, ib. – fugtplettet bind – alfabetisk ordnet opslgsbog om personer, institutioner, bygninger og meget andet i Herlev

65

D

Hesten paa Kongens Nytorv. Af Kai Flor. Tegninger af Hakon Spliid.  Udsendt af Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab 1946. 42 sider, ill, ib

35

A

Hist og her i København. Af Peter linde. 1958. 107 sider, ill. Hft

35

A

Historiske huse i Dragør. Nationalmuseet 1979. 440 sider, ill, ib.

80

D

Historiske huse på Christianshavn. Fortegnelse over bevaringsværdige bygninger fra før o. 1870. 1993. 370 sider, ill, ib.

110

D

Hofmalerens hus i Kokkegade.  Nogle historiske rids i anledning af 200-aaret for opførelsen af Valkendorfsgade 36. Med tekst af Ernst Fr. Hansen og tegninger af Axel Alrik. 1939. 22 sider, ill, hft.

30

A

Holbergtidens København i billeder fra samtiden. Af Chr. Elling og Victor Hermansen. 1932. 112 sider, ill, hft.

40

B

 Hotel D’Angleterre 1755-1955. Hotel d'Angleterres historie gennem 200 aar. 1955. 101 sider, ill, ib.

35

B

Hvo kjender ej det kjære Bakkehus? Af Arnold Hending. 1964. 78 sider, ill, hft.  - Knud Lyhne Rahbek og hans kreds

45

B

Indre by. Af Knud Bokkenheuser. 1919. 140 sider, ill, hft. – brugsspor, bagomslag mangler

35

B

 J.D. Herholdt og Universitetsbiblioteket i Fiolstræde. Af Knud Millech. 1961. 81 sider, ill, ib.

90

C

Jermers taarnet. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O.C.Nielsen. 1924. 16 sider, hft.

30

A

Kampen om København. Fra Københavns kirkes historie 1812-1947. Af Kr. Sommer. 1812-1947. 1948. 120 sider, ill, hft.

40

B

Det kinesiske lysthus i Frederiksberg Have. Af Else Glahn. 1967. 49 sider, ill, ib.

40

B

 

Kirkespir i kongens by. Tekst: Ernst Fr.Hansen. Tegninger: Johannes Bæch. 1951. 101 sider, ill, hft.

35

A

 

 

Kjøbenhavns lokale kommunikationer. Af Hother Waagensen. (1886). 1995. 26 sider + udfoldeligt kort – omslagstitel: Kort over kjøbenhavn

35

A

 

Kjøbenhavnske billeder fra det nittende aarhundrede. Samlede af F. Hendriksen. III: Christianshavn med orlogsværftet, Toldboden og Kastellet. 1926. side 114-160. ill, hft.

35

B

Krystalgade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1933. 16 sider, hft

30

A

København 1950. Af steen Eiler Rasmussen. Illustrationer af Axel Nygaard. 1950. 136 sider, ill, hft.

35

A

København fra Absalon til i dag. Kraks tidstavler. Optegnelser af Københavns historie indtil 1953. 1953. 239 sider, ill, hft. - brugsspor

45

B

København i gamle dage og livet i København. Af H.C. Bering Liisbjerg. 1901. 426 sider, ill, ib.

65

D

København. Interiører og prospekter 1800-1860. Ved Jørgen B. Hartmann. 1948. 23 sider, 114 billeder, billedforklaringer (25 sider), hft

35

B

København læst og påskrevet. Hovedstaden som litterær kulturby. 1997. 243 sider, ill, ib. - Indhold: Flemming Lundgreen-Nielsen: Hovedstaden København ; København: dødsfjende-hjertenskær. Thomas Bredsdorff: Københavnervid. Jørgen Haugan: København som Norges kulturelle hovedstad. [...] Sven-Aage Jørgensen: Litteraturbyen København i holstensk-tysk perspektiv. Klaus P. Mortensen: "Forfærdende landskabs helvede" - om Herman Bangs og Henrik Pontoppidans storbyromaner, "Stuk" og "De dødes rige". John Chr. Jørgensen: København som kampplads for den litterære kritik. Hans Hertel: Da København blev moderne - byens nye rum, kulturlivet og litteraturen 1917-60. Jette Lundbo Levy: Øjnenes dans - København som magisk storbylandskab

60

C

Københavnerliv før og nu. 1981-82. 2 bind, ill, hft.

75

C

En Københavner-saga omkring Christiansborg og Tivoli – fra Snapstinget til Divan 2, Arena og Belle Terrasse. Af Kurt E. Christensen. 1983. 208 sider, ill, hft. - Om forfatterens og hans families oplevelser i den københavnske restaurations-branche

40

B

Københavns gamle kirker. Tekst af Victor Hermansen. Tegninger af Hakon Spliid. 1932. 310 sider, ill, indbundet i fint halvlæder

80

C

Københavns historie. Af Alfred Jeppesen. 1944. 86 sider, ill, hft.

35

A

Københavnske palæer. Ved Bredo L. Grandjean. 1953. 94 sider, ill, hft (Danmarks herligheder)

35

A

Langs kanalen. Fra Kongens Nytorv til Langebro. Af Peter Linde. Skitser af forfatteren. 1945. 172 sider, ill, hft.

45

A

Larslejstræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1923. 14 sider, hft.

30

A

Magstræde. Historisk-topographisk beskreven ved O.C. Nielsen. 1933. 16 sider, hft

30

A

Mellem Vor Frue og Sankt Peder. 1965. 59 sider, ill, hft.

35

A

Mennesker i en bydel. Skæbner og skikkelser i Vesterbros historie. Af John F. Ekvall. 1964. 75 sider, ill, hft

35

A

 Minder om den store ildebrand 1728. Ved Peter Linde. 1928. 77 sider, ill, hft.

35

B

 Naboløs. Historisk-topographisk beskreven ved O.C. Nielsen. 1934. 20 sider, hft.

30

A

 Nicolai taarn. Arkitektur og Historie. Af Otto Norn. 1945. 133 sider, ill, ib. Ryg besk

35

C

 Nye krøniker fra det gamle København. Af M. Vogelius. 1927. 120 sider, ill, hft. - Indhold: Lærerne og Skoletugten i de gamle Fattigskoler i det 18. Aarhundrede ; De første Aftenskoler ; Begravelser og de gamle Kirkegaarde ; Død eller Skindød ; København under lybsk Indflydelse ; Af de gamle Broers Saga ; Lidt om Skrædderne ; Gadehandelen for et Aarhundrede siden ; Gravskriftspoesi

40

A

 Nyhavn gennem 300 år. 1972. 170 sider, ill, hft.

40

B

Nyhavn gennem 300 år. 1972. 170 sider, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog

35

B

Peder Huitfeldts Stræde. Historisk-topographisk beskreven. Af. O.C. Nielsen. 1934. 13 sider, hft.

30

16

Professorgårdene i latinerkvarteret. Af Robert Egevang. 1975. 78 sider, ill, ib.

35

B

Rådhuspladsen i fortid og nutid. Af Steffen Linvald. 1953. 79 sider, ill, hft.

40

A

Sanct Giertruds stræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1933. 19 sider, hft.

30

A

Skaal København. Af Bent Zinglersen. 1965. 200 sider, ill, hft.  – En historisk beskrivelse af Københavns restaurationsliv.

35

A

De smaa haver. Af Arnold Hending. 44 sider, ill, hft.

30

A

Strøget og Gammel Strand. Af Jan Møller. 1988. 512 sider, ill, ib. (København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København indenfor voldene og søerne,  Bind 3)

70

*D

Studiestræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1933. 16 sider, hft.

35

A

Saa gik 75 aar. Magasin du Nord 1868-1943. 54 sider, ill, ib. – ryg mgl - Indhold: Jesper Ewald: Melodien der blev holdt fast. Otto Rung: Det genopstandne Kongens Nytorv. Ellen Andersen: Mennesker og Moder. Mogens Lorentzen: "Magasæng". Jacob Paludan: Inden fire Vægge. Edith Rode: I Tidens Løb. - Og Fremtiden. - Gennem 75 Aar

50

B

Teglgaardsstræde. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O. C. Nielsen. 1934. 24 sider, hft.

35

A

Tegninger fra København før og nu. Af Bo Bonfils. Tekst Jens Nielsen. 1980.91 sider, ill, ib. - lidt gulnet bind, velholdt

45

B

Trap. Danmark. Storkøbenhavn I-III. 1960. 3 bind, ill, ib.

135

P5

En tur på Strøget. Ved Henning Valeur Larsen. 1955. 45 sider, ill, hft.

35

A

Det ukendte København. Af Poul Raae. 1943.92 sider, ill, hft.

40

A

Vandkunsten. Historisk-topographisk beskreven ved O.C. Nielsen. 1933. 18 sider, hft

35

A

En vandring på Frederiksberg. Skrevet, fortalt og  tegnet af Susanne Palsbo, Chr. Lauritz-Jensen og Ebbe Sadolin. 1981. 32 sider, ill, hft

35

A

Vejen gaar min tro over Knippelsbro. Af Bent Zinglersen. 139 sider, ill, hft. - Om Christianshavn i 350 år

35

B

Vesterbrofolk. En saga fra tiden omkring aarhundredskiftet. Af Ingeborg Olrik. 1948. 186 sider, hft. – ”Det er en bog for alle, der holder af København og københavnere”

40

B

Vesterbros Passage. Et stykke af København mellem Rådhuspladsen og Trommesalen. Af Bent Zinglersen. 1978.110 sider, ill, hft.

40

A

Vestergade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1923. 18 sider, hft.

35

A

Vognmagergade. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O. C. Nielsen. 1933. 13 sider, hft.

35

A

Åbenrå 1. Et københavnsk hus og dets beboere gennem to århundreder. Af Poul Strømstad. 1964. 109 sider, ill, ib.

35

B 


 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen