Bixen
- salg af brugte bøger
 
 
  Bogbestilling:

 Billeder fremsendes gerne

 Viborg amt

Pris

Porto

Ans gennem tiderne. Ved Ans Borger- og Håndværkerforenings 75 års jubilæum. 1984. 107 sider, ill, hft.

65

B

Bidrag til Viborgegnens topografi og historie. 1970. 160 sider, ill, hft. Middelalderstudier 1: Indhold: Peter Seeberg: Et teglhus på Asmild. Erik Levin Nielsen: Uheldig nordmand ; Stenkisten i domkirkekrypten. Tage E. Christiansen: Røgelseskar fra Viborg. Henrik Vensild: Navndrupåsen. Harald Ditzel: T.J.497 Viumfonten ; Fragment af en lang historie om domkirkeløver. Jens vellev: Bygningsproblemer i Viborg Domkirke

50

B

Blæsten går frisk… 1976. 134 sider, ill, hft. – smudsomsl rep m tape - Artikler om Skiveegnen og Salling Bank

35

C

Byens lys – og ildsjæle. Bind 4. Af Poul Erik Bendixen. 2006. 144 sider, ill, ib. – ” »Jeg fandt ud af, at Viborgs ellers på mange måder grundigt beskrevne historie havde nogle huller. Dem satte jeg mig for at fylde ud”

35

C

Erindringer fra dagligliv i Fjends. Tilbage til år 1900. 1984. 56 sider, ill, hft.

35

A

2 stk

Fortællinger fra Viborg Amt – en antologi. 2006. 186 sider, ill, ib. – ”Denne antologi rummer en række fortællinger – og begivenheder, personligheder, oplevelser og opgaver i amtets næsten 37-årige historie”

50

*D

Fra min drengetid. Af Knud Oldendow. Stiftsstaden Viborg omkring århundredskiftet. 1964. 190 sider, ill, hft - Knud Honoré Oldendow, 18.11.1892-24.8.1975, direktør for Grønland

35

B

Handelen I Skive gennem tiderne. 1933. 115 sider, ill, hft.

65

B

Kan De huske -? Små skitser til erindring om folk, der var med til at præge livet i Viborg. Bind 2. 1981. 160 sider, ill, ib.

35

C

Kan De huske -? Små skitser til erindring om folk, der var med til at præge livet i Viborg. Bind 4. 1983. 160 sider, ill, ib.

35

B

Skive – 650 år. 1976. 191 sider, ill, ib.

65

C

Soldat i Viborg 1865-1965. Udgivet af by og garnison i anledning af Viborgs 100-års jubilæum som garnisonsby den 22. april 1965. 116 sider, ill, hft.

35

C

Spøttrup. Af Arne Nystrøm. Med et indledende afsnit af Eiler Nystrøm. 1944. 112 sider, ill, 10 tavler, hft

70

C

Tjele. Af et jysk herresædes historie. Mysterier, tragedier og menneskeskæbner. Af Gunnar Hansen. 1968. 186 sider, ill, hft

35

B

Trap Danmark. 5. Udg. Bind VII,1 (17): Viborg amt. 1962. 512 sider, ill, ib.

65

D

Viborg byes beskrivelse (1727). Af Christen Erichsøn. 1984. 88 sider, ill, hft. – som ny – Fotografisk optryk. – indeholder også: Jens Vellev: Christen Erichsens "vidtløftige Verk" og den "trøckte Extract". Per Hofman Hansen: Om bogen og eksemplarerne

35

A

Viborg som erhvervsby. Træk af et bysamfunds historie fra 1860’erne til nutiden, med særligt henblik på handelens, håndværkets og industriens vilkår. 1980. 274 sider, ill, ib.

50

C

 

 

 

Sidst opdateret: 16.12.2018

 


webmaster: ej@bixen.dk

© 2002 Bixen