Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:
Opdateret: 13.9.2018

Storkøbenhavn

Pris

Porto

Amaliegade og Niels Aagesens gaard nr. 22. Udarbejdet og udgivet ved Dansk Bladforlags 40 års jubilæum den 22. juni 1962 af ejendommens nuværende ejer bladudgiver V. Richter-Friis. 1962. 86 sider, ill, ib. - Om Amaliegade og de mennesker, der har ejet eller boet i ejendommen Amaliegade 22

50

C

Amalienborg. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1925. 1-3. del.19 + 19 + 20 sider, hft.

45

A

Børsrampen. Et lille historisk rids. Af J. Werner. H. Meyers Bogtrykkeri 1922. 12 sider + udfoldeligt kort, hft.

35

A

Christian IVs København. Tegninger af Carl Lundblad. 1935. 48 sider, ill, ib.

40

B

2 stk

Christian IV’s Nyboder. Nyboders første 100 år. Af Jørgen H. Barfod. 1983. 208 sider, ill, hft. (Maritim kontakt, 5).

80

*B

Christians kirke. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O.C.Nielsen. 1920. 15 sider, hft.

35

A

Christianshavn. Af Claus M. Smidt. 1989. 511 sider, ill, ib. (København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København indenfor voldene og søerne,  Bind 7)

70

*D

Christianshavn som selvstændig købstad. I anledning af halvtrediehundredaaret for dens i ‘ndlemmelse i København. Af M. Vogelius. 1924. 61 sider, uopsk, hft

40

A

Christianshavn. Vandringer i det gamle Christianshavn. (De svandt, de svandt…II). Af Knud Bokkenheuser. 1910. 131 sider, ill, ib.

125

B

Dyvekes gaard. Amagertorvet 16. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1923. 33 sider, hft.

35

A

Dyrehavsbakken. Af Flemming Bergsøe. 1952. 52 sider, ill, hft.

40

A

Farvergade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1924. 16 sider, hft.

35

A

Fem mil langs Øresund. Træk af Strandvejens historie. Af Torben Topsøe-Jensen. 1974. 262 sider, ill, ib. – let gulnet bind

45

C

Fiolstræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1934. 25 sider, hft.

35

A

2 stk

Firsernes glade København. Erindringer og oplevelser. Af Carl Muusmann. 1974. 340 sider, ill, hft

40

B

Fra voldenes København. Kongens Nytorv-kvarteret, Af Carl C. Christensen. 1924. 85 sider, hft.

40

A

Frederiksberg besøg. Af Harry Kaae. Tegninger af Knud Mühlhausen. 1947. 129 sider, ill, ib. 

40

*A

Frederiksbergs historie. Af Eiler Nystrøm. Bind 1-2. 1942-46, ill, hft. Bind 1: Oprindelse og udvikling indtil kronens afhænelse af jorderne. Bind 2: Slot og by efter kronens afhændelse af jorderne

135

D

Frederiksbergske forlystelser. Af Eddie Salicath. 1945. 55 sider, ill, hft.

30

A

Friluftskunsten i København. Vejledning for eleverne paa Statens Lærerhøjskole. Af Ellinor Wesche. 1932. 79 sider, ill, hft.             

40

A

Det gamle hus : fra Gæstgiveri til Restaurant "Den Gyldne Løve". Af Carl Henrik Clemmensen. 1938, 28 sider, ill, hft.

40

A

2 stk

Det gamle København. Af Christian Elling og Axel Nygaard. 1947. 127 sider, ill, hft.

50

C

Gamle minder fra Frederiksberg og Vesterbro. Af Petersen, fuldmægtig (pseudonym for Jakob Davidsen). 1953. 181 sider, hft. – omslag med brugsspor

35

B

Gammelholm og Frederiksholm. Af Steffen Linvald. 1987. 353 sider, ill, ib. (København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København indenfor voldene og søerne,  Bind 2)

70

D

Garnisons kirke. Dens opførelse og ældre historie. Af Fr. Weilbach. 1929. 79 sider, ill, hft.

45

B

Gennem det gamle København. Af R. Broby-Johansen. Med tegninger og kort af Gustav Hjortlund. 1955. 205 sider, ill, hft.

35

B

Gennem det ny København. Af R. Broby-Johansen. Med tegninger og kort af Ejler Krag. 1959. 211 sider, ill, hft.

35

B

Graabrødretorv. Af Carl Bernhard. Broholm Poulsen 1948. 47 sider, ill, ib. - Om torvet og dets berømte beboere Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt

50

B

En gård i Adelgaden. Af Hans Henrik Engqvist. 1958. 62 sider, ill, ib. – besk ryg

35

B

Gaarden no 8 Amagertorv. Et historisk tilbageblik. Af H. Trier. 1900. 397 sider, hft. – ryg let besk – ellers fint eksemplar

50

B

Herlev leksikon. Af Stig Larsen. 1984. 319 sider, ill, ib. – fugtplettet bind – alfabetisk ordnet opslgsbog om personer, institutioner, bygninger og meget andet i Herlev

65

D

Hesten paa Kongens Nytorv. Af Kai Flor. Tegninger af Hakon Spliid.  Udsendt af Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab 1946. 42 sider, ill, ib

35

A

Hist og her i København. Af Peter linde. 1958. 107 sider, ill. Hft

35

A

Historiske huse i Dragør. Nationalmuseet 1979. 440 sider, ill, ib.

80

D

Historiske huse på Christianshavn. Fortegnelse over bevaringsværdige bygninger fra før o. 1870. 1993. 370 sider, ill, ib.

110

D

Hofmalerens hus i Kokkegade.  Nogle historiske rids i anledning af 200-aaret for opførelsen af Valkendorfsgade 36. Med tekst af Ernst Fr. Hansen og tegninger af Axel Alrik. 1939. 22 sider, ill, hft.

30

A

Holbergtidens København i billeder fra samtiden. Af Chr. Elling og Victor Hermansen. 1932. 112 sider, ill, hft.

40

B

 Hotel D’Angleterre 1755-1955. Hotel d'Angleterres historie gennem 200 aar. 1955. 101 sider, ill, ib.

35

B

Hvo kjender ej det kjære Bakkehus? Af Arnold Hending. 1964. 78 sider, ill, hft.  - Knud Lyhne Rahbek og hans kreds

45

B

 Hyskenstræde. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O.C.Nielsen. 1924. 1924. 15 sider, hft.

30

A

 J.D. Herholdt og Universitetsbiblioteket i Fiolstræde. Af Knud Millech. 1961. 81 sider, ill, ib.

90

C

Jermers taarnet. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O.C.Nielsen. 1924. 16 sider, hft.

30

A

Kampen om København. Fra Københavns kirkes historie 1812-1947. Af Kr. Sommer. 1812-1947. 1948. 120 sider, ill, hft.

40

B

Det kinesiske lysthus i Frederiksberg Have. Af Else Glahn. 1967. 49 sider, ill, ib.

40

B

Kjøbmagergade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1923. 23 sider, hft.

30

A

Krystalgade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1933. 16 sider, hft

30

A

København har moret sig. Af Steffen Linvald. 1966. 247 sider, ill, ib. –causeri over, hvordn man har moret sig i København

35

B

København i gamle dage og livet i København. Af H.C. Bering Liisbjerg. 1901. 426 sider, ill, ib.

65

D

København. Interiører og prospekter 1800-1860. Ved Jørgen B. Hartmann. 1948. 23 sider, 114 billeder, billedforklaringer (25 sider), hft

35

B

København læst og påskrevet. Hovedstaden som litterær kulturby. 1997. 243 sider, ill, ib. - Indhold: Flemming Lundgreen-Nielsen: Hovedstaden København ; København: dødsfjende-hjertenskær. Thomas Bredsdorff: Københavnervid. Jørgen Haugan: København som Norges kulturelle hovedstad. [...] Sven-Aage Jørgensen: Litteraturbyen København i holstensk-tysk perspektiv. Klaus P. Mortensen: "Forfærdende landskabs helvede" - om Herman Bangs og Henrik Pontoppidans storbyromaner, "Stuk" og "De dødes rige". John Chr. Jørgensen: København som kampplads for den litterære kritik. Hans Hertel: Da København blev moderne - byens nye rum, kulturlivet og litteraturen 1917-60. Jette Lundbo Levy: Øjnenes dans - København som magisk storbylandskab

60

C

Københavnerliv før og nu. 1981-82. 2 bind, ill, hft.

75

C

En Københavner-saga omkring Christiansborg og Tivoli – fra Snapstinget til Divan 2, Arena og Belle Terrasse. Af Kurt E. Christensen. 1983. 208 sider, ill, hft. - Om forfatterens og hans families oplevelser i den københavnske restaurations-branche

40

B

Københavns gamle kirker. Tekst af Victor Hermansen. Tegninger af Hakon Spliid. 1932. 310 sider, ill, indbundet i fint halvlæder

80

C

Københavns historie. Af Alfred Jeppesen. 1944. 86 sider, ill, hft.

35

A

Københavnske palæer. Ved Bredo L. Grandjean. 1953. 94 sider, ill, hft (Danmarks herligheder)

35

A

Langs kanalen. Fra Kongens Nytorv til Langebro. Af Peter Linde. Skitser af forfatteren. 1945. 172 sider, ill, hft.

45

A

Larslejstræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1923. 14 sider, hft.

30

A

Magstræde. Historisk-topographisk beskreven ved O.C. Nielsen. 1933. 16 sider, hft

30

A

Mellem Vor Frue og Sankt Peder. 1965. 59 sider, ill, hft.

35

A

Mennesker i en bydel. Skæbner og skikkelser i Vesterbros historie. Af John F. Ekvall. 1964. 75 sider, ill, hft

35

A

 Minder om den store ildebrand 1728. Ved Peter Linde. 1928. 77 sider, ill, hft.

35

B

 Naboløs. Historisk-topographisk beskreven ved O.C. Nielsen. 1934. 20 sider, hft.

30

A

 Nicolai taarn. Arkitektur og Historie. Af Otto Norn. 1945. 133 sider, ill, ib. Ryg besk

35

C

 Nye krøniker fra det gamle København. Af M. Vogelius. 1927. 120 sider, ill, hft. - Indhold: Lærerne og Skoletugten i de gamle Fattigskoler i det 18. Aarhundrede ; De første Aftenskoler ; Begravelser og de gamle Kirkegaarde ; Død eller Skindød ; København under lybsk Indflydelse ; Af de gamle Broers Saga ; Lidt om Skrædderne ; Gadehandelen for et Aarhundrede siden ; Gravskriftspoesi

40

A

 Nyhavn gennem 300 år. 1972. 170 sider, ill, hft.

40

B

Nyhavn gennem 300 år. 1972. 170 sider, ill, ib. – NB: tidligere biblioteksbog

35

B

 Paa besøg I Nyboders mindestuer. Af V.A. Rasmussen. 1934. 37 sider, hft.

40

A

Rådhuspladsen i fortid og nutid. Af Steffen Linvald. 1953. 79 sider, ill, hft.

40

A

Sanct Giertruds stræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1933. 19 sider, hft.

30

A

Skaal København. Af Bent Zinglersen. 1965. 200 sider, ill, hft.  – En historisk beskrivelse af Københavns restaurationsliv.

35

A

De smaa haver. Af Arnold Hending. 44 sider, ill, hft.

30

A

Strøget og Gammel Strand. Af Jan Møller. 1988. 512 sider, ill, ib. (København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København indenfor voldene og søerne,  Bind 3)

70

*D

Studiestræde. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1933. 16 sider, hft.

35

A

Saa gik 75 aar. Magasin du Nord 1868-1943. 54 sider, ill, ib. – ryg mgl - Indhold: Jesper Ewald: Melodien der blev holdt fast. Otto Rung: Det genopstandne Kongens Nytorv. Ellen Andersen: Mennesker og Moder. Mogens Lorentzen: "Magasæng". Jacob Paludan: Inden fire Vægge. Edith Rode: I Tidens Løb. - Og Fremtiden. - Gennem 75 Aar

50

B

Teglgaardsstræde. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O. C. Nielsen. 1934. 24 sider, hft.

35

A

Tegninger fra København før og nu. Af Bo Bonfils. Tekst Jens Nielsen. 1980.91 sider, ill, ib. - lidt gulnet bind, velholdt

45

B

Trap. Danmark. Storkøbenhavn I-III. 1960. 3 bind, ill, ib.

135

P5

En tur på Strøget. Ved Henning Valeur Larsen. 1955. 45 sider, ill, hft.

35

A

Det ukendte København. Af Poul Raae. 1943.92 sider, ill, hft.

40

A

Vandkunsten. Historisk-topographisk beskreven ved O.C. Nielsen. 1933. 18 sider, hft

35

A

En vandring på Frederiksberg. Skrevet, fortalt og  tegnet af Susanne Palsbo, Chr. Lauritz-Jensen og Ebbe Sadolin. 1981. 32 sider, ill, hft

35

A

Vejen gaar min tro over Knippelsbro. Af Bent Zinglersen. 139 sider, ill, hft. - Om Christianshavn i 350 år

35

B

Vesterbrofolk. En saga fra tiden omkring aarhundredskiftet. Af Ingeborg Olrik. 1948. 186 sider, hft. – ”Det er en bog for alle, der holder af København og københavnere”

40

B

Vesterbros Passage. Et stykke af København mellem Rådhuspladsen og Trommesalen. Af Bent Zinglersen. 1978.110 sider, ill, hft.

40

A

Vestergade. Historisk-topographisk beskreven. Ved O.C. Nielsen. 1923. 18 sider, hft.

35

A

Vognmagergade. Historisk-tophografisk beskreven. Ved O. C. Nielsen. 1933. 13 sider, hft.

35

A


 


 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen